İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RECEP TUZCU
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  recep.tuzcu selcuk.edu.tr
Telefon : 05374863627
Adres : S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi Selçuklu-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

1.2018. Sulıman Oghız Najmaldeen Sulıman, (2018). Ishak b. Isâ b. Et-Tabbâ' Ve Rivayetlerinin Değerlendirmesi (Kütüb-i Tis'a Çerçevesinde), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2.2017 Seggale Abdulkadir Abdulhakim, (2017). Muhammed El-Medenî(1200/1786)'Nin "El-Ithâfâtu's-Seniyye Fi'l-Ahâdîsi'l-Kudsiyye" Adlı Eserinin Tahkîki, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel Islam Bilimleri Anabilim Dalı

3. Bayar Hasan, (2017). Buhârî'nin Bab Baslıklarına Yönetilen Eleştiriler (Umdetu'l-Kârî Bağlamında), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel Islam Bilimleri Anabilim Dalı

4. 2016 Karakaş İlyas, (2016). Sam'la İlgili Rivayetlerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri (Kütüb-i Tis'a Çerçevesinde), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

5. 2015 Yaqoob Kanaan Mahdı, (2015). Türk Ve Irak Medeni Hukukunda Evlilik (Hanefi Mezhebine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

6. Öztekin Adıl, (2015). Abdurrazzâk'ın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Medine Dönemi Merfû Rivayetlerin Değeri, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

7. Orot Khalıl, (2015). Abdurrazzâk'ın Tefsirindeki Musannifine Ziyade Mekke Dönemi Merfu Rivayetlerin Değeri, Gaziantep Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Sosbe 2000 Y L 24 Nolu Proje, Yükseköğretim

Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, , 15/02/2000 - 21/06/2002 (Ulusal)

 

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Tuzcu Recep (2018). Debûsî’nın Mâlık B. Enes’ın Kıyası Habere Tercih Ettiği

İddiasının Tahlili. Mütefekkir, 5(10), 267-303., Doi: 1030523 (Yayın No: 4552557)

2. Tuzcu Recep (2018). İshak B. Isa Et-Tabbâ‘ (Ö. 2157/830) Ve Hadis İlmindeki Yeri. İslami Araştırmalar, 29(3), 573-592. (Yayın No: 4134621)

3. Khalef Abdülazız, Tuzcu Recep (2018). Muhaddislerde Analitik

Yöntem Analytical Method İn Muhaddithun. Mütefekkir, 5(9), 163-183., Doi: 10.30523 (Yayın No:4331787)

4. Tuzcu Recep (2017). Islamafobia Oluşturmada Hz. Peygamber’e Yapılan Atıflar. Akademi İlahiyat, 3(6), 44-79., Doi: 0000-0002-6089-5091 (Yayın No: 4182146)

5. Tuzcu Recep (2017). Fıkhi Ve Siyasi İhtilaflar Bakımından Ibn Abbas In Asabe Rivayetinin Sened Ve Metin Açısından Tahlili. Fırat İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 55-82. (Yayın No: 3573314)

6. Tuzcu Recep (2013). Muhaddislerin Ve Fakihlerin Ma Rûf Terimine Yüklediği Anlamlar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-35., Doi: Dx.Doi.Org/10.14395/Jdiv57 (Yayın No:1023679)

7. Tuzcu Recep (2013). Bedrüddin El-Ayni Nin Hadisleri Kronolojik Değerlendirmesi. Hadis Tetkikleri Dergisi/ Journal Of Hadith Studies, 10(Xı.2), 73-91., Doi: 1304-1617 (Yayın No: 3551967)

8. Tuzcu Recep (2013). Adanalı Muhammed B Isâ B Necîh Et Tabbâ Ö 224 839 Ve hadis İlmindeki Yeri. İslami Araştırmalar Dergisi, 24(1), 1-16., Doi: 1304-6810 (Yayın No: 955418)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings)

Basılan Bildiriler:

