İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   UYGULAMALI GAZATECİLİK II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0901824 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yasemin GÜLŞEN YILMAZ
Koordinator E-mail yasegulsen hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Gazeteciliğin çeşitli alanlarına ilişkin birçok ders alan ve son sınıfa gelen öğrencilerin, bu birikimlerini gerçek bir gazete üretme deneyimi ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu uygulama sırasında önceki derslerde yeterince oturtamadıkları konuların tekrarının yapılması ve öğrencilerin gazetecilik pratiğine tam olarak hazır hale getirilmesi temel amaçtır. Bu dönemdeki derste öğrencilerin mesleğe tam olarak hazır hale gelmesi için yoğun bir şekilde uygulama yaptırılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğrencilerin hazırladığı haberler ve bu haberlerden üretilen gazetenin değerlendirilmesi yoluyla eksiklerin giderilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin amaç ve yöntemi hakkında bilgi verme Arıkan Abdulgani (2008) Grafik Tasarımda Görsel Algı, Konya: Eğitim Kitabevi.
2 Gruplardaki değişikliklerin yapılması, yeni grupların kurulması, gruplar arasında geçişlerin gerçekleştirilmesi. Becer Emre (2005) İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara: Dost Yayınları.
3 7. dönemde çıkarılan iki gazeteden farklı olarak bu dönem yapılacakların anlatılması. İstek Ragıp (2004) Görsel İletişimde Sayfa Düzeni ve Tipografi, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
4 16 sayfalık planda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi. Teknoloji yerine politika, portre yerine ekonomi sayfası hazırlanacağına ilişkin bilginin verilmesi ve bu sayfaların temel özelliklerinin anlatılması. Ketenci Hasan F. ve Can Bilgili (2006) Yongaların 10 000 Yıllık Dansı: Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
5 Daha iyi söyleşiler, haberler, gezi yazıları vs. için temel gazetecilik yaklaşımlarının tartışılması. Şeker Mustafa (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni, Konya: Çizgi Yayınevi.
6 Üretilen haberlerin okuyucu açısından ne ifade edebileceğine ilişkin örnekler üzerinden tartışma.
7 Vize Haftası
8 Hangi haberin neden diğerlerinden daha değerli olacağına ilişkin örnekler üzerinden tartışma.
9 Gazeteciliğin kolaycılıkla asla bağdaşmayacağına ilişkin bu tür haberler üzerinden hatırlatma.
10 Doğru haber için doğru kaynağı belirleme konusunda örnekler üzerinden tartışma.
11 Gazeteciliğin ölçülü bir eleştirellik ve muhaliflik taşıması gerektiğine ilişkin örnek haberler üzerinden hatırlatma.
12 Gazetecilik bir ekip çalışması olduğu, okuyucu tarafından kısmi başarıların ya da başarısızlıkların yerine gazetenin bütününün değerlendirileceğinin hazırlanan gazeteler üzerinden tartışılması.
13 Final için hazırlanan haberlerin kontrolü ve hatalar üzerinden konu tekrarı.
14 Ve son derste gazeteciliği sevmeyenlerin asla başarılı olamayacaklarına ilişkin genel bir değerlendirme?
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 8
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 15
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Daha iyi röportajlar, haberler, gezi yazıları vs. için temel gazetecilik yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Üretilen haberlerin okuyucu açısından ne ifade edebileceğine ilişkin örnekler üzerinden bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 Hangi haberin neden diğerlerinden daha değerli olacağına ilişkin örnekler üzerinden bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 Gazeteciliğin kolaycılıkla asla bağdaşmayacağına ilişkin bu tür haberler üzerinden bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 5 Doğru haber için doğru kaynağı belirleme konusunda örnekler üzerinden bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 6 Gazeteciliğin ölçülü bir eleştirellik ve muhaliflik taşıması gerektiğine ilişkin örnek haberler üzerinden bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 7 Gazeteciliğin bir ekip çalışması olduğu, okuyucu tarafından kısmi başarıların ya da başarısızlıkların yerine gazetenin bütününün değerlendirileceğinin hazırlanan gazeteler üzerinden bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20