İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bünyamin AYHAN
Koordinator E-mail bayhan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin içinde yaşadığı toplumun özellikleri ve toplumsal yapının işleyişini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüzyüze teorik anlatımlala yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, ders hakkında genel bilgilendirme, içerik ve dersle ilgili olarak takip edilecek kitaplar ZENCİRKIRAN Mehmet (ED). 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Dora Yayınları, Bursa.
2 Toplum, toplumsal yapı: Toplumsal Değişim ile ilgili kuram ve yaklaşımlar ZENCİRKIRAN Mehmet (ED). 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Dora Yayınları, Bursa.
3 Cumhuriyet için anahtar: Osmanlı toplum yapısı ZENCİRKIRAN Mehmet (ED). 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Dora Yayınları, Bursa.
4 Türkiye Cumhuriyeti: tamamlanmamış proje modernlik: gelişim, değişim ve dönüşüm Faroz AHMAD, 1995. Modern Türkiyenin Oluşumu, Sarmal Yayınları, İstanbul.
5 Toplumda siyaset ve siyaset araçları meşruiyet ve siyasal değişim ve dönüşümler HEPER Metin 2006. Türkiyede Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları,
6 Üretim- tüketim süreci ve pazar maişetten hayat tarzına hayat tarzından life stile BALİ Rıfat N. 2013, Tarz-ı Hayattan Life Stylea Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar,Yeni Yaşamlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
7 Toplum için bireyin eğitimi: mahalle mektebi ve medreselerden, küresel sisteme ZENCİRKIRAN Mehmet (ED). 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Dora Yayınları, Bursa.
8 Gelenekselden tek ebeveyne: ailenin dönüşümü TEZCAN Mahmut 2000. Türk Ailesi Antropolojisi, İmge Kitabevi, Ankara
9 Din: toplumsal meşruiyetten bireysel özgürlüğe, her şey onun için mi? AKTAY Yasin, GÜLTEKİNGİL Murat, BORA Tanıl 2014. Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 6/ İslamcılık, İletişim Yayınları, İstanbul.
10 Vize
11 Demografi, etnisite: nereden nereye KARPAT Kemal 2010. Osmanlıda Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, İstanbul
12 Kimlikler: Biz aslında kimiz? KARPAT Kemal 2009. Osmanlıdan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, Timaş Yayınları, İstanbul.
13 Kültür: halk, pop, elit: tabakalaşmanın yansımaları KANDİYOTİ Deniz, SAKTANBER Ayşe 2012, Kültür Fragmanları Türkiyede Gündelik Hayat, Metis Yayınları, İstanbul.
14 Küreselleşme ve toplumsal yapılar: dünya sistemi neden etkiler? BAUMAN Zygmunt 2014. Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
15 15. Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Türk toplum yapısının tarihsel sürecini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Toplumsal değişim ve dönüşüm hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 3. İktidar, meşriuyet ve mükiyet olgularının toplum için önemini bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Türk modernleşme hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Türkiyede üretim tüketim süreci hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Türkiyede din, kültür ve kimlik konusu hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 7 7. Küreselleşme ve Türk toplum yapıs hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20