1.Tuzcu Recep (2015). Abdulmecit Belli Ve Din Hürriyeti Açısından Anayasa Eleştirisi, Gaziantep Âlimleri Ve Gaziantep’te Dini Hayat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017.. Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, 679-699. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

2.Tuzcu Recep (2018). Menkubers B. Yalınkılıç Abdullah et-Turkî’nin (Ö.652/1254) Ve İslam İnanç Felsefesini Temellendirmede Hadisleri Kullanımı Ve Yorumu (ss. 99-113). VI. Uluslararası şeyh Sa’ban-ı Velî Sempozyumu-Yesevîlik, 1, 99-113. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4494380)

3.Tuzcu Recep (2018). XIII. Asırdan İmam Matüridî Düşüncesinin Ortadoğu Ve Anadolu’da Tesiri. Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya, 1, 65-86. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4761837)

4.Tuzcu Recep (2018). Mâtürîdî’de İnsan Ve Toplum Tasavvuru: Özgür İrade” Adlı Tebliğin Müzakeresi. Uluslararası Kayıp Aydınlanmanın İzinde İmama Matürîdî (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4494440)

5.Tuzcu Recep (2018). Hülye Alper’e Müzakere “Mâtürîdî Epistemolojisinin Temeli Olarak Akıl”. Uluslararası Kayıp Aydınlanmanın İzinde İmama Matürîdî (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4494427).

6. Tuzcu Recep (2018). Ed-Debûsî Ve Hadisleri Yorumlama İlkeleri. II. International Congress On Cultural Heritage And Tourism, 1, 46-52. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277511).

7.Tuzcu Recep (2018). İslam Medeniyeti İnşasında Model İnsan Ve Sünnet. İslam Ve Model Insan Sempozyumu, 1, 392-404. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277520)

8.Tuzcu Recep (2017). ”Güven İnşasında Kur’an Ve Hadisin Temel İlkeleri”. Hz. Peygamber Ve Güven Toplumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573369)

9.Tuzcu Recep (2014). Müzakere, Yücel, Ahmet, “Hadis İlminin Ortaya Çıkısı Ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi”. İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi, Temel İslam Birikimlerinin Ortaya Çıkısı Ve Birbirleriyle İlişkileri, 1, 361-364. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573323)

10.Tuzcu Recep (2013). Aynının Rivayetleri Kronolojik Değerlendirmesi. Uluslararası Bedrüddın El-Aynî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:81225)

 

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

C1. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

Namazın Teşri Süreci (2019)., Tuzcu Recep, Hüner Yayınevi, Editör: Nuri Tuglu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 512, Isbn:978-9944735995, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1023664).

Hz Peygamberle İlgili Halk İnanışlarının El Hasaisü’l- Kübra’daki Dayanakları (2014)., Tuzcu Recep, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 305, Isbn:978-605-324-096-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 81228).

Hanefi Usulünde Hadis Debûsî Örneği (2014)., Tuzcu Recep, IFAV, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, Isbn:978-975-548-319-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 296952)

 

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

İmam Matürîdî Araştırmaları-Sorun Ve Öneriler-, Bölüm Adı:(Mâtürîdî Hadislere Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme) (2018)., Tuzcu Recep, Endülüs, Editör: Recep Tuzcu, Raşit Akpınar, Mustafa Özgen, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, Isbn:9786056476129, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4699519).

Hz. Peygamber (S.A.S.) Dönemi Gündelik Yasam, Bölüm Adı:(Hz. Peygamber’in Teri İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirmesi) (2015)., Tuzcu Recep, Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, Isbn:9786054620371, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4494576).

