İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim TORUK
Koordinator E-mail itoruk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Etik kavramının tarihsel gelişimi. Etik kavramı üzerindeki çeşitli görüşler ve teoriler. Gazetecilik mesleğindeki etik sorunlar, Basın meslek kuruluşlarının bu süreçteki rolü, yaşanılan olumsuz örnekler. Gazetecilik meslek ilkeleri, Gazete sahipleri ve gazeteciler arasındaki ilişkiler, gazetecilerin haber kaynağıyla arasındaki mesafe vb konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı öğrencilere iyi bir iletişimcinin sahip olması gereken mesleki etik değerler, haber yaparken dikkat edilecek, hassasiyet gösterilecek temel unsurlarla bireye, topluma ve devlete karşı sorumlulukları konusunda olumlu bir birikim oluşturmak hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve etik kavramına giriş
2 Etik kavramı hakkında görüşler Etiğe giriş, Ayrıntı yayınları, İstanbul
3 Etik teoriler Etiğe giriş, Ayrıntı yayınları, İstanbul
4 Basın ve etik İbrahim Toruk, ?Gutenberg'ten Dijital Çağa Gazetecilik?, Nüve Kültür Merkezi Literatürk Yayınları, Konya, (2008).
5 Dünya basınında yaşanan etik sorunlar A.Belsey, R. Chadwick, ?Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar?, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, (1998).
6 Türk basınında yaşanan etik sorunlar İbrahim Toruk, ?Gutenberg'ten Dijital Çağa Gazetecilik?, Nüve Kültür Merkezi Literatürk Yayınları, Konya, (2008).
7 Vize sınavı
8 Gazetecinin hak ve sorumlulukları bildirgesi İbrahim Toruk, ?Gutenberg'ten Dijital Çağa Gazetecilik?, Nüve Kültür Merkezi Literatürk Yayınları, Konya, (2008).
9 Gazeteci ve kişinin özel yaşam alanı İbrahim Toruk, ?Gutenberg'ten Dijital Çağa Gazetecilik?, Nüve Kültür Merkezi Literatürk Yayınları, Konya, (2008).
10 Gazetecinin topluma karşı yükümlülükleri Bülent Çaplı, Hakan Tuncel, (editör),?Televizyon Haberciliğinde Etik?, Fersa Matbaacılık, Ankara (2010).
11 Basın kanunu
12 Basın meslek örgütleri İbrahim Toruk, ?Gutenberg'ten Dijital Çağa Gazetecilik?, Nüve Kültür Merkezi Literatürk Yayınları, Konya, (2008).
13 Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki basın meslek ilkeleri A.Belsey, R. Chadwick, ?Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar?, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, (1998). Değişik internet kaynakları
14 Dünyada ve Türkiye'de etik yönden olumsuz haber örnekleri Gazete, TV ve internet haberlerinin incelenmesi
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel etik kavramlar ve teoriler hakkında bilgi sahibi olması 4
D.Ö.Ç. 2 Basın meslek ilkelerini çok iyi bir şekilde özümsemeleri 4
D.Ö.Ç. 3 Basın meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları 4
D.Ö.Ç. 4 Haber toplanır ve yapılırken dikkat edilecek etik unsurlar 4
D.Ö.Ç. 5 Gazeteci ve gazete sahibi arasındaki etik ilişkiler 4
D.Ö.Ç. 6 Gazetecinin kendi vicdanına, bireye (temel hak ve hürriyetlere) ve topluma karşı sorumlulukları 4
D.Ö.Ç. 7 Etik unsurların ihlali durumunda yaşayabileceği mesleki ve hukuki yaptırımlar 4
D.Ö.Ç. 8 Gazetecinin yapmaması gereken olumsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20