İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Arş.Gör. Osman Emre OLKUN , Prof.Dr. Ayhan SELÇUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, medyanın yapısını, işleyiş ve işlevlerini bilen, gerçek ve kurgunun ayrıma varan, medya ürünlerine karşı eleştirel bakabilen ve medya metinlerini üretebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından aktarıldıktan sonra çeşitli medya ürünleriyle (reklam, film, gazete ve tv haberleri vs.) ilgili eleştirel okuma ve incelemeler yapılmakta ve öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımları sağlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin kapsamı, içeriği ve işlenişiyle ilgili genel bilgi verilmesi ve konuya giriş
2 Medya okuryazarlığının kavramsal ve tarihsel gelişimi Taşkıran, Nurdan Öncel, (2007).Medya Okuryazarlığına Giriş, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.
3 Çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de medya okuryazarlığı uygulamaları Şahin, Abdurrahman (2011) Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Ankara: Anı Yayıncılık.
4 Medya okuryazarlığının kapsamı ve medya okuryazarlığına ilişkin temel ilkeler Türkoğlu, Nurçay ve Şimşek, Melda Cinman (Editör), (2007), Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalemus Yayınları.
5 Medya okuryazarlığı nedir, ne değildir? Taşkıran, Nurdan Öncel, (2007).Medya Okuryazarlığına Giriş, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.
6 Medya okuryazarlığıyla ilgili temel kavramlar (Enformasyon, mezenformasyon, dezenformasyon, sansür, propaganda), medya okuryazarlığını gerektiren koşullar Taşkıran, Nurdan Öncel, (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım Atabek, Gülseren Şendur ve Atabek, Ümit (Derl.),(2007), Medya Metinlerini Çözümlemek, İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Ankara: Siyasal Kitabevi.
7 Vize Haftası
8 Seminer Sunumu
9 Seminer Sunumu
10 Seminer Sunumu
11 Seminer Sunumu
12 Seminer Sunumu
13 Seminer Sunumu
14 Seminer Sunumu
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 12
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler 1. Medyanın yapısı, işleyişi ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 2. Medya metinlerine erişme, iletileri eleştirel bir bakış açısıyla çözümleme ve değerlendirme becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 3 3. Medya iletilerindeki gerçeklik ve kurgusallığın ayrımına varır 4
D.Ö.Ç. 4 4. Medya iletilerini üretip tasarlayabilme yeteneğine sahip olur 3
D.Ö.Ç. 5 5. Bilinçli bir medya okuryazarı olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20