İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   AB MEDYA POLİTİKALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0901828 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI , Arş. Gör. Emre O. Olkun
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığı ve tarihsel arka planı kavratılacaktır. Daha sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ve karşılaştığı engeller öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Avrupa'da yeni medya politikası oluşturmanın gerekçeleri, bu konuda yapılan çalışmalar ve oluşturulan destek programları, Türkiye'nin uyum çalışmaları, AB gazeteciliğinin ne olduğunun ve nasıl işlediğinin kavratılması dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bir Kavram Olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin Tarihsel Gelişimi,
2 Avrupa Birliği'nin Karar Organlarının (AB Konseyi, AB Parlamentosu, AB Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Sayıştayı) İşleyiş Mekanizmaları, Görev Ve Sorumlulukları Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 93-108
3 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci: Tarihsel Arka Plan
4 Türkiye'nin AB'ye Girişinde Karşılaştığı Engeller
5 Avrupa'da Yeni Bir Medya Politikası Oluşturmanın Gerekçeleri Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 108-112 Çakır Vedat ve Gülnar Birol (2008). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 207-223.
6 Sınır Aşırı Televizyon Direktifi, Avrupa Birliği nezdinde oluşturulan medya politikaları (MEDIA I, MEDIA 2, MEDIA 3, MEDIA Plus, MEDIA 4) Çakır Vedat ve Gülnar Birol (2008). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 207-223.
7 AB Medya Politikaları Çerçevesinde Sinema Sektöründeki Dönüşümler Ulusoy, Nejat (2005). Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages. Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (Eds.), Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss. 333-372.
8 AB'ye uyum sürecinde Türkiye'de televizyon yayıncılığına ve TV reklamlarına yönelik düzenlemeler Çakır Vedat (2007). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim, 5 (1): 198?209. Çakır Vedat ve Gülnar Birol (2008). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 207-223.
9 Medya politikalarında kültürel kimlikler ve anadilde yayın Timisi, Nilüfer (2005). Medya Politikalarında Kültürel Kimlikler: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye. Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (Eds.), Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss. 441-486
10 Vize Haftası
11 Bir kavram olarak AB Gazeteciliği: Kavramsal tanımlama, tarihsel gelişimi Bir kavram olarak AB Gazeteciliği: Kavramsal tanımlama, tarihsel gelişimi Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 117-140
12 AB Gazeteciliğinde Farklı Yaklaşımlar Ve Muhabirlik Tipleri Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 140-152
13 Haberde Avrupalılık Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 152-164
14 Dönemin genel bir değerlendirilmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 38
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığının ne olduğunu tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimi ve kurumlarının işleyişi hakkında yeterli donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ve karşılaştığı engeller hakkında yorum yapabilecek duruma gelir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Avrupa'da yeni bir medya politikası oluşturmanın gerekçeleri hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Avrupa Birliği medya politikaları kapsamında yürütülen destek programlarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Avrupa Birliği'ne uyum süresinde Türkiye'de televizyon yayıncılığı ve televizyon reklamları alanında yapılan uyum çalışmaları hakkında bilgi verebilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Avrupa Birliği'ne uyum ekseninde Türkiye'de yürütülen anadilde yayın konusunda gerekli bilgileri açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Avrupa yayıncılık anlayışı ile Türkiye'deki yayıncılık anlayışları arasında karşılaştırmalar yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Avrupa Birliği Gazeteciliğinin gelişimi, temel amaçları, AB gazeteciliğinde farklı eğilimler ve muhabir tipleri hakkında yeterli donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 10 1. Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığının ne olduğunu tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 11 2. Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimi ve kurumlarının işleyişi hakkında yeterli donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 12 3. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ve karşılaştığı engeller hakkında yorum yapabilecek duruma gelir. 4
D.Ö.Ç. 13 4. Avrupa'da yeni bir medya politikası oluşturmanın gerekçeleri hakkında bilgi verebilir. 3
D.Ö.Ç. 14 5. Avrupa Birliği medya politikaları kapsamında yürütülen destek programlarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 15 6. Avrupa Birliği'ne uyum süresinde Türkiye'de televizyon yayıncılığı ve televizyon reklamları alanında yapılan uyum çalışmaları hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 16 7. Avrupa Birliği'ne uyum ekseninde Türkiye'de yürütülen anadilde yayın konusunda gerekli bilgileri açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 17 8. Avrupa yayıncılık anlayışı ile Türkiye'deki yayıncılık anlayışları arasında karşılaştırmalar yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 18 9. Avrupa Birliği Gazeteciliğinin gelişimi, temel amaçları, AB gazeteciliğinde farklı eğilimler ve muhabir tipleri hakkında yeterli donanıma sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20