İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0901702 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. F. Betül Aydın
Dersin Amacı İletişim bilimleri ve sosyoloji arasındaki kavramsal ve teorik ilişkilerin farkına varmak, tarihsel ve güncel gelişmelerle ilişkisini kurmak, sorunsal alanları belirleyerek öğrencinin temel kavramlar çerçevesinde araştırma ve tartışma bilincini artırmak temel amaçtır. Bu ders kapsamında ayrıca öğrencilere, medya alanında geliştirilen paradigmaları öğretmek ve bunları karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları analiz etmeleri sağlamak, kamusal alanda medya ve kitle ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunların ne olduğunu anlamak ve ifade etmek, öğrencilerin bu sorunlara karşı duyarlı olmaları konusunda bilinç oluşturmak dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve dersin genel konuları, yararlanılacak kaynak eserler, amaç ve alt amaçları üzerine konuşma
2 İletişim Sosyolojisi'ne Giriş: İletişim Sosyolojisi ve Kuramları Maigret, Eric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 15-29.
3 Medyanın toplumsal etkilerini yeniden düşünmek: İletişim araştırmalarından yola çıkarak tarihsel bir değerlendirme McLeod, Jack M. vd. (2003). Medya Etkilerinin Anaşılması ve Yanlış Anlaşılması, Murat S. Çebi (Çev. ve Ed.), Medya Etki Araştırmaları, Ankara: Alternatif Yayınları, ss. 123-178. Aziz, Aysel (2006). Dünyada ve Türkiye'de İletişim Araştırmaları, Kültür ve İletişim, 9 (1): 9-32. (2006). Türkiye'de İletişim Araştırmalarının Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış. Kültür ve İletişim, 9 (1): 135-166.
4 Medya ve Kültürel Alan Arasındaki İlişkiler Konyar, Hürriyet (2011). Türkiye'de Medya Endüstrisi ile Kurulan Kültürel Farklılıklar, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. 41-93
5 McLuhan ve Teknolojik Determinizm Maigret, Eric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 129-140
6 Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüm Gülnar, Birol ve Balcı, Şükrü (2011). Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Konya: LiteraTürk Yayınları,
7 Küreselleşme ve Medya Uluç, Güliz (2003). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, ss. 173-264.
8 Gündelik Hayat ve Medya: Televizyon Dizileri ve Değişen Aile Değerleri Yağlı, Soner (2006). Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini Sürmek. Selda İçin Akçalı (Ed.), Gündelik Hayat Ve Medya, Ankara: Ebabil Yayınları, ss. 5-42 Türkoğlu, Nurçay (Ed.) (2012). Medya ve Toplumsal Dönüşüm: Seyirlik Cümbüşler, İstanbul: Parşömen Yayıncılık, ss. 191-280.
9 Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Dağtaş, Banu ve Dağtaş, Erdal (2009). Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Literatür Taraması. Banu Dağtaş ve Erdal Dağtaş (Eds.). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss.27-75. Kozanoğlu, Can (2000). Cilalı İmaj Devri. İstanbul: İletişim Yayınları. Gürbilek, Nurdan (2001). Vitrinde Yaşamak: 1980'lerin Kültürel İklimi, İstanbul: Metis Yayınları.
10 Vize Haftası
11 Popüler Kültür ve Müzik: Televizyon Çağında Popüler Kültürü Müzik Üzerinden Anlamlandırmak Yaylagül, Levent (2009). Popüler Kültür ve İkonları: İbrahim Tatlıses Örneği. Enderhan Karakoç (Ed.), Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım, Konya: LiteraTürk Yayınları, ss. 189-214
12 Popüler Kültür, Futbol ve Televizyon Arasındaki İlişki Arık, M. Bilal (2004). Top Ekranda: Medya Çağında Futbol ve Televizyon Arasındaki İlişki, İstanbul: Salyangoz Yayınları Arık, Bilal (2008). Futbol ve Televizyon Bağı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 197-222.
13 Medya ve Şiddet: Medya ve şiddet üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve kullanılan yöntemler Rigel, Nurdoğan (2008). TV, Çocuk ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl, Yasemin Giritli İnceoğlu ve Nurdan Akıner (Eds.), Medya ve Çocuk Rehberi, Konya: Eğitim Kitabevi, 9-29.
14 Dönemin genel bir değerlendirmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 38
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İletişim bilimleri ve sosyoloji arasındaki kavramsal ve teorik ilişkilerin farkına varır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. İletişim bilimi ve sosyoloji arasındaki sorunsal alanları belirler ve analiz yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kamusal alan kavramı hakkında doğru tanımlamalar yapar ve Türkiye'de kamusal alanın genel niteliklerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Medya alanında geliştirilen paradigmaları öğrenir ve bunları karşılaştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Medyanın toplumsal etkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Medya ve şiddet arasındaki ilişki, medya ve şiddet üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verebilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Kamusal alanda medya ve kitle ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunların ne olduğunu tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Küreselleşme sürecinde medyanın rolü ve etkilerini tanımlar, bu doğrultuda küresel gelişmeleri değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Tüketim kültürü, yaşam tarzları, boş zamanlar ve medya arasındaki ilişkiyi doğru tanımlar ve analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Televizyon çağında müziği popüler kültür üzerinden analiz eder ve yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Popüler kültür, futbol ve televizyon arasında simbiyoz beslemeye dayalı ilişkiyi doğru tanımlar ve analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20