İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.12
Bir radyo programını tüm yapım aşamalarından geçirip yayına hazır hale getirir.
P.Ç.5
Bir TV haberini muhabirlik, kamera kullanımı, haber metni yazımı ve kurgu aşamalarından geçirip yayına hazır hale getirir.
P.Ç.7
TV haberciliğinin editöryal sürecini yönetir.
P.Ç.8
Bir görsel içeriğin estetik tasarımını, uygulamasını ve yönetimini yapar. Bir TV programını bütün aşamalarından geçirerek yayına hazır hale getirir.
P.Ç.4
Dünya ve Türk Sinemasına ilişkin kuramsal bilgileri kullanarak özgün ulusal ve uluslararası kültürel ürünler üretir.
P.Ç.13
Medya ürünlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirir ve özgün bir biçimde yorumlar.
P.Ç.1
Bilimsel bir çalışmada ne tür bilgi kaynakları ve kanallarına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak söz konusu kanallar aracılığıyla bilimsel bilgiye erişir.
P.Ç.9
İletişim alanıyla ilgili sorun alanlarını tespit eder, araştırma tasarımına dönüştürür ve bilimsel raporunu yazar.
P.Ç.6
İletişim sahasının genel teorik ve tarihsel perspektifini kullanarak ilişkili diğer beşeri bilim dalları ile bağlantı kurar.
P.Ç.10
İletişim sahasının temel teorik çerçevesini kullanarak güncel iletişim sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç.11
Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır.
P.Ç.19
İletişim alanıyla ilgili sorun alanlarını tespit eder, araştırma tasarımına dönüştürür ve bilimsel raporunu yazar.
P.Ç.20
Bir TV programını bütün aşamalarından geçirerek yayına hazır hale getirir.
P.Ç.21
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürüp, özgün bir şekilde ifade eder.
P.Ç.18
Öyküleri sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak senaryolaştırır
P.Ç.2
Sinema televizyon alanına özgü yapım ve yapım sonrası donanımları temel düzeyde kullanır.
P.Ç.14
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümler
P.Ç.3
Medya ürünlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirir ve özgün bir biçimde yorumlar.
P.Ç.17
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatı açıklar ve uygun davranış geliştirir
P.Ç.15
Bilimsel bir çalışmada ne tür bilgi kaynakları ve kanallarına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak söz konusu kanallar aracılığıyla bilimsel bilgiye erişir.
P.Ç.16
19. İletişim sahasının genel teorik ve tarihsel perspektifini kullanarak ilişkili diğer beşeri bilim dalları ile bağlantı kurar.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.