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Tuzcu Recep (2011). Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Âlimleri. Harran Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 16(25), 7-38. (Kontrol No: 80991)

2. Tuzcu Recep (2010). Hz Peygamber İn Teri İle Ilgili Rivayetlerin Degerlendirilmesi. Çukurova Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 161-194. (Kontrol No: 80968)

3. Tuzcu Recep (2009). Debûsî Nin Hadisleri Anlama Ve Yorumlama Ilkeleri. Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(1), 159-188. (Kontrol No: 1023693)

 

Editörlük

1.Mâtürîdî Arastırmaları - Sorunlar Ve Öneriler-, Kitap, Editör, Endülüs Yayınları,

15.12.2018

2. Mâtürîdî Düsünce Ve Mâtürîdîlik Literatürü, Kitap, Editör, Endülüs Yayınları, 15.12.2018

Uluslararası Bedrüdddın El-Aynı Sempozyumu Ve Iı. Hadıs Ihtısas

Toplantısı, Kitap, Editör, Türkıye Dıyanet Vakfı Yayınları, 01.07.2016

3.Üniversite Dışı Deneyim

1991-2011 Ögretmenlık Mıllı Egıtım Bakanlıgı, ILH Meslek Dersı Ögretmenı, (Kamu)

Atıflar:

1.       2006, Öztürk, M., Kıssaların Dili, Kitabiyat, (2002) Tuzcu, R., Hz. Peygamber’le İlgili Bazı Halk İnanışlarının el-Hasâisü’l-Kübrâ’daki Dayanakları.

2.       2008, Sarıtepe, Erdoğan, “Debûsî’nin Hayatı ve Eserleri = Life and Worsk of Al-Dabûsî”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 2, s. 143-169 Türkçe [D02364]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 158 Tuzcu,   R. Ebû Zeyd ed-Debûsî’nin el-Esrâr Adlı eseri Çerçevesinde hadİs Anlayışı, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Doktora Tezi).

3.       2011, Topgül, Enes, “Ebu Zeyd ed-Debusi’nin Sünnet/Hadis Anlayışı: Takvimu’l-Edille Çerçevesinde Bir İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 75-104 - Türkçe [D02533]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 77
Sayfa: 103, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

4.       2013. Yücel, Ahmet, Hadis İlminde “Tarih” Anlayışı ve “Hadis Tarihi” Yazıcılığı, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s. 271-302, Türkçe [D02512] ss.294.

5.       2013, Gökçe, Ferhat,”Uluslararası Bedruddin el-Ayni Sempozyumu ve Bedruddin el-Ayni Literatürü”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: II, sayı: 4, s. 175-203 - Türkçe [D03818]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 175
Sayfa: 178
Sayfa: 188, edt.Tuzcu, R., Uluslararası Bedruddîn  el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisâs Toplantısı, Gaziantep, 2013.

6.       2013, Gökçe, Ferhat, “Türkiye’de Memlükler Dönemi Hadis Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s. 41-88 - Türkçe [D02512]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 45, Sayfa: 64, edt.Tuzcu, R., Uluslararası Bedruddîn  el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisâs Toplantısı, Gaziantep, 2013.

7.        2013, Kadir Gürler, “Uluslararası Gaziantepli Bedruddîn el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Hitit University, 2013/1, cilt: XII, sayı: 23, s. 237-240 - Türkçe [D02476]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 238, edt.Tuzcu, R., Uluslararası Bedruddîn  el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisâs Toplantısı, Gaziantep, 2013.

8.       Akgün, Hüseyin, “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-Hadis” ve “Mahfûz”, Hikmet Yurdu, 2014, cilt: VII, sayı: 14, s. 109-140 - Türkçe [D03434]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 134, Recep Tuzcu, Muhaddislerin ve Fakihlerin Ma’rûf Terimine Yüklediği Anlamlar” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 135.

9.       2014 Yücel, Ahmet,  Hadis ve Rivâyetlere Göre Hz. Peygamberle İrtibatın İmkânı, Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri 17-19 Ekim 2014, s. 93-105 Türkçe [G00079], s. 96. Çukurova Ünüversitesi Sosyal Bilimler Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2002.

