İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yasemin GÜLŞEN YILMAZ
Koordinator E-mail yasegulsen hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, dergicilik ile ilgili bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır. Dergicilik olgusu açıklanarak, dergiciliğin tarihçesi verilmekte, dergi yayıncılığı ve dergi türleri, baskı teknikleri, renk ayrımı, cilt gibi teknik bilgilerinin ardından uygulama projeleriyle öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımlanması ve dergicilik üzerine konuşma Arıkan A. Gani (2009) İmgeden Baskıya Grafik Tasarım, Konya: Eğitim Yayınevi.
2 Dergiciliğin tanımı Becer Emre (2011) İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
3 Dünyada ve Türkiyede dergiciliğin gelişimi Ketenci H.Fehmi, Can Bilgili (2006) Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı/Yongaların 10000 Yıllık Gizemli Dansı, İstanbul: Beta Yayınları.
4 Gazetecilik ve dergicilik arasındaki ayrımlar ve dergi türleri Özlük Nuran (2011) Siyasetten Edebiyata Türk Basınında Dergiler (1883-1957), İstanbul: Başlık Yayınları.
5 Dergilerin teknik özellikleri Tepecik Adnan (2002) Grafik Sanatlar, Ankara: Detay Yayınları.
6 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin hazırlanması. Hazırlanacak dergi türü, hedef kitlesinin belirlenmesi ve derginin logosunun hazırlanması Uçar Tevfik Fikret (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: İnkilap Kitabevi Yayınları.
7 Vize Haftası Yapar Gönenç Aslı (2007) ?Türkiyede Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (29): 63-78.
8 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin hazırlanması Weill Alain (2008) Grafik Tasarım, Orçun Türkay (çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
9 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün dergide kullanılacak haber ve fotoğrafların hazırlanması
10 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin sayfa tasarımının hazırlanması
11 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin sayfa tasarımının hazırlanması
12 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin sayfa tasarımının hazırlanması
13 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin iç ve dış kapak tasarımının hazırlanması
14 Öğrenciler tarafından hazırlan özgün derginin iç ve dış kapak tasarımının hazırlanması
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 8
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 15
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Dergi tasarımının Dünyada ve Türkiye'de gelişimi hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimine örneklerle sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Dergi tasarımının temel bilgilerini ve teknolojik sürecin aşamalarını doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Dergi planlama süreci ile ilgili gerekli bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Dergi sektörünü tanıma ve dergi üretim süreçlerini analiz edebilme donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Dergi içeriklerinin hazırlanması ve tasarlayabilme birikime sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Derginin teknik özellikleri ile ilgili bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Bir dergi haberi oluşturabilme ile ilgili gerekli bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 8 8.Dergicilikte fotoğraf ve haber dili ilişkisini uygulayabilme donanımına sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20