İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   İSLAM İBADET ESASLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3801106 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü MUSTAFA OZGEN
Koordinator E-mail mozgen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İbadet kavramı, ibadetlerin hedefleri, ibadetin birey ve toplum üzerindeki etkileri ve ibadetin biçimsel olarak ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 15: Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İbadet Kavramı: Tanımı, Önemi, çeşitleri, yükümlülüğü, teklifî hükümler ve ilgili diğer kavram/terimler 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
2 İbadet Amaçlı Temizlik: Maddi/hakiki, hükmî/manevi pislik, bunlardan temizlenme araç ve yolları, abdest, gusül, teyemmüm ve kadınlara özel haller 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
3 Namaz: Genel Esaslar: Mahiyeti, çeşitleri ve yükümlülüğü, farzları, vacipleri, sünnetleri ve adabı, mekruhları, bozan şeyler. 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
4 Namaz: Genel Esaslar: Kılınışı, kazası, ezan ve kâmet, mescid/cami, cemaatle namaz ve imamlık 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
5 Namaz: Özel Hükümler: Farz, vacip ve nafile namazlar 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
6 Namaz: Özel Hükümler: Hastalık, yolculuk, korku gibi bazı özel durumlarda namaz 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
7 Namaz: Tilavet secdeleri 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
8 Namaz: Sehiv secdeleri 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
9 Namaz: Cenaze ve şehitlikle ilgili hükümler 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
10 Ara sınav
11 Zekat: Genel hükümler: Mahiyeti ve şartları, zekat verilecek mallar, zekat verilecek yerler. 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
12 Zekat: Özel hükümler: Zekatla ilgili güncel meseleler 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
13 Hac ve Umre: Haccın Mahiyeti, rükünleri, şartları, farz, vacip ve sünnetleri, çeşitleri, edası, ilgili kurbanlar, yasakları/cezaları, ilgili bazı meseleler ve umre 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
14 Kurban ve keffaretler 1. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992 2. İFAV ilmihali, 3. H. Mehmet GÜNAY, Zekât Kitabı 4. Ayet ve Hadislerle Şâfiî İlmihali, Soner DUMAN
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) İbadet kavramını ve ibadetlerin amacını açıklar, 4
D.Ö.Ç. 2 2) Biçimsel olarak ibadetlerin yapılışını anlatır ve gösterir. 3
D.Ö.Ç. 3 3) İbadet öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri ifade eder. 2
D.Ö.Ç. 4 4) İbadetleri bozan durumları sayar. 4
D.Ö.Ç. 5 5) İbadetlerin erkân ve şartlarını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 6 6) İbadetlerin dayandığı delilleri tanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20