10.      Sarıtepe, Erdoğan, “Debûsî’nin Usûl Anlayışında Hahber-i Vâhidin Epistemolejik Değeri”,Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014, cilt: IX, sayı: 5, s. 1789-1804 - Türkçe [D03262]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 1794
Sayfa: 1804, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

11.     Erdoğan Köycü, “III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi = Journal of the Faculty of Islamic Sciences of Bartın University, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 113-134 - Türkçe [G00078]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 114, edt.Tuzcu, R., Uluslararası Bedruddîn  el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisâs Toplantısı, Gaziantep, 2013

12.     Selçuk Çoşkun, Kavramsal ve Olgusal Açısından Sünnet-Gelenek İlişkisi, İFAV, İstanbul, 2014,

Sayfa  254 Tuzcu R., Hz. Peygamber’le İlgili Halk İnanışlarının Hasâisü’l-Kübrâdaki Dayanakları, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Adan 2002

13.     2014. Ekrem Yücel, Köpekle İlgili Rivayetlere Genel Bakış,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 2141-2163, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

14.     2015 Bayraktutan, Osman, “Semantik Analiz Yöntemi Açısından ‘Tevâtür’ Kavramı”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 5, s. 99-119 - Türkçe [D04012]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 112
Sayfa: 119, Tuzcu, R., Muhaddislerin ve Fâkihlerin Ma’rûf Terimine Yüklediği Anlamlar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18:1, 2013, (s. 1-35). 

15.     2015, İsrafil Balcı, Hz. Peygamber ve Namaz, Ankara Okulu, 2009, Tuzcu, R., Namazın Teşri Süreci ile ilgili Rivayetlerin Kronolojik Değerlendirmesi Gaziantep, 2014, Tuzcu, R. Namazın Teşri’ Süreci İle İlgili Rivayetlerin Kronolojik Değerlendirmesi, Damla Matbaası, Gaziantep, 2014.

16.     2015 Çalışkan, Necmettin, “Kehf Sûresi Bağlamında Hz. Mûsâ ve Sâlih Kul (Hızır) Kıssası ve Antakya’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri”, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 243-262 - Türkçe [D03402]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 246,Tuzcu, R., (2011). “Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Âlimleri”, Şanlıurfa,Harran Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, XXV, 7-42.

17.     2015, Ertan Ürkmez, Türk-İslâm Mitolojisi Bağlamında Mi‘râç Motifi ve Türkiye Kültür Tarihine Yansımaları, http://hdl.handle.net/11655/1404. R., Hz. Peygamber’le İlgili Bazı Halk İnanışlarının el-Hasâisü’l-Kübrâ’daki Dayanakları. Çukurova Ünüversitesi Sosyal Bilimler Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2002.

18.     2016 Yüksel Uysal, Şule, “Hanefî Hadis Anlayışının Fethu’l-Kadîr’e Yansımaları ve İbnü’l-Hümâm’ın Tercihleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: XVIII, sayı: 33, s. 29-52 - Türkçe [D01529]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 30
Sayfa: 51, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

19.     2017 Agitoğlu, Nurullah “Hanafi Methodologist Habbazi’s (D. 691/1292) Approach to Some Subjects of the Methodology of Hadith”, Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, 2017, s. 66-71 - İngilizce [G00195]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 76

Sayfa: 79, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

20.     2017. Agitoğlu, Nurullah, “Hanefî Usûlcü Habbâzi’nin (Ö. 691/1292) Bazı Hadîs Usûlü Konularına Yaklaşımı”, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları, 2017, cilt: XII, sayı: 20, s. 53-62 - Türkçe [D03262]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 62, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

21.     2017. Agitoğlu, Nurullah, “Hicri VIII. Asır Hanefî Usûlcülerinin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı: Sadrüşşerîa Örneği”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/3, cilt: VIII, sayı: 18, s. 9-22 - Türkçe [D03701]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 15,

  Sayfa: 22, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

22.     2017. Agitoğlu, Nurullah, “Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye Göre Sünnet ve Haberin Çeşitleri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/1, cilt: VIII, sayı: 16, s. 7-25 - Türkçe [D03701]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 15
Sayfa: 25Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

