İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Dersin Adı   Tefsir Tarihi ve Usulü I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3801103 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Süleyman NAROL
Koordinator E-mail snarol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç Dr. Süleyman NAROL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynakları incelemek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kur´an Tarihi, Tefsir Usulü ve Kavramlarına, Konularına ve Kaynaklarına Giriş 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
2 Kur´an Tarihi: Vahyin Mahiyeti, Biçimleri Allah (c.c.), Cebrail (a.s.), Peygamberler ve Diğer İnsanlarla İlişkisi 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
3 Kur´an´ın Manası, Tanımı, Nüzûlü, İsimleri, Bölümleri 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
4 Âyet, ayet kelimesinin anlamı, ayetlerin tertibi, ilk ve son nazil olan ayetler, sûre, sure kelimesinin anlamı, sûrelerin tertibi ve sûrelerin isimleri 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
5 Kur´an´In Yazıya Geçirilmesi, Derlenmesi, Çoğaltılması, Harekelenmesi, Noktalanması, Okunuşu ve Yedi Harf Meselesi 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
6 Tefsir Usulü: Tefsir, Tevil, Terceme ve Meal Kavramları 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
7 Ulûmu´l-Kur´ân Kavramı ve Tefsir Usulü İle İlişkisi 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
8 Mukattaa Harfleri Kur´an´ın İ´cazı Garîbu´l-Kur´an 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
9 Nüzûl Sebepleri Nâsih-Mensûh Muhkem-Müteşabih 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
10 Ara sınav
11 Kur´ân´ın Üslubu Kur´ân´da Yeminler 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
12 Mübhemâtü´l-Kur´ân Kur´an´da Tekrarlar, Meseller, 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
13 Müşkilü´l-Kur´ân Hakikat ve Mecaz 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
14 Vücûh ve Nezâir Kur´an Kıssaları 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
15 Ayet ve Sûreler Arası Münasebet Kur´ân´ın Faziletleri 1. Suyûtî, C., el-İtkân fî Ulûmil-Kurân, Mektebetü Dâri´t-türâs, Kahire 1985. 2. Zerkânî, M., Menâhilul-İrfân fî Ulûmi´l-Kur´ân, Dâru İhyâi´t-türâsi´l-Arabî, Kahire ts. 3. Kattân, M., Mebâhis fî Ulûmi´l-Kur´an, Müessesetü´r-risâle, Beyrut 1981. 4. Akk, H.A., Usûlü´t-tefsîr ve kavâiduhû, Dâru´n-nefâis, Beyrut 1986. 5. Demirci, M., Tefsir Usûlü, İfav yayınları, İstanbul 2008.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kur´an Tarihi ve Tefsir Usulü kavram, konu ve kaynaklarını ifade eder. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Vahyin mahiyeti, biçimleri ve ilişkili olduğu tarafları açıklar. 2
D.Ö.Ç. 3 3. Kur´an´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri, bölümlerini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Kur´an´ın metinleşme sürecini, okunuşunu ve yedi harf meselesini değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Tefsir, tevil, terceme ve meal kavramlarını ayırt eder ulûmu´l-Kur´an kavramının tefsir usulü ile ilişkisini açıklar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20