İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ÖMER BAKAN
Fakülte Adı:  İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HALKLA İLİŞKİLER
E-Mail :  obakan selcuk.edu.tr
Telefon : 2233658
Adres : S.Ü. İletişim Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1996 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Makaleler

1. Bakan, Ömer. ve Kaya, Filiz (2010). “Konya İmajını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma”, E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4), 637-645.

2. Bakan, Ömer (2013). “The Image of Turkey in the Eyes of Dutch University Students”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33, 265-281.

 

Uluslararası Bildiriler

1. Kalender, Ahmet ve Bakan, Ömer (2006). “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Web Sayfalarındaki Görünümü: Sanayi Kuruluşlarının Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1-3 Kasım, İstanbul, 560-568.

2. Bakan, Ömer ve Kalender, Ahmet (2007). “Sponsorship Messages in Industrial Organizations’ Web Pages in Turkey”, 5th International Symposium Communication in the Millenium, School of Journalism, Indiana University, May 16-18, Bloomington (U.S.A.), 137-148.

3. Kalender, A. ve Bakan, Ömer (2007), “Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarının Çocuk Konusuna Yaklaşımı”, 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 22-24 Ekim, 489-498.

4. Bakan, Ömer (2007). “Siyasi Partilerin Web Sitelerinde Anket Kullanımı”, Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, Cilt 1, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 15-17 Kasım, İzmir, 309-321

5. Bakan, Ömer (2011), “Public Relations Activities of Municipalities to Increase Public Participation: A Study on the Views of Public Relations Employees of Municipalities”, International Journal of Arts & Sciences, 4 (17), 285-295.

6. Terkan, Nurullah ve Bakan, Ömer (2011). “The Use of Social Media in Politics: The Case of the Turkey’s General Political Elections in 2011”, International Journal of Multidisciplinary Thought, 1 (6), 165-183.

7. Bakan, Ömer (2012). “Representation of Public Relations in Turkish Daily Newspapers, Humanities and Social Sciences Review, 1 (2), 53-60.

8. Canöz, Kadir; Bakan, Ömer & Tarhan, Ahmet  (2013). Brand Marks as Messenger of Publicity for the City: The Level of Awareness of the City Brand Marks, The Asian Conference onthe Social Sciences, Offical Conference Proceedings, June 6-7, Osaka, Japan,503-516.

9. Bakan, Ömer; Tarhan, Ahmet & Canöz, Kadir (2015). The Views of University Students Towards Public Relations Profession and Its Practitioners, IISES The InternationalInstitute of Social and Economic Sciences: 19th International AcademicConference, September 16-19, Florence, Italy, 56-63.

10. Tarhan, Ahmet; Canöz, Kadir & Bakan, Ömer (2015). The Analysis of the Sponsorship Activities of the Banks Through Their Corporate Web Pages,  IISES The International Institute of Social and Economic Sciences: 19th International AcademicConference, September 16-19, Florence, Italy, 769-788.

11. Canöz, Kadir; Bakan, Ömer& Tarhan, Ahmet (2015). The Use of Social Media Among the Students ofCommunication Faculty, IISES The International Institute of Social and Economic Sciences: 19th International Academic Conference, September16-19, Florence, Italy, 132-143.

 

Ulusal Kitap

1.Bakan, Ömer (2005). Kurumsal İmaj Oluşumu ve Etkili Faktörler, Konya: Tablet Yayınları, (Doktora Tezinin Gözden Geçirilmiş Halidir).

 

Ulusal Makaleler

1. Bakan, Ömer (2002). “Halkla İlişkiler Eğitiminde Teori-Pratik Dengesi Bakımından Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Selçuk İletişim, 2 (2), 64-72.

2. Bakan, Ömer (2002). “Halkla İlişkiler Faaliyetleri İçinde Kamuoyu Araştırmalarının Yeri”, Selçuk İletişim, 2 (3), 149-160, (Yüksek Lisans Tez Özeti).

3. Bakan, Ömer (2005). “Beyaz Eşya Sektöründeki Üretici Kuruluş ve Markaların İsim Bilinirlikleri”, Selçuk İletişim, 4 (1), 149-158.

4. Bakan, Ömer ve Tabakçı, Nurullah (2008). “Türk Üniversite Öğrencileri Gözünde Rusya İmajı”, Selçuk İletişim, 5 (3), 97-110.

 

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

1. Bakan, Ömer ve Kalender, Ahmet (2007). “Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, İletişim ve Ötesi, Ed. Bilal Arık ve Mustafa Şeker, Konya: Tablet Yayınları, 345-370.

2. Bakan, Ömer (2008). “Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet”, Halkla İlişkiler, Ed. Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan, Konya: Tablet Yayınları, 373-389.

3. Bakan, Ömer (2008). “Kurumsal Kimlik ve İmaj”, Ed. Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan, Konya, Tablet Yayınları, 289-310, (Doktora Tezinden Üretilmiştir).


  Yönetilen Tezler
1. Abdullah Yıldırmaz, " Üniversitenin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Öğrencilerin Bakışı: Amasya Üniversitesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, - , Tamamlandı
2. Nilüfer Canöz, " Hizmet Sektöründe Kurumsal İmaj Algısı: Türk Hava Yolları Örneği. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2012 - 2015, Tamamlandı
3. Tugay Arat, " İletişim Teknolojilerinin Yüksek Öğrenim Kurumlarında Öğretim Amaçlı Kullanımı: Selçuk Üniversitesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2009 - 2011, Tamamlandı
4. Özgür Selvi, " Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Hasta Memnuniyetine Etkisi Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2006 - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/ Bölüm Başkan Yardımcılığı2013 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi/ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20142017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İletişim FakültesiDekan Yrd.21/12/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler