İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   TEFSİR II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3801408 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleymen NAROL
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Süleymen NAROL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Zorluk derecesi orta ve üst seviye olan tefsir metinleri üzerinden Kurânı anlama ve yorumlama yollarının öğretilmesi, âyetlerde geçen konuların tartışılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözllü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İbn Kesîr ve Tefsiri hakkında bilgi verilmesi Bakara sûresi âyet 104-110 çerçevesinde ?nesih?, ?Ehl-i Kitabın müminleri kıskanması?, ?namaz ve zekat ibadeti? konularının incelenmesi. 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
2 Bakara sûresi âyet 111-115 çerçevesinde ?tarihte Yahudi-Hıristiyan ihtilafı? ve ?Allahın mescitlerinin önemi? konularının incelenmesi. 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
3 Bakara 116-122 çerçevesinde ?Ehl-i Kitabın Allaha bakışı, Ona çocuk isnad etme?, ?Ehl-i Kitabın müminlere bakışı? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
4 Bakara sûresi âyet 164-171 çerçevesinde ?Allah-evren ilişkisi?, ?Şeytan ve aldatması?, ?helalinden yeme içme? gibi konuların incelenmesi. 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
5 Nesefî tefsirinden Enam sûresi âyet 74-81 çerçevesinde ?Hz. İbrahimin kavmi ile ilişkisi ve tevhid?, ?Putlara karşı tavrı ve şirk? gibi konuların incelenmesi. 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
6 Enam sûresi âyet 82-92 çerçevesinde ?Hz. İbrahimin soyundan gelen peygamberler ve özellikleri?, ?Hz. Peygamberin aynı çizgide bir Peygamber olduğu? gibi konuların incelenmesi. 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
7 Zâdül-Mesîr tefsirinden, Neml sûresi âyet 15-26 çerçevesinde ?Hz. Süleymana verilen nimetler muhtelif unsurlardan oluşan ordusu Hüdhüdün Sebe Melikesinden haber vermesi? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
8 Neml sûresi âyet 27-33 çerçevesinde ?Hz. Süleymanın Saba Melikesine mektup göndermesi, Melikenin ona gelip Müslüman oluşu? gibi konuların incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
9 Fethül-Kadîr tefsirinden, Kalem sûresi âyet 1-16 çerçevesinde ?Hz. Peygamberin kişiliği ve Kureyş ileri gelenleri ile ilişkisi ? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
10 Ara sınav
11 Kalem sûresi âyet 17-41 çerçevesinde ?Babaları ölen gençlerin onun mirası bahçede fakirlere karşı gösterdikleri cimriliğin cezası?, ?müminlerle kâfirlerin mukayesesi? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
12 Kalem sûresi âyet 17-41 çerçevesinde ?Hz. Peygamberin müşriklerle mücadelesinde sabırlı olması?, ?Yunus Peygamberin imtihanı? ve ?nazar değmesi? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
13 Tevîlâtül-Kurân tefsirinden, Nâziat sûresi âyet 1-26 çerçevesinde ?Kıyâmetin kopuşu, âhiret haller, hesaba çekilme? ve ?Hz. Musa ile Firavunun mücadelesi ve Firavunun helaki? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
14 Tevîlâtül-Kurân tefsirinden, Nâziat sûresi âyet 27-46 çerçevesinde ?Allahın yaratmadaki hikmeti? ve ?Kıyamet halleri?, ?Müminler ile kâfirlerin ahrette elde edeceği karşılık? konularının incelenmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
15 Dönem içi konuların genel değerlendirmesi 1. Ebû Mansûr el-Maturîdî (ö 333/), Tevîlâtül-Kurân (nşr. Fâtıma Yusuf el-Haymî), I-V, Müessesetür-Risâle Beyrut 2004/1425 2. Ebül-Ferec İbnül-Cevzi (ö 597/1201), Zâdül-mesîr fî ilmit-tefsir, I-VIII, el-Mektebül-İslâmî, Beyrut 1407/1987 3. Ebül-Berekat en-Nesefi (ö. 710/1310), Tefsirün-Nesefi: Medâriküt-tenzîl ve hakaiküt-tevîl (nşr. Yusuf Ali Büdeyvi-Muhyiddin Dib Misto), I-III, Daru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut 1429/2008.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Maturîdî, İbnül-Cevzî, Nesefî, İbn Kesîr ve Şevkânî isimli müfessirleri ve tefsirlerini tanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Tevîlâtül-Kurân tefsirinden okunan Nâziat sûresi çerçevesinde kıyâmet ve âhiret bilgisini artırır. 4
D.Ö.Ç. 3 Hz. Musa ve Firavun kıssasının âhiret ile bağlantısını kurar. 3
D.Ö.Ç. 4 Göklerin, yerin ve gezegenlerin yaratılması ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 Zâdul-Mesîr tefsirinden okunan âyetler (en-Neml 27/15-44) çerçevesinde Hz. Süleymana lutfedilen nimetlerin ayrıntısını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 Medâriküt-tenzîl tefsirinden okunan âyetler (el-Enâm 6/74-92) çerçevesinde Hz. İbrâhim ile soyundan gelen peygamberlerin kıssasını öğrenir. 2
D.Ö.Ç. 7 İbn-i Kesîr tefsirinden okunan âyetler (el-Bakara 2/104-121, 164-171) çerçevesinde Nesih, Yahudilerin kıskançlıkları, Yahudi-Hıristiyan ilişkileri, Mescitlere saygı gibi konuları ayrıntılı olarak tartışır. 2
D.Ö.Ç. 8 Fethul-kadîr tefsirinden okunan âyetler çerçevesinde Nesih, Yahudilerin kıskançlıkları, Yahudi-Hıristiyan ilişkileri, Mescitlere saygı gibi konuları ayrıntılı olarak tartışır. 3
D.Ö.Ç. 9 Tefsir tarihi ve usûlü konularını okuduğu metinler üzerinde uygulayarak takip eder 3
D.Ö.Ç. 10 Zamanın değişmesiyle Kurân yorumunda farklılaşmanın olabildiğini görür 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20