İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   TEFSİR I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3801308 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Narol
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Narol
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İslâmın temel kaynaklarından birincisi olan Kuranın sûre ve âyetlerini ?lafız, mâna ve maksat? uyumu ve bütünlüğü içinde,Yüce Allahın muradı ve maksadına uygun bir şekilde anlayarak fert ve toplumların dini ve dünyevi ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel prensipleri tespit edip pratiğe sunma bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İlk İnen vahiyler ve tefsirleri: 1- Alak Suresi ve tefsiri 2- Fatiha Suresi ve tefsiri 3- İstiâze ve Besmele âyetlerinin tefsiri: en-Nahl sûresi 16/ 98, el-Alak Suresi 96/1 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
2 el-Bakara Suresinin ilk âyetleri ve tefsiri: 2/1-26 a- Îman, mümin, müşrik, kafir, münafık b- Müminin vasıfları ile ilgili âyetler ve tefsirleri: el-Müminûn 23/1-10 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
3 a- Yaratılışla ilgili âyetler b- Hz. Âdemin yaratılışı ile ilgili âyetler ve tefsirleri: el-Bakara 2/30-39 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
4 Ehl-i Kitap ve İsrailoğulları: el-Bakara 2/40 vd. Yahudilerin iddiaları ve Kuranın verdiği cevaplar 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
5 Kuranın diğer dinlerle ilişkiye bakşı (Bakara, Al-i İmran ve Mümtehine sûrelerinden haraketle ) 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
6 İslamda kadının şahsiyeti ve hakları en-Nisâ 4/1-40 âyetlerinin tercüme ve tefsiri 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
7 İslam kolaylık dinidir: el-Hac 22/77 vd en-Nur 24/61 Orta ümmet ve kıblenin tahvili: el-Bakara 2/142-146 Allahın dini fıtrata uygundur: er-Rû,30/30-32 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
8 Ana-babaya sevgi, saygı ve itaat 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
9 İsra ve Miraçda alınan mesajlar: el-İsra 17/22-39 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
10 Ara Sınav
11 Hucurat Suresi: Allah ve Rasulüne karşı tazim, edeb ve sosyal ilişkilerimizde uyulması gereken kurallar 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
12 Mümtehine Suresi: Hatıp b. Beltea olayı, müminlerin diğer toplumlarla ilişkilerinde uyulması gereken kuralar 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
13 Cuma Suresi: Yahudilerin nübüvvetle ilgili iddialarına karşı ilahi cevap 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
14 Cuma Suresi: Tevrata inanmalarına rağmen onunla amel etmeyen Yahudilerin temsili 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
15 Cuma Suresi: Cuma ile ilgili hükümler 1. es-Sâbûnî, Safvetüt-Tefasir, I-III, Beyrut 1981 2. es-Sâbûnî, Revaiül-beyân fî tefsiri ayatil-ahkâm minel-Kurân, I-II, Dımaşk 1980 3. Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhul-Ğayb, I-XXXII, Beyrut 1990 4. el-Mâtürîdî, Tevîlâtül-Kurân, I-XVI, İstanbul 2005 5. İbn Kesir, Tefsîrul-Kurânil-Azîm, I-IV, Beyrut 1969
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler Kuranın sadece ibadet maksadıyla okunmak için değil aynı zamanda manasının anlaşılması ve insanlığa gereken evrensel prensiplerin sunulması için indirilmiş bir kitap olduğunu bilir. 3
D.Ö.Ç. 2 Günümüze kadar tevatür ve benzeri en sağlam metotlarla ulaşan Kuran metninin İlahi ve dolayısıyla kutsal kelam olduğu, fakat İslam tarihi sürecinde tefsirle ilgili yazılan eserlerin beşeri sözler olduğundan kutsallık izafe edilmeyip eleştirilere açık bir şekilde okunması gerektiği bilincini öğrenciler kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 İslam dininin esasları olan iman, ibadet, ahlak, temel hak ve hürriyetler ile bunların insanlara yüklediği vazife ve sorumlulukları açıklayan Kuran ayetlerini anlayıp yorumlama becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler Kurân âyetleri ve tefsir kaynaklarından seçilen örnek metinlerin sağlıklı bir biçimde Türkçeye çevirisini gerçekleştiren yöntemleri bilir ve elde ettikleri bu birikimle ilk el kaynaklara inerek inceleme ve araştırma yapabilme ve yorumlayıp değerlendirebilme yeteneği kazanır. 2
D.Ö.Ç. 5 Bakara, Ali İmran ve Mümtehine sûrelerinden haraketle Kuranın dinlerarası diyaloğa verdiği önemi bilir. 3
D.Ö.Ç. 6 İsra Sûresi çerçevesinde, ?Mûsevilikte ?On Emir- diye bilinen? toplumları yükseltip medeniyetler kurduran evrensel prensiplerle ilgili âyetlerin tercüme ve tefsirlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Hucurât Sûresi kapsamında beşeri münasebetlerimizde uyulması gereken görgü kurallarını bildiren ayetlerin tercüme ve tefsirlerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 8 Nisa Sûresi kapsamında İslamın kadının şahsiyeti ve haklarına verdiği önemi belirten ayetlerin tercüme ve tefsirlerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 9 Tevbe ve Mümtehine sûreleri kapsamında toplumlar arası ilişkilerde esas olan barışın dayandığı kurallar ve temel hak ve hürriyetleri çiğneme gibi savaşı kaçınılmaz hale getiren sebeplerle ilgili âyetlerin terceme ve tefsirlerini bilir. 2
D.Ö.Ç. 10 Din-birey-toplum ilişkileri konusunda doğru hükümlerde bulunma yeteneği kazanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20