İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Banu Terkan
Koordinator E-mail bterkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Banu Terkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Ana akım ve eleştirel yaklaşımların haber ve haber üretim sürecini ele alınış biçimlerini ortaya koymak. 2. Haberin ideolojik boyutlarını ortaya koymak. 3. Haberi siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal boyutlarıyla analiz edebilmek. 4. Haberin dili ve söylemini analiz edebilmek. 5. Haber ve gerçeklik arasındaki ilişkileri sorgulamak. 6. Haberin eleştirel bir okumasını yapabilmek. 7. Haber medyasını toplumsal bağlamından koparmadan ele almak. 8. Haber metinlerinde egemen söylemlerin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ders yürütücüsü tarafından anlatılmakta ve tartışma pratiklerine dayalı olarak öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler haftanın zorunlu okumalarını yapmakla yükümlüdürler. Dersin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin derse devam etmesi ve haftanın zorunlu okumalarını yapmaları gerekmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Haberin statüsüyle ilgili çıkarımlar: Haberin bir ilişki olması, haberin bir bilgi türü olması, haberin bir çağrı metni olması, haber ve dolayımlayıcılık, haberin ikna etmeye dönük bir metin olması, haberin bir mücadele alanı olması?. Dursun, Ç. (2007). "Hak Haberciliğinin Doğası ve Olanağı", Alankuş, S. (haz.), İnsan Hakları Haberciliği içinde, IPS iletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 105-127.
2 Haber ve haber üretim sürecinin liberal ve eleştirel çözümlemeleri. İnal, M. A. (1994). "Haber Üretim Sürecine Farklı İki Yaklaşım", İLEF YILLIK'93, 155-176. İnal, A. (1997). "Haber Metinlerine Eleştirel Bir Bakış: Temel Sorunlar ve Örnek Çalışmalar", İLEF Yıllık'94, 135-161. Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri, Orhon, G. ve Aksoy, B. E. (çev.), Glasgow Üniversitesi Medya Grubu, 52-66 Stuart Hall Krizi Yönetmek, 67-84. Schudson, M. (1997). "Haber Üretiminin Sosyolojisi", İLEF Yıllık'94, AÜİF Yayınları, Ankara, 307-323.
3 Örgütsel yaklaşımda haber ve haber üretim süreci. İnal, M. A. (1994). "Haber Üretim Sürecine Farklı İki Yaklaşım", İLEF YILLIK'93, AÜİF Yayınları, Ankara, 155-176.
4 Fenomenoloji ve etnometodoloji kavramlarının analizi. Habere fenomenolojik yaklaşım. Haberi toplumsal gerçekliğin inşa edilmesi şeklinde değerlendiren kuramcılar ve çalışmaları. İnam, A. (2000). "Fenomenoloji", İletişim, Sayı 8, 223-234. Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler, Etnometodoloji, 223-228 Fenomenoloji, 230-238. Dursun, Ç. (2004). "Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?", Dursun, Ç. (der.), Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde, 37-63. İnal, M. A. (1994). "Haber Üretim Sürecine Farklı İki Yaklaşım", İLEF YILLIK'93, 155-176. Schudson, M. (1997). "Haber Üretiminin Sosyolojisi", İLEF Yıllık'94, AÜİF Yayınları, Ankara, 307-323.
5 Fenomenoloji ve etnometodoloji kavramlarının analizi. Habere fenomenolojik yaklaşım. Haberi toplumsal gerçekliğin inşa edilmesi şeklinde değerlendiren kuramcılar ve çalışmaları. Dursun, Ç. (2004). "Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?", Dursun, Ç. (der.), Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde, Elips Kitap, Ankara, 37-63. İnal, M. A. (1994). "Haber Üretim Sürecine Farklı İki Yaklaşım", İLEF YILLIK'93, AÜİF Yayınları, Ankara, 155-176. Schudson, M. (1997). "Haber Üretiminin Sosyolojisi", İLEF Yıllık'94, AÜİF Yayınları, Ankara, 307-323.
