İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   İSLAM İNANÇ ESASLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3801104 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgen
Koordinator E-mail Mozgen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciler İslam dininin uluhiyet, nübüvvet ve ahiret konularına dair temel inanç esaslarını ve bunların alt başlıklarını oluşturan meseleleri bilir ve tanımlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Din ve İmanın tanımı, imanın muhtevası ve çeşitleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
2 İman-İslam ve iman-amel ilişkisi 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
3 Küfür, şirk, irtidad, kavramları ve şirk çeşitleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
4 Allah´ın varlığı ve Allahn varlığının delilleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
5 Allah´ın isimleri ve zatî sıfatları 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
6 Allah´ın subutî, fiilî ve haberî sıfatları 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
7 Kaza ve Kadere iman ve İnsanın fiilleri ve irade hürriyeti 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
8 Kader inancının dünya hayatındaki önemi 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
9 Peygamberlere iman, mucize ve mucizenin özellikleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
10 Ara Sınav
11 Meleklere iman, meleklerin özellikleri ve çeşitleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
12 Ahiret gününe iman ve ahiret gününün evreleri 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
13 Hesap, Amel defterlerinin dağıtılması, mizan, şefaat 1 Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004. 2Topaloğlu, Bekir, Kelama Giriş, İstanbul, 1988. 3 Gölcük-Toprak,, Şerafeddin, Süleyman, Kelam, Konya, 2001. 4 İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-
14 Sırat, Havz, Araf, cennet, cehennem ve özellikleri İman, Mümin, Kâfir, Küfür, Nifak, Münafık, Delil, İstidlal, Allah, Esma-i-hüsna, vd ilgili DİA maddeleri.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) İslam akaidini ve temel inanç esaslarının tanımlar, İslam düşüncesindeki temel akaid kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2) İman-islam, küfür, şirk, irtidat gibi temel kavramları ve bunların çeşitlerini kavrar ve tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 3 3) Allah´ınnvarlığı , sıfatları, insan ve fiilleri, kaza-kader konularını kavrar ve tanımlar. 2
D.Ö.Ç. 4 4) Peygamberlere iman, peygamberlerin sıfatları, mucize ve diğer olağanüstü hallere ilişkin konuları kavrar ve tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 5 5) Kitaplara ve meleklere imana ilişkin konuları anlar ve tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 6 6) Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şeffat, sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları kavrar ve tanımlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20