İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Temel Eğitimi Esasları

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞİTİMİ ESASLARI

 

İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine ( 29.12.2012 tarihli, Değişiklik 11.10.2013 tarihinde) göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bu eğitimin 180 saatlik kısmını teşkil eden teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim ( 81 saati asenkron, 9 saati senkron ) ve diğer 90 saati de örgün eğitim ( yüz yüze)'dir. Bu 180 saatlik teorik eğitimde DEVAMSIZLIK, Bakanlık tarafından sadece ve sadece 6 saat olarak belirlenmiştir.                    220 saatlik eğitimin geriye kalan 40 saati ise, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılacak uygulamalı ( staj ) eğitimden oluşmaktadır. Bu 40 saatlik Uygulamalı eğitimde DEVAMSIZLIK yapılmamalıdır.

Uzaktan eğitim ( 90 saat olarak ), kesin kayıt sonrası e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Uzaktan eğitimin 81 saati asenkron olarak, geriye kalan 9 saati ise senkron olarak gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında devam ve içerik tamamlama zorunluluğu vardır. Uzaktan eğitimin 9 saatlik senkron kısmı internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların, uygun donanımlı  bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.

Yüz yüze eğitim (90 saat) S.Ü. SELÇUKSEM, Ardıçlı Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 239 ( Bosna Tramvay Durağı Karşısı ) Selçuklu / KONYA adresinde verilecektir.

Yüz yüze eğitim günde en fazla 6 saat olarak verilebilmektedir. Müracaat edecek bir toplu eğitim grubunda yeterli sayıda katılımcı olmak kaydıyla ( Örnek olarak en az 21 kişi) bu günlük 6 saat aşağılara çekilebilinir. Mesela günlük 4 saat gibi. Dersler 45’er dakika olup aralar ise 15’er dakikadır.

Uygulamalı eğitimin (staj) süresi toplam 40 saattir. Bir haftalık ( günde 8 saat) veya iki haftalık ( Günde 4 saat) zaman dilimlerinde tamamlanabilmektedir. Uygulamalı eğitimin mutlaka iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışan bir işyerinde yapılması gerekmektedir.

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Katılımcı bu belge ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; üç yıl içerisinde, Bakanlıkça yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır.  Yapılacak sınavlardan 70 ve üzeri puan alan Katılımcı “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Katılımcı’nın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde takip sorumluluğu kendisine aittir.

Eğitim programlarına, Mühendislik veya Mimarlık Fakültesi Mezunları, Teknik öğretmenler, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümü mezunları ile Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunları katılabilmektedir.

 

www.casgem.gov.tr

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR 

  • İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı, 
  • Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

ifade eder.

 

http://www.casgem.gov.tr/FormIsGuvenlikUzmanTalepEkle.aspx