FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES
PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES
 
 Name and Surname: Assistant. RÜVEYDA ÇINAR
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  ruveydacinar selcuk.edu.tr
Phone
Address Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. Alaeddin Keykubat Kampüsü No:401 İç Kapı No:1 Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Diyanet İşleri Başkanlığı20132016
Selçuk Üniversitesi 20162018

  Publications:


Yüksek Lisans Semineri

H. 2./ M. 9. Yüzyıl İslam Dünyasında Kadın Algısı: İbnü's-Sikkit / Kitabu'l-Elfaz Örneği

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Arif KORKMAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D. / Din Sosyolojisi Bilim Dalı


Yüksek Lisans Tezi-Halen

Ortaçağ İslam Kültüründe Kadın Algısı: Kitabu'n-Nisa Literatürü Örneği

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Arif KORKMAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D. / Din Sosyolojisi Bilim Dalı


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (2014-2019) İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü (2015-2019)

 The Courses