İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. S. Hakan YILMAZ
Koordinator E-mail shakany yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile batı demokrasilerinin gelişimi arasında ki ilişkinin ortaya konmasıdır. Yine bu bağlamda ülkemizde demokratik gelişim açısından bu ilişkinin analizinin yapılmasıdır. Öncelikli olarak demokrasi kavramının içeriği tanımı gelişimi ele alınacaktır. Batıda gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla demokrasinin gelişimi arasında ki ilişki analiz edilecektir. Bu bağlamda ülkemiz basın tarihi demokrasi tarihi açısından anlatılacaktır. Ders süresince, basın iktidar ilişkileri, darbeler ve basının darbelere yönelik tutumu, demokrasiye yönelik girişimler ve gazeteciler ve gazetecilerin mesleklerini yaparken demokrasiye neden ihtiyaç duydukları gibi başlıklar ders içeriğiyle ilgili birkaç örnek oluşturmaktadır. Yine dersin içeriği açısından basın ifade özgürlüğüyle demokrasinin kurumsallaşması arasında ki ilişkide incelenecek konular arasında bulunmaktadır. Örneğin ders sürecinde gazetecilerin neden demokrasi yanlısı olması gerektiği, neden bir gazetecinin anti demokratik oluşumlar (darbe girişimleri) içinde olmasının meslek etiği açısından kabul edilmez olduğu yine ders süresince yapılacak tartışma başlıklarından bir kaçını oluşturacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma dersle ilgili genel tanıtım bilgisi verilmesi Aydın Nurullah (2008) İnsan Hakları, Demokrasi ve Medya, İstanbul: Kumsaati Yayıncılık.
2 Demokrasi kavramına tarihsel gelişimi açısından bakılması Crick Bernard (2012) Demokrasi, Ümit Hüsrev Yolsal (çev.) İstanbul: Dost Kitabevi.
3 Demokratik toplumların genel özellikleri Karpat Kemal (2012) Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları.
4 Demokrasi ve medya ilişkisi. Demokrasinin gelişiminde basın özgürlüğünün yeri. Liberal medya kuramı Keane John (2010) Medya ve Demokrasi, Haluk Şahin (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
5 Basın iktidar ilişkileri, medya ve siyaset Schmidt Manfred G.(2001) Demokrasi Kuramlarına Giriş, M. Emin Göktaş (çev.) Ankara: Vadi Yayınları.
6 Türk basın tarihinde basınına getirilen sınırlama tek parti dönemi, Demokrat Parti Dönemi Topuz Hıfzı (2003) Türk Basın Tarihi 2. Mahmuttan Holdinglere, İstanbul: Remzi Kitapevi.
7 Vize Haftası Touraine Alain (2011) Demokrasi Nedir? Olcay Kunal (çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
8 Demokrasilerde kamuoyunun önemi, tanımı, siyasal katılım
9 Türk basın tarihinde basınına getirilen sınırlamalar AP dönemi Özal dönemi
10 Tartışma: Neden gazeteciler demokrasiden yana olmak zorundadır, etik ilkeler, gazeteciliğin yapılabilme ortamı
11 Türkiye'de demokrasi medya ilişkisi darbe dönemlerinde Türk basını
12 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat medyanın demokrasi sınav
13 12 Eylül, 28 Şubat medyanın demokrasi sınavı
14 Dersin dönem değerlendirilmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Öğrenciler ders sürecinde bir demokrasi bilinci kazanmış olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Basınla demokrasi arasındaki ilişkinin kavranması, mesleklerini yaparken demokrasi yanlısı bir bakışa sahip olmalarını sağlayacaktır. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Türkiye demokrasi tarihinde ortaya konmuş iyi ve kötü gazetecilik örnekleri belli bir bilincin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Yine mevcut gazetecilik örneklerini belli bir demokrasi bilinci içinde değerlendirebileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Gazetecilik mesleğinin özgürce yapılabilmesiyle demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Demokrasi bilincini edinmiş gazeteci adayları mesleki açıdan ve entelektüel açıdan bir uzmanlaşmaya derinlikli bir tecrübeye fakülte eğitimleri içinde adım atmış olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Mesleki ortamlara da, mesleki ilişkilere de demokratik bir anlayışın yerleşmesi için katkıda bulunacaklardır 4
D.Ö.Ç. 8 8.İktidarla gazetecilerin ilişkileri konusunda hem mesleklerine hem de ülke demokrasisine zarar vermeyecek bir mesleki bilinç edinmiş olacaklardır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20