İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   TEFSİR III
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3801503 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleymen NAROL
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Süleymen NAROL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarihî seyri içinde, Kurân metninin anlaşılması, açıklanması, devrin problem ve ihtiyaçları doğrultusunda yorumlanması yönünde, benimsedikleri yaklaşım tarzlarının ve tefsir esaslarının farklılığına bağlı olarak ortaya çıkan önemli kişi, akım ve ekollerin tefsir faaliyetlerinin bütününün hem muhteva hem de metot yönüyle ana hatlarıyla ve karakteristik özellikleriyle tanıtılması, bu faaliyetlerde ortaya konan bilgi ve metot birikimi içinden, bilimsel esaslara uygun, zamana karşı dayanıklı, ömürlü, süzme, sağlam, nesnel ve faydalı bilgi ve yöntemlerin derlenmesiyle oluşturulan sağlam bir tefsir kültürü ve sağlam bir tefsir metodolojisi aktarılarak, günümüzdeki dînî problemler ve sosyal sorunlar karşısında ihtiyaç duyacağı bilgi, yaklaşım, çözüm ve yöntemleri kapsayan, bilimsel esaslara uygun bir tefsir formasyonunun kazandırılması amaçlanır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurân Öncesindeki İnanç Sistemlerine Toplu Bakış. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
2 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurân Öncesindeki İnanç Sistemlerine Toplu Bakış. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
3 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurânın Nazarî Sistemine Toplu Bakış: ?Allah, Âlem, İnsan?. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
4 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurânın Nazarî Sistemine Toplu Bakış: ?Allah, Âlem, İnsan?. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
5 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurânın Nazarî Sistemine Toplu Bakış: ?Allah, Âlem, İnsan?. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
6 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Allah İnancı. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
7 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Allah İnancı. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
8 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Melek İnancı. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
9 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Kitap İnancı. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
10 Ara Sınav
11 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Peygamber İnancı. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
12 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Peygamber İnancı. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
13 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
14 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât ve Ahlâk - Kurân Öncesindeki İnanç Sistemlerine Toplu Bakış. Konunun Teorik Anlatımı. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
15 Mekke Vahyinin Muhteva, Tefsir ve Metot Tahlilleri Kurânın Nazarî Boyutu: İtikâdât - Âhiret İnancı. Konuyla İlgili Tefsir Metni. 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981. 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980. 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990. 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005. 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler Kuranın sadece ibadet maksadıyla okunmak için değil aynı zamanda manasının anlaşılması ve insanlığa gereken evrensel prensiplerin sunulması için indirilmiş bir kitap olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Günümüze kadar tevatür ve benzeri en sağlam metotlarla ulaşan Kuran metninin ilahi ve dolayısıyla kutsal kelam olduğu, fakat İslam tarihi sürecinde tefsirle ilgili yazılan eserlerin beşeri sözler olduğundan kutsallık izafe edilmeyip eleştirilere açık bir şekilde okunması gerektiği bilincini öğrenciler kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 İslam dininin esasları olan iman, ibadet, ahlak, temel hak ve hürriyetler ile bunların insanlara yüklediği vazife ve sorumlulukları açıklayan Kuran ayetlerini anlayıp yorumlama becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Kurânın ilâhî bir kitap olarak evrensel ölçeklerde mesajlar verdiğini kavrayabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20