İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim TORUK
Koordinator E-mail itoruk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pazarlama sürecinin, piyasa koşulları içerisinde bir bütün olarak ele alınıp yönetilmesi ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 tanışma ve dersin içeriği ve amacı hakkında bilgi verme
2 İletişim kavramı ve öğeleri Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
3 Pazarlama iletişimi Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
4 Bütünleşik pazarlama iletişimi Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
5 Tutundurma Karması Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
6 Reklam Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
7 Vize haftası
8 Halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış tutundurma Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
9 Pazarlama karması Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
10 ürün ve ambalaj Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
11 Dağıtım ve Pazarlama iletişimi Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
12 Fiyatın iletişim boyutu Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
13 pazarlama türleri ve internetten pazarlama Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
14 sponsorluk, marka yönetimi, fuar ve sergiler Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı, M. Oyman, Mediacat Yayınları, Eskişehir, 2002.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Gazetenin toplumsal yaşam ve tüketim zinciri içindeki yeri 4
D.Ö.Ç. 2 Radyonun, televizyonun ve internetin toplumsal yaşam ve tüketim zinciri içindeki yeri 4
D.Ö.Ç. 3 Pazarlama iletişimi unsurları 4
D.Ö.Ç. 4 Pazarlama karmasının unsurları 4
D.Ö.Ç. 5 tutundurma karması ve faaliyetleri 4
D.Ö.Ç. 6 Reklam pazarlaması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20