İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET KALENDER
Fakülte Adı:  İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HALKLA İLİŞKİLER
E-Mail :  kalender selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2410186
Adres : Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Konya Postası Gazetesi19881989
Anavatan Partisi Genel Merkezi19891989
Başbakanlık Devlet Bakanlıkları ve TBMM (kadrosu Etibankta olmak kaydıyla geçici görevli19891997
Etibank Genel Müdürlüğü19891997
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1997 

  Akademik Yayınlar:
1. Ahmet Kalender ve Ahmet Tarhan, " Belediyelerin Kamuyu Bilgilendirme Amaçlı SMS Kullanımına Muhtarların Bakışı Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk İletişim, 5, Selçuk İletişim, 18-35, 2009,( Üniversite Dersgisi )
2. Ahmet Kalender, " Siyasal İletişim Tekniği Olarak Canvassing ve Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri ", Selçuk İletişim, 5, Selçuk İletişim, 144-155, 2007,( Üniversite Dersgisi )
3. Ahmet Kalender ve Nurullah Tabakçı, " İletişim Fakültelerinin Ortak Örgütlenmesine Yönelik Bir Proje Önerisi: ?Türk Kamuoyu Araştırmaları Ağı" ", Selçuk İletişim, 4, Selçuk İletişim, 91-100, 2005,( Üniversite Dersgisi )
4. Ahmet Kalender ve Ayhan Uludağ, " Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Doktor-Hasta İlişkisinin Rolü ", Uluslararası Dergiler, 37, Amme İdaresi Dergisi, 117-132, 2004,( Kurum Dergisi )
5. Ahmet Kalender, " Seçmenin Karar Sürecinde İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk İletişim, 2, Selçuk İletişim, 30-41, 2003,( Üniversite Dersgisi )
6. Ahmet Kalender, " 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nin Mesaj Stratejileri ", Selçuk İletişim, 1, Selçuk İletişim, 57-76, 2003,( Üniversite Dersgisi )
7. Abdullah Koçak ve Ahmet Kalender, " Distance Education Within A Campus: Case of Selcuk University ", TOJDE, 3, TOJDE, , 2002,( Üniversite Dersgisi )
8. Himet Hülür ve Ahmet Kalender, " Dini Algılama ve Siyasal Davranış: Türkiye'nin Hızla Değişen Bir Kentinde Amprik Bir Çalışma ", İLETİŞİM, 13, İLETİŞİM, 1-24, 2002,( Üniversite Dersgisi )
9. Ahmet Kalender, " Mesaj Stratejilerinin Planlanmasında Siyasal Tutum ve Motivasyon Ölçümlerinin Önemi ", Selçuk İletişim, 1, Selçuk İletişim, 91-98, 1999,( Üniversite Dersgisi )
10. Ahmet Kalender, " Türkiye'de Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri ", Üniversite Dergisi, 1, Selçuk İletişim, 23-33, 1999,( Üniversite Dersgisi )

Kalender A ve Ö. Bakan, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Web Sayfalarındaki Görünümü: Sanayii Kuruluşlarının Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konferansı, 560-568, İstanbul, 2006.

Bakan Ö ve A. Kalender, “Sponsorship Messages in Industrial Organizations'''''''' Web Pages in Turkey”, 5 th. International Symposium Communication in the Millennium, May 16-18, 137-148, Bloomington, U.S.A., 2007.

 Kalender A ve Ö. Bakan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarının Çocuk Konusuna Yaklaşımı”, 4. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, 489-498,  22-24 Ekim, İstanbul, 2007

Kalender, A.,  Siyasal İletişim Seçmenler ve İkna Stratejileri, Çizgi Kitabevi Yayını, Konya, 2000.

 

Hülür, H. ve A. Kalender, Sosyo-Politik Tutumlar ve Din-Konya Araştırması, Çizgi Kitabevi Yayını, Konya, 2003.

 

Bakan, Ö., ve A. Kalender, “Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İletişim ve Ötesi içinde, Bilal Arık ve Mustafa Şeker (der), Tablet Kitabevi, Konya, 345-370 (2007)

 

Kalender, A., “Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları”, Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan (editör), Halkla İlişkiler içinde, Tablet Kitabevi, Konya, 12-47 (2008)

Kalender, A. ve M. Fidan (editör), Halkla İlişkiler, Tablet Kitabevi, Konya, 2008

Kalender, A., “Demokrasilerde Yerel Basının Önemi”, Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, 52-61, Konya, 1999.

Kalender, A., “Konuya Oy Verme Modeli Çerçevesinde Siyasal Kampanyaların Planlanması”, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, 301-321, Ankara, 2000.

Kalender, A., “Halkla İlişkiler Açısından İlişki Kavramı”, 2. Ulusal İletişim Kongresi, Cilt I, 384-389, İstanbul, 2001

 


