İLETİŞİM FAKÜLTESİ
REKLAMCILIK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 İnsan psikolojisi ve sosyo-kültürel yapısına hakimdir.
P.Ç.2 Mesleki ilginliğe sahiptir, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka inşasını bilir.
P.Ç.3 Reklam sektörünün gerektirdiği stratejik bakış açısına sahiptir
P.Ç.4 Geleneksel ve yeni medyanın özelliklerini bilir buna uygun kampanyalar hazırlayabilir
P.Ç.5 Sinema ve müzik kültürüne sahiptir
P.Ç.6 Sanat akımlarını bilir ve estetik bakış açısına sahiptir
P.Ç.7 Sanat, grafik ve tasarım konularında gerekli donanıma sahiptir
P.Ç.8 Ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır
P.Ç.9 Mesleki etik standartlarına uygun bir biçimde çalışır
P.Ç.10 Reklam alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder
P.Ç.11 Verileri analiz edebilme, uygulamaya dökme becerisine sahiptir
P.Ç.12 Reklamcılıkla ilgili teknolojinin gerektirdiği tüm yazılımları etkin bir biçimde kullanabilir
P.Ç.13 Kendisini yabancı bir dilde ifade etme yeteneğine sahiptir
P.Ç.14 Bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar yürütebilir
P.Ç.15 Sektörde kullanılan grafik tasarım ve video düzenleme yazılımlarını etkin bir biçimde kullanabilir
P.Ç.16 Kişilerarası iletişim becerileri gösterir. Kendini düzgün bir şekilde ifade edebilir
P.Ç.17 Çeşitli mecraları tanır ve amacına uygun şekilde kullanabilir
P.Ç.18 Başarılı video çekimleri ve kurgu çalışmaları yapabilir