İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RECEP TUZCU
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  recep.tuzcu selcuk.edu.tr
Telefon : 05374863627
Adres : S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi Selçuklu-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:
1. Khalef Abdülazız, Tuzcu Recep, " Muhaddislerde Analitik Yöntem ", Mütefekkir, 5/9, , 163-183, 2018,( Üniversite Dergisi )
2. Recep Tuzcu, " Debûsînın Mâlık b. Enesın Kıyası Habere Tercih Ettiği İddiasının Tahlili ", Mütefekkir, 10/5, , 267-302, 2018,( Üniversite Dergisi )
3. Recep Tuzcu, " XIII. Asırdan İmam Matüridî Düşüncesinin Ortadoğu Ve Anadoluda Tesiri ", Buharadan Konyaya İrfan Mirası XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya,, 1, , 65-86, 2018,( Üniversite Dergisi )
4. Recep Tuzcu, " Menkubers B. Yalınkılıç Abdullah et-Turkînin (Ö.652/1254) Ve İslam İnanç Felsefesini Temellendirmede Hadisleri Kullanımı Ve Yorumu ", Uluslararası şeyh Saban-ı Velî Sempozyumu-Yesevîlik, , , 99-113, 2018,( Üniversite Dergisi )
5. Tuzcu, " İslam Medeniyeti İnşasında Model İnsan Ve Sünnet ", Uluslararası İslam Ve Model Insan Sempozyumu, 1, , 392-404, 2018,( Üniversite Dergisi )
6. Recep Tuzcu, " İshak B. Isa Et-Tabbâ` (Ö. 2157/830) Ve Hadis İlmindeki Yer ", İslami Araştırmalar, 29/3, , 573-592., 2018,( Üniversite Dergisi )
7. Recep Tuzcu, " Islamafobia Oluşturmada Hz. Peygambere Yapılan Atıflar ", Akademi İlahiyat, 3/6, , 44-79, 2017,( Üniversite Dergisi )
8. , " Abdulmecit Belli Ve Din Hürriyeti Açısından Anayasa Eleştirisi ", Gaziantep Âlimleri Ve Gaziantepte Dini Hayat, , , 679-699, 2017,( Kurum Dergisi )
9. Recep Tuzcu, " Fıkhi Ve Siyasi İhtilaflar Bakımından Ibn Abbasın Asabe Rivayetinin Sened Ve Metin Açısından Tahlili ", Fırat İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22/2, , 55-82, 2017,( Üniversite Dergisi )
10. Recep Tuzcu, " Aynînin Rivayetleri Kronolojik Değerlendirmesi ", Uluslararası Bedrüddın El-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, , , 183-2002, 2016,( Kurum Dergisi )
11. Recep Tuzcu, Ahmet Yücel, " "Hadis İlminin Ortaya Çıkısı Ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi" Müzakere metni ", İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi, Temel İslam Birikimlerinin Ortaya Çıkısı Ve Birbirleriyle İlişkileri, 1, , 361-364, 2014,( Kurum Dergisi )
12. Recep Tuzcu, " Muhaddislerin Ve Fakihlerin Marûf Terimine Yüklediği Anlamlar ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/1, , 1-35, 2013,( Üniversite Dergisi )
13. recep Tuzcu, " Adanalı Muhammed b. Isâ b. Necîh Et Tabbâ (Ö 224 839) Ve hadis İlmindeki Yeri ", İslami Araştırmalar Dergisi, 24/1, , 1-16, 2013,( Üniversite Dergisi )
14. Recep Tuzcu, " Bedrüddin El-Ayninin Hadisleri Kronolojik Değerlendirmesi ", Hadis Tetkikleri Dergisi/ Journal Of Hadith Studies, 10/XI.2, , 73-91, 2013,( Kurum Dergisi )
15. Recep Tuzcu, " Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Âlimleri ", Harran Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 16/25, , 7-38, 2011,( Üniversite Dergisi )
16. Recep Tuzcu, " Hz Peygamber İn Teri İle Ilgili Rivayetlerin Degerlendirilmesi ", Çukurova Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 10/1, , 161-194, 2011,( Üniversite Dergisi )
17. Recep Tuzcu, " Debûsînin Hadisleri Anlama Ve Yorumlama Ilkeleri ", Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/1, , 159-188, 2009,( Üniversite Dergisi )

  • C. Uluslararası ve ulusal kitaplar bölümleri ve editörlük

  • 1.Namazın Teşri Süreci (2019).,  Hüner Yayınevi,  2019.