6 Haberin alımlanmasında bilişsel modeller. Çerçeveleme ve öne çıkarma stratejileri ve haber. Özer, Ö. ve Özer, M. (2012). "Çerçeveleme Çözümlemesi", Özer, Ö. (ed.), Haberin Doğası içinde, LiteraTürk, Konya, 19-37. Atabek, N. (1998). "Haberlerde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma", Kurgu Dergisi, Sayı 15, 96-105.
7 Haberin ekonomi politiği üzerine kuramsal yaklaşımlar. Özer, Ö. (2012). "İletişimin Radikal Ekonomi Politik Yaklaşımı Çerçevesinde Haberin Ekonomi Politiği", Özer, Ö. (ed.), Haberi Eleştirmek, LiteraTürk, Konya 21-50. Shoemaker, P. ve Reese, S. D. (2002). "İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi", İrvan, S. (der.), Medya Kültür Siyaset içinde, Alp Yayınevi, Ankara, 127-174.
8 Haber ve ideoloji. Shoemaker, P. ve Reese, S. D. (2002). "İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi", İrvan, S. (der.), Medya Kültür Siyaset içinde, Alp Yayınevi, Ankara 127-174. Hackett, R. A. (1998). "Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik", Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 1997-1998, 31-66.
9 Haberde dil ve söylem. Haberi bir söylem olarak ele almak. Sözen, E. (1999). Söylem, Paradigma Yayınları, İstanbul, Söylem Nedir?, 19-42. İnal, M. A. (1996). Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul, Toplumsal Güç İktidar ve Basın, 88-97 Haber Söylemi, 97-107. Baştürk Akca, E. (2009). "İdeoloji-Dil-Söylem ve Anlam İlişkisi: Medyada Anlamın Toplumsal İnşası", Parlak, İ. (ed.), Medyada Gerçekliğin İnşası içinde, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 77-104.
10 Ara Sınav
11 Eleştirel haber araştırmalarının yapıldığı bir alan: Eleştirel söylem çözümlemesi. Örnek çözümlemeler. Evre, B. (2009). "Söylem Analizine Yönelik Farklı Yaklaşımlar: Bir Sınıflandırma Girişimi", Parlak, İ. (ed.), Medyada Gerçekliğin İnşası içinde, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 107-150.
12 Eleştirel haber araştırmalarının yapıldığı bir alan: Eleştirel söylem çözümlemesi. Örnek çözümlemeler. Durna, T. ve Kubilay, Ç. (2010). "Söylem Kuramları ve Eleştirel Söylem Çözümlemeleri", Durna, T. (der.), Medyadan Söylemler, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 47-78. Özer, Ö. (2012), "Haberin İdeolojik Duruşu: Eğitim-Sen Eyleminin Türk Basınında Temsili", Özer, Ö. (ed.), Haberi Eleştirmek, LiteraTürk, Konya 121-156.
13 Haber metinlerinde biz ve ötekinin temsili ve yabancının tasarlanmasında haberdeki söylem biçimleri. Alver, F. (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, Der Yayınları, İstanbul, İktidarın ve Medyanın Yabancı Tasarımına Etki Eden Söylem Biçimleri, 203-220.
14 Haber ve nefret söylemi üzerine kuramsal yaklaşımlar. Ataman, H. (2012). "Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları", İnceoğlu, Y. (der.), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 47-80.
15 "Politik bir güç olarak haber" üzerine tartışmalar. Bennett, W. L. (2000). Politik İllüzyon ve Medya, Say, S. (çev.), Nehir Yayınları, İstanbul, Politikacılar Haberi Nasıl Üretir?, 155-190.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Habere ilişkin kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Haberin hem ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarla olan ilişkini hem de haberin nasıl ekonomik, siyasal ve kültürel bir ürün olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Haberin egemen söylemi üreten bir alan olduğu kadar bir mücadele alanı olduğunu da bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Haber ve haber üretim süreçlerini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Habere ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları kıyaslayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Akademik çalışmalar için gerekli kuramsal donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Kuramların toplumsal yaşamla olan bağlarını analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Haberin cinsiyetçi, ayrımcı, ötekileştirici dilini çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Haber metinlerinin eleştirel bir okumasını yapabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20