İLETİŞİM FAKÜLTESİ
REKLAMCILIK
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Süleyman KARAÇOR

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Güldane ZENGİN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Güldane ZENGİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Nurullah TERKAN

Amacı: Bölümümüzün amacı marka yönetimi, pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanlarında akademik ve sektörel anlamda donanımlı ve nitelikli iletişimciler yetiştirmektir.

Vizyon: Başarılarıyla konuşulan iletişimciler yetiştirmek

Misyon: Öğrencilerine teorik bilgi bakımından yetkin bir donanım ve bu bilgi birikimlerini sektörde yaratıcı ve etkin fikir ve uygulamalara dönüştürme becerisi kazandırmak. Bu donanımlarıyla iletişim dünyasına tutkuyla bağlı, hızlı bir şekilde değişen iletişim dünyasının günceline ayak uydurabilen ve değişen insanı anlayan, içgörüsü yüksek ve yaratıcı iletişimciler mezun etmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzün eğitim anlayışı reklamcılık alanını bütüncül bir bakış açısıyla ele alır. Marka yönetimi ve pazarlama iletişiminin bir boyutu olan reklamcılığa dair tüm konular ders içeriklerinde bu bütüncül bakış açısıyla oluşturulmuştur. Reklamcılığa ilişkin tarih, ekoller, yaratıcılık, metin yazarlığı, tasarım, kampanya uygulamaları, medya planlama, araştırma yöntemleri, tüketici davranışı, pazarlama iletişimi, marka yönetimi vb. temel konuların yanı sıra, iletişim bilimlerinin ve reklamcılığın disiplinler arası bir alan olması itibariyle psikoloji, sosyoloji, sanat, kültür, siyaset gibi birçok konu eğitim programımızda yer alır. Teorik donanımını iş yaşamında yaratıcı ve etkin fikir ve uygulamalara dönüştürme becerisine sahip genç iletişimciler, reklamcılar yetiştirmek hedefi doğrultusunda ders programımız teorik ve pratik içerikleri bakımından dengeli bir şekilde oluşturulmuştur. Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz teknolojik bakımdan donanımlı bilgisayar laboratuarlarında grafik ve web tasarımı konularında ileri düzeyde eğitim görme şansına sahiptir. Öğrencilerimiz aynı zamanda bölümümüze ait reklam atölyesinde uygulama yapabilmekte ve reklamcılık alanında gerçekleştirilen önemli yarışmalara katılabilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Reklamcılık bölümüne lise mezunu öğrenciler Sözel puanla merkezi olarak yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Reklamcılık lisans programına yatay ya da dikey geçiş yapmak için geçiş öğrencileri için giriş koşullarını sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda Selçuk Üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin mezun olabilmesi için sekiz dönemde toplam 240 AKTSlik dersleri başarması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun yüzde 40ı, final notunun yüzde 60ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları gözönünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları: Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz reklam ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde, grafik ajanslarında, dijital ajanslarda, araştırma şirketlerinde, işletmelerin marka iletişimi, pazarlama iletişimi, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, kurumsal iletişim gibi bölümlerinde, kamu kurumlarının halkla ilişkiler vb. bölümlerinde, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti gibi kurumlarda stratejik planlamacı, metin yazarı, müşteri temsilcisi, halkla ilişkiler uzmanı, medya planlamacı, araştırmacı, müşteri ilişkileri uzmanı, danışman, marka yöneticisi, iletişim uzmanı olarak çalışır. Mezun öğrencilerimiz bu istihdam olanaklarının yanı sıra üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağına da sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümden mezun olan öğrencilerin, reklamcılık alanıyla ilgili yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.