  • 2. Hanefi Usulünde Hadis Debûsî Örneği, İFAV,  2. Baskı 2019

  •  3. Peygamberle İlgili Halk İnanışlarının El Hasaisü’l- Kübra’daki Dayanakları Gece Kitaplığı, 2014.


  • Kitap Bölüm Yazarlığı:

  • 1."Mâtürîdî Hadislere Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme) İmam Matürîdî Araştırmaları-Sorun Ve Öneriler-, Endülüs, 2018 Editörler: Recep Tuzcu, Raşit Akpınar, Mustafa Özgen.

  • 2. "Hz. Peygamber’in Teri İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirmesi" Hz. Peygamber (sav) Dönemi Gündelik Yasam,Siyer Yayınları, 2015.,  Editör: Adnan Demircan,

  • 3.  "Hadislerin tespiti ve tedvini Tabiun ve Tebe-i Tabiun Dönemi, Hadis Tarihi  2019, Lisans yayıncılık, Editörler: Muhammed Yılmaz; Şemsettin Kırış.

  • 4. "Kütüb-i Sitte ve Diğer Temel Hadis Kaynakları" Hadis Tarihi  2019, Lisans yayıncılık, Editörler: Muhammed Yılmaz; Şemsettin Kırış.


  • Editörlük:

  • 1. Uluslarası Bedrüddin el-Ayni Sempozyumu ve II. hadis İhtisas Toplantısı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016, Editör: Recep Tuzcu, Muhammed Raşid Akpınar.

  • 2.İmam Matürîdî Araştırmaları-Sorun Ve Öneriler-, Endülüs, 2018 Editörler: Recep Tuzcu, Raşit Akpınar, Mustafa Özgen.

  •  3. Uluslararası Maturidi Literatürü Sempozyumu,  Endülüs Yayınları, 2018 , Editörler:  Muhammed Raşid Akpınar, , Recep Tuzcu, Aslı Menekşe.


  Yönetilen Tezler
1. Oghız Najmaldeen Sulıman, " Ishak b. Isâ b. Et-Tabbâ Ve Rivayetlerinin Değerlendirmesi ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hadis, 2016 - 2018, Tamamlandı
2. Hasan Bayar, " Buhârînin Bab Baslıklarına Yönetilen Eleştiriler (Umdetul-Kârî Bağlamında) ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Hadis, 2015 - 2017, Tamamlandı
3. Abdulkadir Abdulhakim Seggale , " Muhammed El-Medenî(1200/1786)Nin "El-Ithâfâtus-Seniyye Fil-Ahâdîsil-Kudsiyye" Adlı Eserinin Tahkîki ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Hadis, 2015 - 2017, Tamamlandı
4. İlyas Karakaş, " Samla İlgili Rivayetlerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri (Kütüb-i Tisa Çerçevesinde) ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Hadis, 2014 - 2016, Tamamlandı
5. Kanaan Mahdı Yaqoob, " Türk Ve Irak Medeni Hukukunda Evlilik (Hanefi Mezhebine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma), ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam bilimleri İslam Hukuku, 2013 - 2015, Tamamlandı
6. Adil Öztekin, " Abdurrazzâkın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Medine Dönemi Merfû Rivayetlerin Değeri ", Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Hadis , 2013 - 2015, Tamamlandı
7. Khalil Orot, " bdurrazzâkın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Mekke Dönemi Merfu Rivayetlerin Değeri ", Gaziantep Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Hadis, 2013 - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20112014
Bölüm Başkanlığı20142017
Dekan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.10/11/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.28/11/201730/05/2018
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd.15/02/2018 
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201802/04/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ
GÜNÜMÜZ HADİS PROPLEMLERİ
HADİS III
HADİS IV
OSMANLI TÜRKÇESİ- II
OSMANLI TÜRKÇESİ IV