İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   UYGULAMALI GAZETECİLİK I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0901722 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yasemin GÜLŞEN YILMAZ
Koordinator E-mail yasegulsen hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Gazeteciliğin çeşitli alanlarına ilişkin birçok ders alan ve son sınıfa gelen öğrencilerin, bu birikimlerini gerçek bir gazete üretme deneyimi ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu uygulama sırasında önceki derslerde yeterince oturtamadıkları konuların tekrarının yapılması ve öğrencilerin gazetecilik pratiğine tam olarak hazır hale getirilmesi temel amaçtır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğrencilerin hazırladığı haberler ve bu haberlerden üretilen gazetenin değerlendirilmesi yoluyla eksiklerin giderilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin amaç ve yöntemi hakkında bilgi verme Arıkan Abdulgani (2008) Grafik Tasarımda Görsel Algı, Konya: Eğitim Kitabevi.
2 Öğrencilerin 16 sayfalık bir gazete çıkarmak üzere en çok 20 kişilik gruplar oluşturması ve işbölümünün yapılması Becer Emre (2005) İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara: Dost Yayınları.
3 Çıkarılacak olan gazetenin özellikleri ve temel yaklaşımları hakkında bilgi verilmesi İstek Ragıp (2004) Görsel İletişimde Sayfa Düzeni ve Tipografi, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
4 Söyleşi, şehir, üniversite, medya, sağlık, teknoloji, araştırma inceleme, kültür sanat, sinema, müzik, spor, gezi gibi farklı sayfalara ilişkin yaklaşımların hatırlatılması ve varsa eksiklerin giderilmesi Ketenci Hasan F. ve Can Bilgili (2006) Yongaların 10 000 Yıllık Dansı: Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
5 Haber toplama, yazma, röportaj teknikleri, redaksiyon, editasyon ve tasarım bilgilerinin denetlenmesi, olası eksiklere ilişkin konuların yeniden anlatılması. Şeker Mustafa (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni, Konya: Çizgi Yayınevi.
6 Vize gazetesi için getirilen haberlerin kontrolü ve hatalar üzerinden konu tekrarı.
7 Vize Haftası
8 Üslup ve akıcı yazma konusunda tekrarlar.
9 Dilin doğru ve gazete imlasına uygun kullanımına ilişkin hatırlatmalar.
10 Editasyon ve redaksiyon sırasında kaçınılması gereken şablonlar, kelimeler, deyimler vs. hakkında uyarılar.
11 Yapılan gazete tasarımlarının değerlendirilmesi ve eksikleri konusunda yeniden bilgi aktarılması
12 Haberlere başlık atarken ve başlıkları sayfa düzeni için değiştirirken dikkat edilecek kuralların anlatılması.
13 Haberlerdeki örnekler üzerinden basın etiğine ilişkin konuların tekrarlanması.
14 Final için hazırlanan haberlerin kontrolü ve hatalar üzerinden konu tekrarı.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 8
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 15
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Gazetenin özellikleri ve temel yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Söyleşi, şehir, üniversite, medya, sağlık, teknoloji, araştırma inceleme, kültür sanat, sinema, müzik, spor, gezi gibi farklı sayfalara ilişkin bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 Haber toplama, yazma, röportaj teknikleri, redaksiyon, editasyon ve tasarım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 Dilin doğru ve gazete imlasına uygun kullanılması bilgisine sahip olur 4
D.Ö.Ç. 5 Gazete tasarımı hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 6 Haberlere başlık atarken ve başlıkları sayfa düzeni için değiştirirken dikkat edilecek kurallar hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 7 Haberlerdeki örnekler üzerinden basın etiğine ilişkin bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20