İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. OSMAN ZAHİD ÇİFÇİ
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM FELSEFESİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSLAM FELSEFESİ
E-Mail :  zahid.cifci selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Selçuklu
Url : https://selcuk.academia.edu/OsmanZahid%C3%87%C4%B0F%C3%87%C4%B0
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı20052013
Aksaray Üniversitesi20132017

  Akademik Yayınlar:

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,OVACIK ZÜBEYİR (2015).  Cumhuriyet Dönemi Lise Felsefe Müfredatlarında Din Algısı ve İdeolojik Arka Plan.  Mütefekkir, 2(4), 329-341. (Yayın No: 1832091)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN ŞEBNEM,ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,KARABACAK MUSTAFA (2015).  İslam ın Kadın Liderliğe Bakışı  Disiplinlerarası Nitel Araştırma.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 71-107. (Yayın No: 1832421)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2015).  PAUL BLOOM VE DİNİ İNANÇLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAEVRİMSEL RASTLANTI TEZİ.  Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 193-202., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7847

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2014).  Devlete İtaatin Sınırlarını Dine Göre Belirleyen Farklı Kültürlerden İki Eserin Karşılaştırması.  Turkish Studies, 9(5), 591-606., Doi: 10.7827/TurkishStudies.6708 (Yayın No: 1068530)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2012).  Maverdi Düşüncesinde Din Devlet İlişkisi.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 81-99. (Yayın No: 2688448)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2017).  BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜN FELSEFİ BİR ÖRNEĞİ OLARAK “SİCİLYA CEVAPLARI”.  Uluslararası Dini Raştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 96-96. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4180565)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2016).  LİSANS DÜZEYİ FELSEFE EĞİTİMİNDE EĞİTİM MATERYALİ OLARAK SİNEMANIN KULLANILMASI  SNOWPİERCER FİLMİ ÖRNEĞİ.  International Conference on New Horizons in Education, 6, 149-150. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3290182)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,OVACIK ZÜBEYİR (2015).  CUMHURİYET DÖNEMİ LİSE FELSEFE MÜFREDATLARINDA DİN ALGISI.  INTE 2015International Conference on New Horizons in Education, 1, 439-440. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1520736)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı yla Kavgalı Adam José Saramago da Tanrı  Din ve İnsan (2016)., ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,  Çizgi Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-9706-40-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2624932)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maverdi ye Göre Din Devlet İlişkisi (2012)., ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,  Ay-bil Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 174, ISBN:9786054366910, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 660722)

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam Düşüncesinde Yönetim ve Liderlik, Bölüm adı:(İslam Siyaset Düşüncesinde Yönetim) (2016)., ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,OVACIK ZÜBEYİR,  Eğitim Yayınevi, Editör:Şebnem Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-605-9831-41-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2624901)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

 

ASLAN ŞEBNEM,KARABACAK MUSTAFA,ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2016).  İslam ın Liderliğe ve Kadın Liderliğe Bakışı  Benazir Bhutto Otobiyografisinin Doküman İncelemesi.  Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19(1), 1-30. (Kontrol No: 2760671)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2015).  NATURALİST VERİLERİN TEİSTİK SONUÇLARI Fıtrat Kavramı Özelinde Bir Yorum Denemesi .  EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 19(63), 345-356. (Kontrol No: 1831397)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,ERDEM HÜSAMETTİN (2013).  İslam Siyaset Tarihinde Din ve Devlet İlişkisi.  İSTEM, 11(22), 117-131. (Kontrol No: 1097697)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2013).  Batı da Din Devlet İlişkilerinde Ortaya Çıkan Dönemler.  İSTEM, 10(19), 195-208. (Kontrol No: 2692924)

 

4.

 


 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

 

ASLAN ŞEBNEM,KARABACAK MUSTAFA,ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2015).  İslam da Liderlik ve İslam ın Kadın Liderliğe Bakışı.  Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1832810)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD,ÇİÇEK NURİ (2015).  PAUL BLOOM VE EVRİMSEL BİR RASTLANTI OLARAK AHLAK.  GEÇMİŞTEN GELECEĞE AHLAK, 1, 121-137. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1520737)

 

2.

 

 

 

 

 


 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFÇİ OSMAN ZAHİD (2014).  Yahudilik.  MÜTEFEKKİR, 1(1), 247-266. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 3034127)

 

1.

 


 

Editörlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

MÜTEFEKKİR (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Aksaray Üniversitesi, 01.01.2017

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

MÜTEFEKKİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (Alan endeksleri), Dergi, Editör, AKSARAY, 30.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

MÜTEFEKKİR (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Aksaray İslami İlimler Fakültesi, 01.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Mütefekkir (EBSCO), Dergi, Editör, Aksaray Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi, 01.01.2016-30.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Mütefekkir (EBSCO), Dergi, Editör, Aksaray , 01.07.2016-30.12.2016

   Yönetilen Tezler
1. Savaş Ermiş, " İngiliz oryantalist Sir William Muirin Hz. Ömer Dönemine bakışı ", Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları, 2015 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı20132017
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Dekan Yardımcılığı20142017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.15/01/201829/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.15/01/201811/12/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri BölümüBölüm Başkani29/05/201829/05/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DİN FELSEFESİ
FELSEFEYE GİRİŞ