İLETİŞİM FAKÜLTESİ
REKLAMCILIK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.12
İnsan psikolojisi ve sosyo-kültürel yapısına hakimdir.
P.Ç.1
Mesleki ilginliğe sahiptir, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka inşasını bilir.
P.Ç.9
Reklam sektörünün gerektirdiği stratejik bakış açısına sahiptir
P.Ç.5
Geleneksel ve yeni medyanın özelliklerini bilir buna uygun kampanyalar hazırlayabilir
P.Ç.17
Sinema ve müzik kültürüne sahiptir
P.Ç.3
Sanat akımlarını bilir ve estetik bakış açısına sahiptir
P.Ç.14
Sanat, grafik ve tasarım konularında gerekli donanıma sahiptir
P.Ç.6
Ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır
P.Ç.4
Mesleki etik standartlarına uygun bir biçimde çalışır
P.Ç.16
Reklam alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder
P.Ç.10
Verileri analiz edebilme, uygulamaya dökme becerisine sahiptir
P.Ç.2
Reklamcılıkla ilgili teknolojinin gerektirdiği tüm yazılımları etkin bir biçimde kullanabilir
P.Ç.13
Kendisini yabancı bir dilde ifade etme yeteneğine sahiptir
P.Ç.11
Bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar yürütebilir
P.Ç.15
Sektörde kullanılan grafik tasarım ve video düzenleme yazılımlarını etkin bir biçimde kullanabilir
P.Ç.7
Kişilerarası iletişim becerileri gösterir. Kendini düzgün bir şekilde ifade edebilir
P.Ç.18
Çeşitli mecraları tanır ve amacına uygun şekilde kullanabilir
P.Ç.8
Başarılı video çekimleri ve kurgu çalışmaları yapabilir
TYYÇ1
Alanında ileri düzeydebilgilere sahiptir
TYYÇ2
Alana ilişkin bilgileriçalışanlar ve ekiparkadaşlarına aktarabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Karar, uygulama vedavranışlarında alana ilişkinedindiği bilgileri kullanmaksuretiyle verileriyorumlayabilme, analizedebilme, sorunlarıtanımlayabilme ve çözümönerileri getirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ4
Alana ilişkin konularda araştırma veçalışma yapar.
TYYÇ5
Proje yürütücüsü ya da katılımcısıolarak proje hedeflerine uygunsorumluluk alır.
TYYÇ6
Örgüt/Kurum için amaç ve hedefbelirler.
TYYÇ7
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarak değerlendirir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindeki düşüncelerinive önerilerini ilgililere yazılı ve sözlüolarak aktarır.
TYYÇ10
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izlerve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş vetoplumsal etikdeğerlere uygundavranır.
TYYÇ14
Örgütün/Kurumunpaydaşlarıylailişkilerini analiz ederve etkin biçimdeyürütür.
TYYÇ15
Yenilikleri teşvikedebilme becerisinesahiptir.
TYYÇ16
Örgüte/kuruma ilişkineleştirel düşünür.
TYYÇ17
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite vekültürel değerler ileçevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.