  Yönetilen Tezler
1. Murat Pazarbaş, " Liderlik ve Otorite: Lise Öğrencilerinin Liderlik ve Otorite Algısı Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2012, Tamamlandı
2. Mahmut Mert Aslan, " Siyasal İletişim ve Din - Seçmen Davranışında Dinî İnançların Rolü Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tantıım Anabilim Dalı, - 2015, Tamamlandı
3. Murat Başarır, " İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Halkla İlişkiler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2003, Tamamlandı
4. Hasan Güllüpunar, " Seçmen Tercihi Bakımından Aday İmajı: Konya 2009 Yerel Seçimleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2010, Tamamlandı
5. Hüsamettin Akar, " Halkla İlişkiler Rolleri ve Algılanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2011, Tamamlandı
6. Ayhan Uludağ, " Doktor-Hasta İletişimi Açısından Hastanelerde Hekim Seçme Uygulaması: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2011, Tamamlandı
7. Ercan Taştekin, " Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2007, Tamamlandı
8. Ömer Bakan, " Halkla İlişkiler Faaliyetleri İçinde Kamuoyu Araştırmalarının Yeri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2000, Tamamlandı
9. Mustafa Akdağ, " Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2001, Tamamlandı
10. Ata Akman, " Polisin Motivasyonunda Rol Oynayan Faktörler: Konya Emniyet Müdürlüğü Personeli Üzerine Bir İnceleme ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2010, Tamamlandı
11. Havva Nur Tarakçı, " Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Dergiler: Selçuk Bakış Dergisi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2012, Tamamlandı
12. Hasan Hüseyin Taylan, " Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Sosyoloji, - 2011, Tamamlandı
13. Ümit Arklan, " Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2004, Tamamlandı
14. Zülfiye Acar, " 1980'den Günümüze Türk Kamu Yönetimi Reform Çalışmalarının Halkla İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2004, Tamamlandı
15. Hasan Güllüpunar, " Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halkın Yakınma Yöntemleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2006, Tamamlandı
16. Erdal Şencan, " Bilgi Yönetimine Dayalı Halkla İlişkiler çalışmaları. Erciyes Üniversitesi Akademisyenleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2012, Tamamlandı
17. Kamile Özçelik, " Hasta Hakları Kurullarına Sağlık Personelinin Bakışı: Konya Numune Hastanesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2011, Tamamlandı
18. Cevit Yavuz, " Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü (Karadeniz Bölgesi Örneği) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2003, Tamamlandı
19. Ömer Bakan, " Kurumsal İmaj Oluşumunu Etkileyen Faktörler: İletişim Faktörlerinin Rolünü Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2005, Tamamlandı
20. Mustafa Akdağ, " Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Birimleri Örgüt Yapılarının İncelenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2007, Tamamlandı
21. Susran Erkan Eroğlu, " Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, - 2009, Tamamlandı
22. Şükrü Balcı, " Seçmenleri Etkileme Sürecinde Siyasal Reklamcılık Olgusu (1999 Genel Seçimleri Örneği) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2001, Tamamlandı
23. Mustafa Çınar, " İyi Niyet Geliştirme Aracı Olarak Sosyal Sorumluluk: Jandarma Genel Komutanlığı Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2011, Tamamlandı
24. Arif Settar Afşar, " Hiyerarşik Örgütlerde Kişilerarası İletişimi Geliştirme Stratejileri: Türk Silahlı Kuvvetleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2004, Tamamlandı
25. Meryem Bilge Özmen, " Reklamda Grafik Tasarımcılığı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2006, Tamamlandı
26. Yasemin Keskin Yılmaz, " Propaganda Aracı Olarak Sinema: 1990 Sonrası Amerikan Filmlerinde Propagandanın Kullanımı Üzerine Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2007, Tamamlandı
27. Tuba Çelik, " Özel Sektör Kuruluşlarının Sosyal Sorumluluk Kavramına Yaklaşımı: Konya Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2009, Tamamlandı
28. Sevcan Beşikci, " Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Web Siteleri: Türkiyede 2014 Yerel Seçimlerinde Adayların Web Sayfası Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2014, Tamamlandı
29. Kemal Avcı, " Yerel Seçim Kampanyalarında Halkla İlişkiler: 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri Örneği, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, - 2014, Tamamlandı
30. Aynur Arslan, " Belediyelerin Engellilere Yönelik Faaliyetlerinin Kurum İmajı Açısından Önemi: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, - 2016, Tamamlandı
31. Selim Budak, " Halkla İlişkiler ve Medya İlişkisi Çerçevesinde Basın Bültenlerinin Gazetelerde Haber Olarak Değerlendirilmesi: Zaman ve Hürriyet Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalı, - 2015, Tamamlandı
32. Fuat Ustakara, " Hegemonya-Müzakere İkilemi Bağlamında Halkla İlişkilere Yönelik Algı Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, - 2013, Tamamlandı
33. Ayhan Uludağ, " Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler: Vatandaş-Sağlık Personeli İletişimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - 2001, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı19982001
İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği19982003
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı2003 
İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği2004 
İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği2004 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı20052013
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.12/08/199815/08/2000
S.Ü. İletişim FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi28/10/199805/12/2003
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi15/04/199905/12/2003
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.28/08/200003/10/2001
S.Ü. İletişim FakültesiDekan26/05/201126/05/2014
S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanitim Bölümü Halkla İlişkiler A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/10/2011 
S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanitim BölümüBölüm Başkani06/10/201101/04/2013
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Vekili26/05/201425/09/2014
S.Ü. İletişim FakültesiDekan25/09/201422/07/2016
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.24/07/201609/08/2016
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Vekili09/08/201607/12/2017
S.Ü. İletişim FakültesiDekan07/12/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÖRGT.İÇİ İLETŞM.MOTİVASYN-SEÇMELİ
ÖRGÜT İÇİ İLTŞ.MOTİV.SEÇMELİ
PROPAGANDA
PROPAGANDA
SİYASAL İLETİŞİM
SİYASAL İLETİŞİM
SİYASAL KAMP.UYG.-SEÇMELİ