İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   BASININ GÜNCEL SORUNLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0901841 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin 7 dönem boyunca almış olduğu teorik ve uygulamalı dersler, gerek fakültenin verdiği gerekse de öğrencilerin kendi çabalarıyla edindikleri mesleki bilgi ve deneyim çerçevesinde karşılaştıkları ve ileride karşılaşmaları olası mesleki sorunlar, nedenleri, çözüm önerileriyle ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, Dersin amaç ve işlevlerinin aktarılması
2 5187 Dışında Haber ve Basınla ilgili Yasal Düzenlemeler 5187 Sayılı Basın Kanunu 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Hizmetleri Hakkında Kanun Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
3 Güven erozyonu, Denetleme ve Özdenetim Zeynep Alemdar, Oyunun Kuralı "Basında Özdenetim", Ankara: Bilgi Yayınevi, 1990.
4 Asparagas haberi Magazin Haberi ve Haberin Magazinleşmesi Özel Yaşama Müdahale Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000 Erdal Dağdaş, Türkiyede magazin basını: magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi, İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2006.
5 Haber-Reklam-İlan ilişkisi ve Haber-Reklam Haber, Yorum ve Haber-Yorum Erdoğan Tamer, Basın, Reklam ve Kamuoyu, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1986.
6 Akreditasyon, Gazetecilik Eğitimi Abdülrezak Altun, "Türkiyede Gazetecilik Eğitimi", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar Haz.: Korkmaz Alemdar, İstanbul: Afa Yayıncılık, 1999.
7 Vize Haftası
8 Haber ve Bilgi Kaynakları, Kaynak Kullanımı ve İlişkisi Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
9 Tekelleşme ve Basın Dışı Sermaye Yoğunlaşması Güven Görgülü, Basında Ekonomik Bağımlılık, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1991 Nazif Ekzen, "Medya ve Ekonomi: Türk Basın Endüstrisinde Yoğunlaşma-Toplulaşma-Tekelleşme Yapısı (1961995)", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar Haz.: Korkmaz Alemdar, İstanbul: Afa Yayıncılık, 1999.
10 Editoryal Bağımsızlık, Sansür-Baskı, Basın-Güç-İktidar İlişkisi Alpay Kabacalı, Başlangıçtan Günümüze Türkiyede Basın Sansürü, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1990 İsmet Bozdağ, Dünyada ve Türkiyede Basın İstibdadı, İstanbul: Emre Yayınları, 1992.
11 Havuz Haberciliği, Tümleşik Haber Odaları İstihdam Politikası, İşsizlik ve Sendika, Basın Kartları Ümit Otan, Babıtelli, İzmir: İzmir Kitaplığı,1995 Seniye Yücel, İktidar ve Basın Kartı, Ankara: Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, 1995.
12 Haberde Öteki ve Ayrımcılık, Haber ve Şiddet Sevda Alankuş-Kural, "Türkiyede Medya, Hegemonya ve Ötekinin Temsili", Toplum ve Bilim, 67 Güz 1995, 76-108.
13 Gazetecilik Eğitimi, Dağıtım, Pazarlama, Promosyon Çiler Dursun, "Türk Basınında Dağıtımın Tarihçesi ve Yapısı", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar Haz.: Korkmaz Alemdar, İstanbul: Afa Yayıncılık, 1999 Abdülrezak Altun, Türkiyede Gazetecilik ve Gazeteciler, Ankar: Çadaş Gazeteciler Yayınları, 1995,
14 Teknoloji ve Habercilik, Sosyal Medya Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık, Sosyal Medya, Konya: Çizgi Kitabevi, 2013.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 5187 Sayılı Basın Kanunu ve 5187 Sayılı Basın Kanunu Dışında Haber ve Basınla ilgili Yasal Düzenlemeleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Basında yaşanan güven erozyonunun ve önlemek için basında denetim ve özdenetim mekanizmalarını bilir, mesleki pratiklerinde uygular. 4
D.Ö.Ç. 3 Asparagas haberi, Magazin Haberi ve Haberin Magazinleşmesini, Özel Yaşama Müdahale sorunlarını ve nedenlerini bilir, soranların ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri üretir. 4
D.Ö.Ç. 4 Haber üretim süreçlerindeki Haber-Reklam-İlan ilişkisini ve Haber-Reklamı, Haber, Yorum ve Haber-Yorum ilişkisini bilir, basın etiği açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeleri mesleki pratiklerine yansıtır. 4
D.Ö.Ç. 5 Akreditasyon kavramını, gerekçelerini, akreditasyon veren kurumları ve akreditasyon süreçlerini bilir, haber üretme sürecinde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Haber ve bilgi kaynaklarının neler olduğunu, nasıl ilişki kurulacağını, nasıl bilgi alınacağını, alınan ilgilerin nasıl denetleneceğini bilir, uygular. 4
D.Ö.Ç. 7 Basında tekelleşme ve basın dışı sermaye yoğunlaşmayı tarihsel gelişimi ve gerekçeleriyle bilir, olası, uygulanabilir çözüm önerileri üretir 4
D.Ö.Ç. 8 Editoryal Bağımsızlık, Sansür ve Baskı türlerini, öznelerini ve gerekçelerini bilir, önlem için tedbirler üretir. 4
D.Ö.Ç. 9 Havuz Haberciliğini, Tümleşik Haber Odalarını ve basında istihdam Politikasını bilir, kendine bir uzmanlık alanı inşa eder. 4
D.Ö.Ç. 10 Teknoloji ve Habercilik, Sosyal Medyaya ilişkin teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyime sahip olur, geleceğe yönelik projeksiyon tutar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20