İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. KADİR CANÖZ
Fakülte Adı:  İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HALKLA İLİŞKİLER
E-Mail :  kcanoz selcuk.edu.tr
Telefon : 2233657
Adres : S.Ü. İletişim Fakültesi Alaeddin Keykubad Kampusü Selçuklu / KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kırıkkale Üniversitesi 19931998
Selçuk Üniversitesi1998 

  Akademik Yayınlar:
1. CANÖZ, N., BAKAN, Ö. ve CANÖZ, K., " Uluslararası Sponsorluğun Marka Algısına Etkisi ", Akdeniz İletişim, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.31, , 471-494, 2019,( Üniversite Dergisi )
2. CANÖZ, Kadir and ÇERÇİ, Ümmü Özlem , " Perceptions of Academic Staff And Teachers About The Utility And Contribution Of Educational Technology ", International Trends And Issues in Communication And Media Conference, July 18-20, 2018, Paris, France, Proceedings Book, 2, , 321-328, 2018,( Konferans )
3. Bakan, Ö., Kalender, A. and Canöz, K. , " The Views of Faculty of Communication Students about Communication Education ", International Conference on Communication, Mass Media & Society 2018, Yogyakarta, Indonesia 19-21 July 2018,, -, , p.14, 2018,( Konferans )
4. CANÖZ, Kadir and CANÖZ, Nilüfer, " Health Communication Of Modern Human ", International Trends And Issues in Communication And Media Conference, July 18-20, 2018, Paris, France, Proceedings Book,, 1, , 749-759, 2018,( Konferans )
5. CANÖZ,Nilüfer ve CANÖZ, Kadir , " SAĞLIK VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE ", JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 8, , 43-62, 2018,( Diğer )
6. Doğan, İsmailcan ve Canöz, Kadir, " Sosyal Sponsorluk ve Kurumsal İmaj İlişkisi Üzerine Teorik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, , 59-68, 2017,( Üniversite Dersgisi )
7. Kadir CANÖZ ve Ömer BAKAN, " Sponsorship Activities of Oil Companies as a Communication Tool in Turkey ", Communication and Digital Media, -, , 49-57, 2017,( Diğer )
8. Kadir CANÖZ ve Ümmü Özlem ÇERÇİ, " A Research on Occupational İmage Perception of Tourits Guiding Department Students and The Determinants of Occupational İmage ", ABSRC 2017 MILAN CONFERENCE PROCEEDINGS, -, , 9, 2017,( Konferans )
9. Bakan, Ömer ve Canöz, Kadir, " Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Japonlara Yönelik Kalıp Yargıları ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, , 91-107, 2017,( Üniversite Dersgisi )
10. Canöz, Kadir and Bakan, Ömer, " Sponsorship Activities of Oil Companies as a Communication Tool in Turkey ", (IASSR ORG) Abstract Book 2016, -, , 183, 2016,( )
11. CANÖZ, K., BAKAN, Ö., ve TARHAN, A. (2015)., " THE USE OF SOCIAL MEDIA AMONG THE STUDENTS OF COMMUNICATION FACULTY ", Florence, Italy 16 - 19 September 2015 All papers/abstracts have been peer-reviewed Preliminary version Published by International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), , , 132-143, 2015,( Konferans )
12. Canöz, Kadir ve Doğan, İsmailcan , " İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk ", e-gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3, , 19-39, 2015,( Üniversite Dersgisi )
13. Canöz, Kadir ve Öndoğan, Ayşe Gedikçi (2015)., " Kriz Yönetiminde Dönüşümcü Liderin Rolü ", E-gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, E-gifder Gümüşhane Üniversitesi, 36-61, 2015,( Üniversite Dersgisi )
14. CANÖZ, KADİR ve BAKAN, ÖMER (2015)., " TÜRKİYEDE EĞİTİMLİ SEÇMENİN YEREL SEÇİMLERDE OY VERME KRİTERLERİ ", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 37, , 483-509, 2015,( Üniversite Dersgisi )
15. BAKAN, Ö., TARHAN, A. ve CANÖZ, K. (2015)., " THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS PUBLIC RELATIONS PROFESSION AND ITS PRACTITIONERS ", Florence, Italy 16 - 19 September 2015 All papers/abstracts have been peer-reviewed Preliminary version Published by International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), , , 56-63, 2015,( Konferans )
16. TARHAN, A., CANÖZ, K. ve BAKAN, Ö. (2015)., " THE ANALYSIS OF THE SPONSORSHIP ACTIVITIES OF THE BANKS THROUGH THEIR CORPORATE WEB PAGES ", Florence, Italy 16 - 19 September 2015 All papers/abstracts have been peer-reviewed Preliminary version Published by International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), , , 769-783, 2015,( Konferans )
