İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1- Halkla ilişkilerle ilgili temel teorik yaklaşımları bilir,
P.Ç.2 2- İletişim teori ve modellerini bilir,
P.Ç.3 3- Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır,
P.Ç.4 4- Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir,
P.Ç.5 5- İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini tanır ve analiz eder,
P.Ç.6 6- Hedef kitleyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir,
P.Ç.7 7- Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür,
P.Ç.8 8- Halkla ilişkilerle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar,
P.Ç.9 9- Siyasal kampanyaları planlar ve yürütür,
P.Ç.10 10- Kriz planlaması yapar ve yürütür
P.Ç.11 11- Kuruluşların etkinlik, sponsorluk, lobicilik ve imaj çalışmalarını yürütür
P.Ç.12 12- Kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini yönetir,
P.Ç.13 13- Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır
P.Ç.14 14- Özel alanlarda halkla ilişkiler uygulamaları yapar,
P.Ç.15 15- Grup çalışmalarında sorumluluk alır,
P.Ç.16 16- Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler,
P.Ç.17 17- Görüşlerini hiçbir etki altında kalmadan ifade eder,
P.Ç.18 18- Meslek hayatının her aşamasında etik davranış sergiler
P.Ç.19 19- En az bir yabancı dille iletişim kurabilir,
P.Ç.20 20- Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığı çevreye katkı sağlar.