İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RECEP TUZCU
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  recep.tuzcu selcuk.edu.tr
Telefon : 05374863627
Adres : S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi Selçuklu-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:
1. , " Fıkhi Ve Siyasi İhtilaflar Bakımından İbn Abbasın Asabe Rivayetinin Sened Ve Metin Araısından Tahlili ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, , 55-82, 2017,( Üniversite Dergisi )
2. , " İslamafobia Oluşturmada Hz. Peygambere Yapılan Atıflar ", İlahiyat Akademi Dergisi, 6, , 44-79, 2017,( Üniversite Dergisi )
3. , " Abdulmecit Belli ve Din Hürriyeti Açısından Anayasa Eleştirisi ", Gaziantep Alimleri ve Gaziantepte Dini Hayat, , , 556-586, 2017,( Diğer )
4. , " Ayninin Hadisleri Kronolojik Olarak Değerlendirmesi (Ezanın teşrii, Buda`a kuyusu ve mut`a nikahı örneğinde) ", Uluslar arası Bedruddin el-Ayni Sempozyumu , , , 164-181, 2016,( Diğer )
5. , " Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi ", İslamİ İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi, Temel İslam Birikimlerinin Ortaya Çıkışıve Birbirleriyle İlişkileri, , , 361-365, 2014,( Diğer )
6. , " Adanalı Muhammed b. İsa b. Necih et-Tabba` (ö. 224/839) ve Hadis İlmindeki Yeri ", İslami Araştırmalar Dergisi, 24, , 1-16, 2013,( Kurum Dergisi )
7. , " Bedruddin el-Ayninin Hadisleri Kronolojik Değerlendirmesi ", Hadis Tetkikleri Dergisi, 11, , 7-9, 2013,( Kurum Dergisi )
8. , " Muhaddislerin ve Fakihlerin Ma`ruf Terimine Yüklediği Anlamlar ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, , 1-35, 2013,( Üniversite Dergisi )
9. , " Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Alimleri ", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, 25, , 3-38, 2011,( Üniversite Dergisi )
10. , " Hz.Peygamberin Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, , 161-194, 2010,( Üniversite Dergisi )
11. , " Debusinin Hadisleri Anlama ve Yorumlama İlkeleri ", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, , 159-188, 2009,( Üniversite Dergisi )


 


  Yönetilen Tezler
1. Oghız Süleyman, " İshak b. İsâ et-Tabba ve Hadislerinin değerlendirilmesi ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri-Hadis, 2016 - 2017, Tamamlandı
2. Abdülkadir Şagale, " Muhammed b. Mahmud et-Trabzonî el-Medenînin el-İthafât es-seniyye Fî Ahadisil- kudsiyye Adlı Kitabının Tahkik ve Tenkidi ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri-hadis, 2016 - 2017, Tamamlandı
3. Khalil Orot, " Abdurrezzâkın Tefsirindeki Musannefine Ziyade Merfu Rivayetlerin Değeri Mekke Dönemi ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri-Hadis, 2014 - 2015, Tamamlandı
4. Adil Öztekin, " Abdurrezzâkın Tefsirindeki Musannefine Ziyade Merfu Rivayetlerin Değeri (Medine Dönemi ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri -Hadis, 2014 - 2015, Tamamlandı
5. İlyas Karakaş, " Şamla İlgili Rivayetlerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri-Hadis, 2013 - 2016, Tamamlandı
6. Kanan Mahdi, " Türkiye Ve Irak Medeni Kanununda Evlilik (Hanefi Mezhebine Göre Mukayeseli Bir Araştırma ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimlri-İslam Hukuku, 2013 - 2015, Tamamlandı
7. Hasan Bayar, " Buhârînin Bab Başlıklarına Yöneltilen Eleştiriler Umdetul-Kârî Bağlamında ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, hadis, 2012 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20112014
Bölüm Başkanlığı20142017
Dekan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.10/11/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.28/11/201730/05/2018
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd.15/02/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HADİS TARİHİ VE USULÜ II
OSMANLI TÜRKÇESİ
OSMANLI TÜRKÇESİ