17. Bakan, Ömer and Canöz, Kadir (2014)., " The Views of University Studenst on Sponsorship ", The IAFOR North American Conference on the Social Sciences 2014, Providence/Rhode Island/United States, Official Conference Proceedings, , , 33-42, 2014,( Konferans )
18. Canöz, Kadir and Bakan, Ömer (2014)., " The Level of Mass Media Usage of Electors in Political Enlightenment: A Fieldwork with University Students ", The IAFOR North American Conference on the Social Sciences 2014, Providence/Rhode Island/United States, Official Conference Proceedings, , , 65-76, 2014,( Konferans )
19. Canöz, Kadir ve Canöz, Nilüfer (2014). , " "Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması?, ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.35- Bahar, KONYA 2014,, , , 401-428, 2014,( Konferans )
20. Bakan, Ömer, Tarhan, Ahmet and Canöz, Kadir (2013). , " Japan and Japanese Image in Turkish Newspapers ", The Asian Conference on the Social Sciences 2013, Official Conference Proceedings, Osaka, Japan, , , 492-502, 2013,( Konferans )
21. CANÖZ, Kadir ve CANÖZ, Nilüfer, " Halkla İlişkilerde Kamuyu Bilgilendirme Modeli: Konya Örneğinde 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik Bir Saha Araştırması ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33, , 365-391, 2013,( )
22. Canöz, Kadir, Bakan, Ömer and Tarhan, Ahmet (2013). , " Brand Marks as Messengers of Publicity for the City: The Level of Awareness of the City Brand Marks? ", The Asian Conference on the Social Sciences 2013 Official Conference Proceedings Osaka, Japan,, , , 503-516, 2013,( Konferans )
23. Tarhan, Ahmet, Canöz, Kadir and Bakan, Ömer (2013). , " Airlines Companies Usage of Social Media: A Content Analysis of Airlines Companies Tweeter Messages ", The Asian Conference on the Social Sciences 2013 Official Conference Proceedings Osaka, Japan, , , 329-341, 2013,( Konferans )
24. Canöz, Kadir, " An Empirical Study On Media Usage Habits Of Voters ", International Journal Of Multidisciplinary Thought, 2 (3), , 11-21, 2012,( Kurum Dergisi )
25. Canöz, Kadir, " Yeni İletişim Teknolojilerinden Yazılı Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı Üzerine Bir Araştırma ", NWSA e-journal of New World Sciences Academy, 6(1), , 189-205, 2011,( Kurum Dergisi )
26. Canöz, Kadir, " Yerel Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği ", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, , 113-136, 2011,( Üniversite Dersgisi )
27. Canöz, Kadir, " A Study On American Image In The Eye Of Turkish Conservative Media ", International Journal Of Arts & Sciences, 4 (13), , 9-27, 2011,( Kurum Dergisi )
28. Canöz, Kadir, " Seçmen Tercihinde Aday İmajının Rolü: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Öncesinde Konya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk İletişim Dergisi, 6(2), , 95-114, 2010,( Üniversite Dersgisi )
29. Canöz, Kadir, " Kurum Kültürünün Oluşumunda Kurum İçi Motivasyonun Rolü Üzerine Teorik Bir Çalışma ", NWSA e-journal of New World Sciences Academy, 5(2), , 157-169, 2010,( Kurum Dergisi )
30. Canöz, Kadir, " Yasamayı Engelleme Amaçlı Lobicilik: Filibuster ", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, , 157-169, 2009,( Üniversite Dersgisi )
31. Canöz, Kadir, " Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası ", Selçuk İletişim Dergisi, 5(3), , 141-152, 2008,( Üniversite Dersgisi )
32. Ayhan, Bünyamin ve Canöz, Kadir, " Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri ", II.Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 27-28 Nisan 2006, Kocaeli, , , 71-90, 2006,( Diğer )
33. Canöz, Kadir, " Tutum Oluşturma Etkinliği Olarak Lobicilik ", Selçuk İletişim Dergisi, 2 (4), , 21-29*, 2003,( Üniversite Dersgisi )
34. Canöz, Kadir, " Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Başarıya Etkisi: Örnek Kuruluş Bayındır Tıp Merkezi ", Selçuk İletişim Dergisi, 3, , 125-137, 2002,( Üniversite Dersgisi )Bakan, Ö., Kalender, A. and Canöz, K. (2018). "The Views of Faculty of Communication Students about Communication Education", International Conference on Communication, Mass Media & Society 2018, Yogyakarta, Indonesia 19-21 July 2018, p.14