23.     2017. Demir, Serkan, “Hadis Metinlerinin Yorumlanmasında Siyer Bilgilerinin Kullanılması”, İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, 2017, cilt: II, s. 589-607 - Türkçe [DU069487]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 592
Sayfa: 609, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

24.     2017. Özben, Zübeyde - Hayati Yılmaz, “Sahâbe ve Tâbiûnun Rivayette Kullandığı Lafızlar Bağlamında Sünnetin Kapsamı TartışmasıSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: XIX, sayı: 35, s. 27-48 - Türkçe [D01529]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 29
Sayfa: 48, Tuzcu,   Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

25.     2017. Muhammed Aslan, “Mütekaddimîn Ve Müteahhirîn Hadis Âlimlerine Göre Münker Hadis” The Journal of Academic Social Science Studies, Doi number: http://dx.doi.org/10. 9761/JASSS7214  Number: 62 , p. 263-274, Winter I 2017. Sayfa: 266. Tuzcu, R., Muhaddislerin ve Fâkihlerin Ma’rûf Terimine Yüklediği Anlamlar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18:1, 2013, (s. 1-35). 

26.     2018,Özpınar, Ömer, “Hadis Taraftarlar ile Hanefîlerin Sünnet ve Hadîs Kavramlarına Yaklaşım Farkları”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, 2017, cilt: II, s. 245-262 - Türkçe [D263833]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 257
Sayfa: 264, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

27.     2018,Akyüz, Hüseyin, “Anadolu İmam Hatip Liseleri Hadis Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitabı Üzerine Bazı Mülahazalar”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, cilt: VI, sayı: 11, s. 1-14 - Türkçe [D04049]
Bulunduğu sayfa(lar): 

Sayfa: 6

Sayfa: 14, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

28.     2018, Çap, SabriGülün Yaratılışı ve Hz. Peygamber’le İlişkisi Özelinde Uydurma Rivayet Algısı”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2018, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 259-297 - Türkçe [D03296]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 270
Sayfa: 289
Sayfa: 297. Tuzcu, R., “Hz. Peygamber’in Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Çukurova

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2010, cilt: X, sayı: 1, ss. 161-194.

29.     2018, Çap, Sabri, “Türk İslam Edebiyatındaki Gül Sembolü ve Gül Hakkındaki Uydurma Rivayetlerle İlgisi”, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi,  ss. 161-203 Dipnot: 93, 94.

Sayfa: 186. Tuzcu, R., “Hz. Peygamber’in Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2010, cilt: X, sayı: 1, ss. 161-194.

30.     2018, Çap, Sabri, “Tasavvufta Gül Sembolü Ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü”,  bilimname XXXVI, 2018/2, 455-498.

Sayfa : 469 Tuzcu, R. “Hz. Peygamber’in Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, sy. 1 (2010): 161-194.

 

31.     2018, Karabacak, Mustafa, “Teşehhütte Şehâdet Parmağının Durumu”,  Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], 2018, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 215-230 - Türkçe [D02420]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 230.Tuzcu, R., “Namazın Teşri Süreciye İlgili rivayetlerin Kronolojik Değerlendirmesi, Damla Matbaası, Gaziantep 2014.

32.     2018, Özüdoğru, Bekir, “Sıhhat ve Delâlet Açısından Râvinin Rivayetine Muhalif Ameli”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2018, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 131-164 - Türkçe [D03296]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 136
Sayfa: 164, Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014

33.     2018. Hacer Yetkin, Hanefi Usulünün Kurucularından Debusi ve Usul Anlayışı, İFAV. İstanbul, 2018,  s. Tuzcu, R., Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

   Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20112014
Bölüm Başkanlığı20142017
Dekan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.10/11/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.28/11/201730/05/2018
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd.15/02/2018 
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HADİS II
HADİS TARİHİ