İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RECEP TUZCU
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  recep.tuzcu selcuk.edu.tr
Telefon : 05374863627
Adres : S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi Selçuklu-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Tuzcu Recep (2018). Debûsî’nın Mâlık B. Enes’ın Kıyası Habere Tercih Ettiği

İddiasının Tahlili. Mütefekkir, 5(10), 267-303., Doi: 1030523 (Yayın No: 4552557)

2. Tuzcu Recep (2018). İshak B. Isa Et-Tabbâ‘ (Ö. 2157/830) Ve Hadis İlmindeki Yeri. İslami Araştırmalar, 29(3), 573-592. (Yayın No: 4134621)

3. Khalef Abdülazız, Tuzcu Recep (2018). Muhaddislerde Analitik

Yöntem Analytical Method İn Muhaddithun. Mütefekkir, 5(9), 163-183., Doi: 10.30523 (Yayın No:4331787)

4. Tuzcu Recep (2017). Islamafobia Oluşturmada Hz. Peygamber’e Yapılan Atıflar. Akademi İlahiyat, 3(6), 44-79., Doi: 0000-0002-6089-5091 (Yayın No: 4182146)

5. Tuzcu Recep (2017). Fıkhi Ve Siyasi İhtilaflar Bakımından Ibn Abbas In Asabe Rivayetinin Sened Ve Metin Açısından Tahlili. Fırat İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 55-82. (Yayın No: 3573314)

6. Tuzcu Recep (2013). Muhaddislerin Ve Fakihlerin Ma Rûf Terimine Yüklediği Anlamlar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-35., Doi: Dx.Doi.Org/10.14395/Jdiv57 (Yayın No:1023679)

7. Tuzcu Recep (2013). Bedrüddin El-Ayni Nin Hadisleri Kronolojik Değerlendirmesi. Hadis Tetkikleri Dergisi/ Journal Of Hadith Studies, 10(Xı.2), 73-91., Doi: 1304-1617 (Yayın No: 3551967)

8. Tuzcu Recep (2013). Adanalı Muhammed B Isâ B Necîh Et Tabbâ Ö 224 839 Ve hadis İlmindeki Yeri. İslami Araştırmalar Dergisi, 24(1), 1-16., Doi: 1304-6810 (Yayın No: 955418)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings)

Basılan Bildiriler:

 

1.Tuzcu Recep (2018). Menkubers B. Yalınkılıç Abdullah et-Turkî’nin (Ö.652/1254) Ve İslam İnanç Felsefesini Temellendirmede Hadisleri Kullanımı Ve Yorumu (ss. 99-113). VI. Uluslararası şeyh Sa’ban-ı Velî Sempozyumu-Yesevîlik, 1, 99-113. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4494380)

2.Tuzcu Recep (2018). XIII. Asırdan İmam Matüridî Düşüncesinin Ortadoğu Ve Anadolu’da Tesiri. Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya, 1, 65-86. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4761837)

3.Tuzcu Recep (2018). İslam Medeniyeti İnşasında Model İnsan Ve Sünnet. İslam Ve Model Insan Sempozyumu, 1, 392-404. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277520)

4.Tuzcu Recep (2015). Abdulmecit Belli Ve Din Hürriyeti Açısından Anayasa Eleştirisi, Gaziantep Âlimleri Ve Gaziantep’te Dini Hayat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017.. Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, 679-699. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

5.Tuzcu Recep (2014). Müzakere, Yücel, Ahmet, “Hadis İlminin Ortaya Çıkısı Ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi”. İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi, Temel İslam Birikimlerinin Ortaya Çıkısı Ve Birbirleriyle İlişkileri, 1, 361-364. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573323)

6.Tuzcu Recep (2013). Aynının Rivayetleri Kronolojik Değerlendirmesi. Uluslararası Bedrüddın El-Aynî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:81225)

 

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

C1. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

1.Namazın Teşri Süreci (2019)., Tuzcu Recep, Hüner Yayınevi, Editör: Nuri Tuglu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 512, Isbn:978-9944735995, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1023664).