  Yönetilen Tezler
1. Nigar ATAŞÇİ, " Televizyonda Yayınlanan Kamu Spotlarının Halkı Bilgilendirmedeki Yeri ve Önemi: Konya Örneğinde Ampirik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2016 - 2018, Tamamlandı
2. Nur Demirkol, " Belediyelerde Kurumsal İmaj Algısı: Kırıkkale Belediyesinin Dış Hedef Kitleler Gözündeki İmajı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2015 - 2017, Tamamlandı
3. İsmailcan Doğan, " Kurumsal İmaj Oluşturmada Sponsorluk Uygulamaları: Vodafone Örneği Üzerine Ampirik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım , 2014 - 2018, Tamamlandı
4. Adnan Korkmaz, " Üniversitelerde Halkla İlişkiler: Selçuk Üniversitesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2013 - 2017, Tamamlandı
5. Seval Üksel, " Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Sosyal Medya Kullanımı: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2013 - 2015, Tamamlandı
6. Ahmet Reşat Güngör, " Reklam Mesajlarında Kullanılan Dilin Cinsiyet Açısından Analizi: Kadın ve Erkek Dergileri Üzerine Bir İnceleme ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2013 - 2018, Tamamlandı
7. Ümmü Özlem ÇERÇİ, " Sosyal İnovasyonun Kurumsal İmaja Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2012 - 2019, Tamamlandı
8. Nazan Yaman, " Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: TEMA Vakfı Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2012 - 2016, Tamamlandı
9. İSMAİL CAN DOĞAN, " PROPAGANDA ARACI OLARAK İNTERNET: KAYSERİ İLİ MERKEZ SEÇMENİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, 2012 - 2014, Tamamlandı
10. Ahmet Tarık Türkmenoğlu, ", " SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA VE MEDYA (ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2011 - 2017, Tamamlandı
11. Nurgün CÖMERT, " Spor Sponsorluğunun Tüketici Algısı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2010 - 2019, Tamamlandı
12. Şadiye Nur Güleç, " Özel Hastane Tercihinde Kurumsal İmajın Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2008 - 2016, Tamamlandı
13. Mustafa Bal, " ÇALIŞAN PERSONELİN KURUMSAL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2008 - 2011, Tamamlandı
14. Ahmet Tarık Türkmenoğlu, " KAMUOYU ARAŞTIRMALARININ SİYASAL DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KONYA ÖRNEĞİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2008 - 2011, Tamamlandı
15. Fadime Dilber, " SİYASAL KATILIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SEÇMENLER ÜZERİNE ETKİSİ: KARAMAN İLİ SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2007 - 2011, Tamamlandı
16. Fatma Gelişken, " MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER: TURKCELL ŞİRKET UYGULAMALARI ÖRNEĞİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2007 - 2010, Tamamlandı
17. Talaibek Musabaev, " POLİTİK HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDEN ÖRGÜT İÇİ POLİTİK HALKLA İLİŞKİLER:AK PARTİ ÖRNEĞİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2007 - 2010, Tamamlandı
18. Mahmut Mert Aslan, " KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE NLP'NİN ROLÜ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2007 - 2010, Tamamlandı
19. AYŞE GEDİKÇİ ÖNDOĞAN , " Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Müşreti Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İLEF Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yardımcılığı20072013
S.Ü.İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılğı2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.21/04/201122/07/2016
S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanitim BölümüBölüm Bşk. Yrd.06/10/201106/10/2014
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.24/07/201621/12/2017
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.21/12/2017 

 Ek Bilgi
-S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2007 - 2013 ) -S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Çift Anadal ve Yandal Koordinatörlüğü (2008 -2014) -S.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011 - )

 Dersler