İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   PROPAGANDA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0901727 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. S. Hakan YILMAZ
Koordinator E-mail shakany yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin temel amacı propaganda kavramının tanımlanıp, yöntemlerinin, amacının ve diğer iletişim alanlarıyla ilişkilerinin öğrencilere aktarılmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders içeriği öğretim üyesi tarafından aktarılacak, ders içeriğine göre medyadan propaganda örnekleri ele alınıp incelenecek. Öğrenci katılımının yüksek olması hedeflenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve ders içeriğinin tanıtılması Akarcalı Sezer (2003) İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda, Ankara: İmaj Yayınevi.
2 Propaganda, siyasal söylem nedir? Ayhan Ahmet (2008) Propaganda nedir? İstanbul: Litera Türk Yayınları.
3 Propagandanın kısa tarihi Bektaş Arsev (2002) Siyasal Propaganda, İstanbul: Bağlam Yayınları.
4 Propaganda süreçlerinin özellikleri siyasal kampanya Bektaş Arsev (2010) Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayınları.
5 Propaganda teknikler ve nitelikleri Tarhan Nevzat (2012) Psikolojik Savaş Gri Propaganda, İstanbul: Timaş Yayınları.
6 Propaganda teknikleri Türk siyasal süreçlerinden
7 Vize Haftası
8 Propaganda çeşitleri
9 Propaganda araçları: afiş, ilan, şarkı, vb.
10 Kitle iletişim araçları ve propaganda
11 Reklamcılık ve halkla ilişkilerle, propagandanın ilişkisi
12 Propaganda ve demokrasi ilişkisi
13 Propagandanın etkinliği, başarılı propaganda örneklerinin ve siyasal söylemlerinin incelenmesi
14 Ders döneminin değerlendirilmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Propaganda kavramını tanımını hedeflerini ve tekniklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Bir gazeteci olarak görev yaptığında, yaptığı haberlerde propaganda yapma yanlışından sakınırken öncelikli görevinin halkı siyasal süreçlerle ilgili olarak bilgilendirmek olduğunun bilincine varabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Öğrenci bir siyasal iletişimci olarak siyasi bir kurumda çalışmaya başladığında ise kurumun propaganda süreçlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına yönelik bir ön bilgiye sahip olacaktır. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Propaganda dersini almış bir öğrenci siyasal haberleri daha sağlıklı bir şekilde analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Öğrenci gazetecilikte siyasal bir alanda uzmanlaştığında örneğin parlamento muhabirliği gibi bu ders haber konularını izlerken ve haberleştirirken ona beceriler kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Bu dersi almış olan bir öğrenci siyasal kararlarında daha sağlıklı düşünüp daha doğru tercihler yapar. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Propagandanın tarihsel gelişimini bilmek öğrenciye entelektüel bir zenginlik kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 8 8.Gazetecilik mezunu bir iletişim bilimci olarak, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda da çalışa bilmesinin ön bilgisini sunacaktır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20