İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Başak SOLMAZ

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi H. Nur GÖRKEMLİ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. M.Evrim GÜLSÜNLER

Mevlana Koordinatör: Doç.Dr. Hasret AKTAŞ

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Ömer BAKAN

Amacı: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen, lisansüstü eğitimi yürütebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: İletişim teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği, kurumların ancak hedef kitleleriyle doğru ilişki ve iletişimi sürdürerek başarılı olabileceği günümüzde, uluslararası standartlarda halkla ilişkiler eğitimi veren, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmak temel vizyonumuzdur.

Misyon: Programımızın temel misyonu ulusal düzeyde tanınan seçkin bir eğitim, araştırma ve uygulama özelliklerini daha da geliştirip halkla ilişkiler alanındaki değişimlerde söz sahibi olacak konuma gelmektir. Ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru kararlar alma becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının amacı halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen, lisansüstü eğitimi yürütebilecek nitelikle öğrenciler yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne lise mezunu öğrenciler Sözel puanla merkezi olarak yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programına yatay ya da dikey geçiş yapacak geçiş öğrencileri için giriş koşulu sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda Selçuk Üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin mezun olabilmesi için sekiz dönemde toplam 240 AKTSlik dersleri başarması gerekmektedir. Üçüncü sınıfın bitimindeki yaz döneminde öğrenci isteğe bağlı staj yapabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun yüzde 40ı, final notunun yüzde 60ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları gözönünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları: Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimleri başta olmak üzere, sağlık kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, gazete, radyo ve televizyonlarda görev alabilmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşların insan kaynakları, reklam, pazarlama, yönetim kurulu büroları gibi birimlerinde görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümden mezun olan öğrencilerin, halkla ilişkiler alanıyla ilgili yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.