İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
23 Subat 2014 Yukselme sinavi izlenecek adimlar

1. http://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx sitesine giriş yapılacak.

 

2. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılacak.

 

3. Açılan ekranda “Giriş” kısmına tıklanacak.

 

 

4.


 
5.Sınav Giriş Bilgisi Görüntüleme

 

6.Sınav giriş bilgisinde yanlışlık görmeyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayıp bu kişiler Sınav Uygulama Duyurusu doğrultusunda hareket edeceklerdir.

7.Sınav giriş bilgisinde yanlışlık olduğunu düşünenler yanlışlığın düzeltilmesi amacıyla itiraz dilekçelerini prim ödeme gün sayılarını belirtir belgeler ile birlikte 27.01.2014 Pazartesi mesai bitimine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Gelen Evrak servisine elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak itiraz başvuruları kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Sınav giriş bilgisinde yanlışlık olduğunu düşünenlerin itiraz dilekçeleri ve ibraz ettiği belgeler incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde adayın sınava gireceği belge sınıfında düzenleme yapılacaktır. Söz konusu adaylar, sınava gireceği belge sınıfının son durumunu en geç 30.01.2014 tarihine kadar sorgulayabileceklerdir.


8.İtiraz Başvuru Dilekçe Örneği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İnönü Bulvarı No:42 Emek Ankara

……… Belge numaralı  …. Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahibim. Toplam prim ödeme gün sayım/hizmet yılım…………………. gün/yıldır. İSG-KATİP sisteminden yaptığım sorgulamada, sınava gireceğim belge sınıfı bilgisinde yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Dilekçe ekinde ibraz ettiğim belgelerin yeniden incelenerek belge sınıfımın … sınıfı olarak düzeltilmesini arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza

TC Kimlik No:
Adres:
e-Posta:.
Telefon no:


EKLER
1-(Emekli Sandığı için) Kurumlarından veya emekli sandığından alacakları emekli olduğuna dair yazı veya aktif çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet süresini gösterir onaylı belgeler
2-(SSK ve Bağkur için ) https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ ,   https://www.turkiye.gov.tr/   adresleri ile SGK’dan alınmış prim ödeme gün sayılarını gösterir belgeler
3-(Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre özel sigorta şirketleri tarafından adlarına emeklilik primi yatırılanlar için) Primi yatıran kurum ya da kuruluşlardan alacakları prim ödeme gün sayısını gösterir onaylı belgeler.