FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZGEN
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  mozgen selcuk.edu.tr
Phone 05545697590
Address Hocacihan Mah. Sofa sok. 31/A Daire:10 Selçuklu/ KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Necmeddin ERBAKAN Üni. 20112017

  Publications:
1. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühûd Açısından Müşahede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme ", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13/2, , 65-85, 2013,( Üniversite Dergisi )
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " MUTASAVVIFLARIN YOKTAN YARATMAYA DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE KELAMİ AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/1, , 71-103, 2013,( Üniversite Dergisi )
3. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " İMAM-I RABBANİYE GÖRE RÜYETULLAH MESELESİ ", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33, , 35-60, 2012,( Üniversite Dergisi )


  Theses
1. Muzaffer Akbuğa, " İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri (Konya ili örneği) ", Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İlköğretim, - 2010, Tamamlandı
2. Naime Demirkol, " 2. Sınıfa Devam Eden İki Öğrencinin Yazım Hatalarının Düzeltilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması ", Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İlköğretim, - 2012, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
BASIC ISLAMIC BELIEFS
BASIC ISLAMIC BELIEFS