İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜMEYRA BİLECİK
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DİN BİLİMLERİ
E-Mail :  sumeyrabilecik gmail.com
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı20092013
Amasya Üniversitesi20132014
Aksaray Üniversitesi20142018

  Akademik Yayınlar:

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Anne Baba Tutumlarının Bireylerin Din Algısına Etkisi. Değerler Eğitim Dergisi, 2017,15(33), 7-38.

2. Eğitime Siyasi ve İdeolojik Yaklaşımlar Bağlamında Köy Enstitüleri ve İmam Hatip Okulları.Mütefekkir, 2016, 3(6), 329-347.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi. Marife,2016(1), 35-58.

2.  Bir Din Eğitimi Materyali Olarak Çocuk İncilleri. Marife, 2014, 9-30. 

3. Hz Muhammed’in Hayatı 5. Sınıf Öğretim Materyali Temizlik Ünitesindeki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi.  Marife(2), 2013, 45-62.


4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 ve 5 Sınıf Ders Kitaplarındaki Ayet Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeylerine Uygunluğu Üzerine Bir İnceleme, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 105-129.

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve BildiriKitaplarında Basılan Bildiriler

1. Çok Kültürlü Toplumlarda Sosyal Davranış Eğitimi. Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü, 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 137-145, TİMAV Yay., Konya-2017.

2. Şeyh Hamid-iVeli’nin Şerh-i Hadis-i Erbain Tuhfetü’l İhvan Eserinde Yer Alan Ahlak Hadisleri ve Eğitsel Yorumları. I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Tam MetinKitabı, ss. 894-909, Dizgi Ofset, Konya-2017.

3. Küresel BarışaKatkı Bağlamında Din Okuryazarlığı. 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. 1, ss. 99-114, TİMAV Yay.,Konya-2016.

4. Huzurevlerinde Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri: İhtiyaçlar, Beklentiler, Sorunlar. ManeviDanışmanlık ve Rehberlik, C. II, ss. 377-401, Dem Yay., İstanbul- 2016.

5. DeğerlerEğitimi Din Eğitimine Alternatif mi? Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu- Tebliğler, C. III, ss. 277-292, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum- 2015.

6. Afrika’da İslami İlimler Fakültesi Lisans Programları: Türkiye ve Uluslararası Afrika Üniversitesi Üzerine Bir Karşılaştırma. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi Özet Kitapçığı, (16-17-18 Kasım 2017), İstanbul.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Yayınlanan Bildiriler

1. Din Okuryazarlığı ve DKAB Derslerinin Din Okuryazarlık Becerisine Etkisi. 1. Din Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri, (26-28 Ekim 2017) s. 18, Darıca.

E. Ulusal Kitaplar

1. Örgün Din Öğretimi ve Din Okuryazarlığı Becerisi. Yediveren Kitap,  Konya- 2018, ISBN:978-975-6337-52-3.

2. Ayetler ve Çocuklar- Kur’an Ayetleri Çocukların Algı Düzeylerine Göre Nasıl Çevrilmeli? Yediveren Kitap, Konya- 2018, ISBN:978-975-6337-51-6.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü20162018

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DİN EĞİTİMİ