İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ayhan SELÇUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Osman Emre OLKUN
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından aktarılacak ve eleştirel söylem analizi çeşitli medya metinleri üzerinde uygulanacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımları sağlanacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin kapsamı, içeriği ve işlenişiyle ilgili genel bilgi verilmesi ve konuya giriş
2 Söylem üzerine yapılan tanımlar/tartışmalar Sözen, Edibe, (1999), Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları Van Dijk T.A. (1999) ?Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları?, Medya İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (der. ve çev.), 2. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 3. İrvan, Süleyman (der. ve çev.), (1997) Medya Kültür Siyaset, Ark Yayınları, Ankara.
3 Söylem-ideoloji ilişkisi ve haberlerde söylemin nasıl kurulduğuna ilişkin yaklaşımlar Van Dijk T.A. (2003) ?Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım?, Söylem ve İdeoloji, Barış Çoban ve Zeynep Özarslan (haz.) Nurcan Ateş (çev.), Su Yayınları, İstanbul 4. Özer, Ömer (2011). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, İstanbul: Literatürk Yayınları
4 Söylem Türleri (Haber söylemi, gündelik söylem, spor söylemi, magazin söylemi vs.) Atabek, Gülseren Şendur ve Atabek, Ümit (Derl.),(2007), Medya Metinlerini Çözümlemek, İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Kitabevi, Ankara 2. İnal, Ayşe. (1996) Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul.
5 Haber çözümleme Yönergesi üzerine tartışma
6 Söylem analizine ilişkin örnek olay ve uygulamalar (Makro ve mikro yapı analizi)
7 Söylem analizine ilişkin örnek olay ve uygulamalar (Makro ve mikro yapı analizi)
8 Seminer sunumu
9 Seminer sunumu
10 VİZE HAFTASI
11 Seminer sunumu
12 Seminer sunumu
13 Seminer sunumu
14 Seminer sunumu
15 FİNAL HAFTASI
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 22 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 22
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 2. Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir 3
D.Ö.Ç. 5 5. Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular 3
D.Ö.Ç. 6 6. Söylem ve içerik analizi arasındaki farklılıkları kavrar 3
D.Ö.Ç. 7 Dönem proje sunumu
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20