İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bir radyo programını tüm yapım aşamalarından geçirip yayına hazır hale getirir.
P.Ç.2 Bir TV haberini muhabirlik, kamera kullanımı, haber metni yazımı ve kurgu aşamalarından geçirip yayına hazır hale getirir.
P.Ç.3 TV haberciliğinin editöryal sürecini yönetir.
P.Ç.4 Bir görsel içeriğin estetik tasarımını, uygulamasını ve yönetimini yapar. Bir TV programını bütün aşamalarından geçirerek yayına hazır hale getirir.
P.Ç.5 Dünya ve Türk Sinemasına ilişkin kuramsal bilgileri kullanarak özgün ulusal ve uluslararası kültürel ürünler üretir.
P.Ç.6 Medya ürünlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirir ve özgün bir biçimde yorumlar.
P.Ç.7 Bilimsel bir çalışmada ne tür bilgi kaynakları ve kanallarına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak söz konusu kanallar aracılığıyla bilimsel bilgiye erişir.
P.Ç.8 İletişim alanıyla ilgili sorun alanlarını tespit eder, araştırma tasarımına dönüştürür ve bilimsel raporunu yazar.
P.Ç.9 İletişim sahasının genel teorik ve tarihsel perspektifini kullanarak ilişkili diğer beşeri bilim dalları ile bağlantı kurar.
P.Ç.10 İletişim sahasının temel teorik çerçevesini kullanarak güncel iletişim sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç.11 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır.
P.Ç.12 İletişim alanıyla ilgili sorun alanlarını tespit eder, araştırma tasarımına dönüştürür ve bilimsel raporunu yazar.
P.Ç.13 Bir TV programını bütün aşamalarından geçirerek yayına hazır hale getirir.
P.Ç.14 Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürüp, özgün bir şekilde ifade eder.
P.Ç.15 Öyküleri sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak senaryolaştırır
P.Ç.16 Sinema televizyon alanına özgü yapım ve yapım sonrası donanımları temel düzeyde kullanır.
P.Ç.17 Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümler
P.Ç.18 Medya ürünlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirir ve özgün bir biçimde yorumlar.
P.Ç.19 Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatı açıklar ve uygun davranış geliştirir
P.Ç.20 Bilimsel bir çalışmada ne tür bilgi kaynakları ve kanallarına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak söz konusu kanallar aracılığıyla bilimsel bilgiye erişir.
P.Ç.21 19. İletişim sahasının genel teorik ve tarihsel perspektifini kullanarak ilişkili diğer beşeri bilim dalları ile bağlantı kurar.