İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   Tefsir Tarihi ve Usulü II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3801203 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynakları incelemek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Tefsir Tarihi Hakkında Bilgi ve Kurân-ı Kerimin Tefsîrine Duyulan İhtiyaç 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
2 Tefsir, Tevil, Tercüme, Meâl 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
3 Hz. Peygamberin (sav) Kurânı Tefsîri: Hz. Peygamberin (sav) Tefsirinin Özellikleri. Hz. Peygamberin (sav) Tefsirinin Önemli Kısımları Ve Bu Kısımlara Dair Misaller. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
4 Sahabe Devrinde Tefsîr: Sahabe Tefsirinin Özellikleri. Sahabe Tefsirinin Bağlayıcılığı 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
5 Tâbiûn Devrinde Tefsîr: Tâbiûn Tefsirinin Özellikleri. Tâbiûn Tefsirinin Bağlayıcılık Değeri 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
6 Tâbiûn Devrinden Sonraki Tefsîr, Tefsir Faaliyetinin Gelişmesi Ve Tefsirlerin Tedvîni Kurân Tefsirindeki Farklılığın Sebepleri. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
7 Mevziî Tefsîr Tahlîlî Tefsîr İcmâlî Tefsir Mukâren Tefsir. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
8 A.Sûfî /Tasavvufî Tefsir: 1. Nazarî Sûfî Tefsir. 2. İşârî Sûfî Tefsir. B. Felsefî Tefsir. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
9 Tahlîlî Tefsîr: 1. Rivâyet Tefsiri. 2. Dirâyet Tefsiri: 2a. Mutlak Dirâyet Tefsiri. 2b. Mukayyed Dirâyet Tefsiri 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
10 Ara Sınav
11 Fıkhî Tefsir Fennî Tefsir. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
12 Edebî-İçtimaî Tefsi: 1. İçtimaî Tefsir. 2. Edebî Tefsir. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
13 Lügavî Tefsir Tarihî Tefsir. 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
14 Fırka Tefsirleri/Kelâmî Tefsir: 1. Mutezile 2. Şîa. 3. Hârîciler. 4. Ehl-İ Sünnet İlhâdî Tefsir Diğer Tefsir Çeşitleri 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
15 Konulu Tefsir 1. İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi I-II. Diyanet Yay.. 1988. 2. Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İFAV yayınları, İstanbul 2008. 3. Davut AYDÜZ, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay., 2000.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kur´an Tarihi, Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihinin kavram, konu ve kaynaklarını ifade eder. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Vahyin mahiyeti, biçimleri ve ilişkili olduğu tarafları açıklar. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Kur´an´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri, bölümlerini kavrar. 2
D.Ö.Ç. 4 4. Kur´an´ın metinleşme sürecini, okunuşunu ve yedi harf meselesini değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tefsir, tevil, terceme ve meal kavramlarını ayırt eder ulûmu´l-Kur´an kavramının tefsir usulü ile ilişkisini açıklar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20