İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   ARAŞTIRMACI HABERCİLİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0901717 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle gazetecilik ilke, yöntemleri ve kültürüyle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olan öğrencilere haberciliğin en zor ve itibarlı türü olan araştırma haberle ilgili bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır. Öğrenciler, teorik bilgiler ışığında uygulama olarak final sınavı yerine geçecek bir araştırma haber hazırlayacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve Araştırmacı Habercilik üzerine genel bir giriş
2 Haber nedir? Araştırma nedir? Araştırmasız haber olur mu? Araştırma haber nedir? Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
3 Araştırma haberin toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik işlevleri, Türkiyede ve dünyada araştırmacı haberciliğin tarihçesi Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
4 Araştırma haber konuları ve konuların taşıması gereken nitelikler Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
5 Araştırma haberde kullanılan haber ve bilgi kaynakları: Saptanması, ulaşılması, denetlenmesi Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
6 Araştırmacı haberci kimdir? Araştırmacı habercinin taşıması gereken kişilik özellikleri. Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
7 Vize Haftası
8 Araştırma: Plan yapma Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
9 Araştırma: Araştırmanını yürütülmesi Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
10 Araştırma haberin yazımı Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
11 Araştırma haber üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm üretme Ahmet Yalçın Kaya, Araştırmacı Habercilik Kavram, Süreç ve İlkeleri, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
12 Ödev tartışma, öneri, eleştiri
13 Ödev tartışma, öneri, eleştiri
14 Ödev tartışma, öneri, eleştiri
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Araştırma haberin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Araştırma haber konularını bilir, araştırma haber için konu seçme yeterliliğine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Araştırma haberde kullanılabilecek haber ve bilgi kaynaklarını bilir, bulur, denetler. 4
D.Ö.Ç. 4 Araştırma haber için plan yapma becerisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Araştırma haber için titiz biçimde yazılı kaynakları kullanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Araştırma haber için bilgi toplama yöntemlerinden olan görüşme ve gözlem için hazırlık yapma, planlama yapma, görüşmeyi yürütme ve raporlaştırma becerisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 Araştırma sürecinde elde edilen verileri denetler ve yazıma hazır hale getirir. 4
D.Ö.Ç. 8 Araştırma haberin üretim aşamalarında karşılaşılan olası sorunlar hakkında bilgi sahi olur, olası çözüm yolları geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20