İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Erasmus Koordinatör: Arş.Gör.Dr. Emre Osman OLKUN

Farabi Koordinatör: Arş.Gör. Fatma Betül AYDIN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Şükrü BALCI

Amacı: Gazetecilik alanına ilişkin kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları bilen, alandaki mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek pratiğe aktarabilen, gazeteciliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış, yaratıcı, araştırmacı, mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde, üniversite eğitiminin gerektirdiği eleştirel bakış açısını kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Gazetecilik alanına ilişkin kuramsal ve pratik bilginin disiplinlerarası bir yaklaşım içinde, uluslararası düzeyde verildiği bir gazetecilik eğitimi sunabilmektir. Gazeteciliği toplumsal sorumluluk gerektiren bir meslek olarak algılayan, eleştiren ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren çok yönlü bir program olmaktır.

Misyon: Toplumun çıkarlarını gözeten, demokratik ve insan haklarına saygılı, alanında kuramsal ve mesleki pratikler açısından uzmanlaşmış bireyler yetiştirmektir. En iyi eğitimi verebilmek için alandaki gelişmeleri yakından takip etmek, gerekli teknik ve bilimsel alt yapıyı oluşturmak ve aynı sorumluluk bilinci içinde akademik kadroların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Gazetecilik programı öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, bu becerilerini çoklu medya ortamında bilgiyi toplama, analiz etme ve düzenleme işlemlerinde anlaşılır ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Programın öncelikli amacı, öğrencileri zeki, sorumluluk sahibi ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen gazeteciler olarak yetiştirmektir. Programda teori ile pratik arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmaktadır. Öğrenciler basılı ve elektronik yayınlar kullanılarak, yeteneklerini geliştirmeleri konusunda teşvik edilirler. Programın pratiğe dayalı tarafında yazma, düzenleme, yayına hazırlama, röportaj yapma, haber seçimi, fotoğraf çekimi ve yeni teknolojileri kullanarak basılı ve online yayınlar hazırlama konularına odaklanılmaktadır. Programın teoriye dayalı tarafında ise medya alanındaki yasal düzenlemeler, gazetecilik etiği, eleştirel düşünme, ekonomi ve tarih konularına odaklanılmaktadır. Program ayrıca öğrencilerin eğitsel ve pratik deneyimleri arasında uçurum oluşmamasını sağlamak suretiyle, mezunlarının hem kariyer hem de eğitsel açıdan geniş seçeneklere sahip olması için yapılandırılmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Gazetecilik bölümüne lise mezunu öğrenciler Sözel puanla merkezi olarak yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gazetecilik lisans programına yatay ya da dikey geçiş yapmak için geçiş öğrencileri için giriş koşullarını sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda Selçuk Üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin mezun olabilmesi için sekiz dönemde toplam 240 AKTSlik dersleri başarması gerekmektedir. Üçüncü sınıfın bitimindeki yaz döneminde öğrenci isteğe bağlı staj yapabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun yüzde 40ı, final notunun yüzde 60ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları gözönünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları: Gazetecilik programı, mezunlarını her tür medya ortamında çalışmaya uygun muhabir, foto-muhabir, editör, araştırmacı ve bağımsız çalışabilecek metin yazarları olarak hazırlamaktadır. Gazetecilik bölümü mezunları radyolarda, televizyonlarda, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde ve özellikle de basılı ve online gazetelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümden mezun olan öğrencilerin, gazetecilik alanıyla ilgili yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.