2.Hz Peygamberle İlgili Halk İnanışlarının El Hasaisü’l- Kübra’daki Dayanakları (2014)., Tuzcu Recep, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 305, Isbn:978-605-324-096-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 81228).

3.Hanefi Usulünde Hadis Debûsî Örneği (2014)., Tuzcu Recep, IFAV, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, Isbn:978-975-548-319-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 296952)

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1.İmam Matürîdî Araştırmaları-Sorun Ve Öneriler-, Bölüm Adı:(Mâtürîdî Hadislere Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme) (2018)., Tuzcu Recep, Endülüs, Editör: Recep Tuzcu, Raşit Akpınar, Mustafa Özgen, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, Isbn:9786056476129, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4699519).

2.Hz. Peygamber (S.A.S.) Dönemi Gündelik Yasam, Bölüm Adı:(Hz. Peygamber’in Teri İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirmesi) (2015)., Tuzcu Recep, Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, Isbn:9786054620371, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4494576).

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Tuzcu Recep (2011). Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Âlimleri. Harran Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 16(25), 7-38. (Kontrol No: 80991)

2. Tuzcu Recep (2010). Hz Peygamber İn Teri İle Ilgili Rivayetlerin Degerlendirilmesi. Çukurova Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 161-194. (Kontrol No: 80968)

3. Tuzcu Recep (2009). Debûsî Nin Hadisleri Anlama Ve Yorumlama Ilkeleri. Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(1), 159-188. (Kontrol No: 1023693)

 

 

Editörlük

1.Mâtürîdî Arastırmaları - Sorunlar Ve Öneriler-, Kitap, Editör, Endülüs Yayınları,

15.12.2018

2. Mâtürîdî Düsünce Ve Mâtürîdîlik Literatürü, Kitap, Editör, Endülüs Yayınları, 15.12.2018

Uluslararası Bedrüdddın El-Aynı Sempozyumu Ve Iı. Hadıs Ihtısas

Toplantısı, Kitap, Editör, Türkıye Dıyanet Vakfı Yayınları, 01.07.2016

3.Üniversite Dışı Deneyim

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

1.2018. Sulıman Oghız Najmaldeen Sulıman, (2018). Ishak b. Isâ b. Et-Tabbâ' Ve Rivayetlerinin Değerlendirmesi (Kütüb-i Tis'a Çerçevesinde), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2.2017 Seggale Abdulkadir Abdulhakim, (2017). Muhammed El-Medenî(1200/1786)'Nin "El-Ithâfâtu's-Seniyye Fi'l-Ahâdîsi'l-Kudsiyye" Adlı Eserinin Tahkîki, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel Islam Bilimleri Anabilim Dalı

3. Bayar Hasan, (2017). Buhârî'nin Bab Baslıklarına Yönetilen Eleştiriler (Umdetu'l-Kârî Bağlamında), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel Islam Bilimleri Anabilim Dalı

4. 2016 Karakaş İlyas, (2016). Sam'la İlgili Rivayetlerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri (Kütüb-i Tis'a Çerçevesinde), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

5. 2015 Yaqoob Kanaan Mahdı, (2015). Türk Ve Irak Medeni Hukukunda Evlilik (Hanefi Mezhebine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

6. Öztekin Adıl, (2015). Abdurrazzâk'ın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Medine Dönemi Merfû Rivayetlerin Değeri, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

7. Orot Khalıl, (2015). Abdurrazzâk'ın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Mekke Dönemi Merfu Rivayetlerin Değeri, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Sosbe 2000 Y L 24 Nolu Proje, Yükseköğretim

Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, , 15/02/2000 - 21/06/2002 (Ulusal)

   Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20112014
Bölüm Başkanlığı20142017
Dekan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.10/11/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.28/11/201730/05/2018
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd.15/02/2018 
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201802/04/2019

 Ek Bilgi

 Dersler