İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   İLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNT.
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0901621 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. F. Betül Aydın
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişim araştırmaları hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır. İletişim kuram ve araştırmalarına ilişkin teorik tartışmalarla sağlanan temel üzerine oturtulmaya çalışılan derste, mevcut iletişim araştırmaları kronolojik bir sıra ile örnek iletişim araştırmalarının okutulup irdelenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında iletişim araştırmalarında en sık kullanılan yöntemler arasında içerik çözümlemesi, söylem analizi, göstergebilimsel çözümleme, alımlama analizi ve saha araştırması hem teorik hem de uygulama örnekleriyle öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve iletişim araştırma yöntemleri üzerine konuşma
2 Dünyada ve Türkiye'de iletişim araştırmalarının gelişimi Aziz, Aysel (2006). Dünyada ve Türkiye'de İletişim Araştırmaları, Kültür ve İletişim, 9 (1): 9-32. (2006). Türkiye'de İletişim Araştırmalarının Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış. Kültür ve İletişim, 9 (1): 135-166.
3 Bilimsel araştırma tasarımının aşamaları/ Bilimsel araştırma raporu yazımında dikkat edilecek hususlar Seyidoğlu, Halil (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, ss. 51-100
5 İçerik çözümlemesi yöntemi uygulama örneği (SPSS istatistik programı destekli) Bilgisayar laboratuvarında uygulama çalışması
6 Bir yöntem olarak söylem analizi: Tanımlama ve uygulama örneği Şeker, Mustafa (2003). Haber Söylemi İçinde Yapılandırılmış Örtülü Nesnellik İhlalleri, Selçuk İletişim, 2 (4): 100-113
7 Bir yöntem olarak alımlama analizi: Tanımlama ve uygulama örneği Şeker, Tülay (2009). 5N 1K Haber Programının Alımlama Analizi?, Selçuk İletişim, 5 (4): 105-117
8 Bir yöntem olarak göstergebilimsel çözümleme: Tanımlama ve uygulama örneği Parsa, Seyide Ve Parsa, Alev Fatoş (2002). Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
9 Vize Haftası
10 Saha araştırması yöntemi: kavramsal tanımlama ve aşamaları
11 Saha araştırmasının uygulanması ve örneklem seçimi Lake, Celinda C. Ve Harper, Pat Callbek (2008). Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz (Çev.), Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 77-107.
12 Anket formu hazırlama, anketin yapısal özellikleri ve anketin sahada uygulanması Lake, Celinda C. Ve Harper, Pat Callbek (2008). Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz (Çev.), Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 21-37.
13 SPSS istatistik programında data dosyası hazırlama ve veri girişi Bilgisayar laboratuvarında uygulama çalışması
14 SPSS istatistik programında data dosyası hazırlama ve veri girişi Bilgisayar laboratuvarında uygulama çalışması
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İletişim araştırmalarının Dünyada ve Türkiye'de gelişimi hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
D.Ö.Ç. 2 2. Bir bilimsel araştırma tasarımının aşamalarını doğru tanımlar.
D.Ö.Ç. 3 3. Bilimsel araştırma raporu yazımı konusunda gerekli donanıma sahip olur.
D.Ö.Ç. 4 4. Bilimsel bir araştırmayı nitel/ nicel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını raporlaştırabilir.
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırma yöntemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları doğru tanımlar.
D.Ö.Ç. 6 6. Bir yöntem olarak içerik çözümlemesini bilir, kodlama cetveli hazırlayabilir, örnek bir metin üzerinde içerik çözümlemesi yöntemini kullanabilir.
D.Ö.Ç. 7 7. Bir yöntem olarak söylem analizini bilir örnek bir metin üzerinde söylem analizi yöntemini uygulayabilir.
D.Ö.Ç. 8 8. Bir yöntem olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemini bilir örnek bir metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz yapabilir.
D.Ö.Ç. 9 9. Bir yöntem olarak alımlama analizini bilir, örnek bir olay üzerinde hem kaynağı oluşturduğu mesajın ve hem de alıcının çözümlediği mesajın anlamları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilir.
D.Ö.Ç. 10 10. Saha araştırmasında konu seçiminde, evren ve örneklemin tanımlanmasında, anket formunun hazırlanıp sahada uygulanmasında gerekli bilgi birikimi sahip olur.
D.Ö.Ç. 11 11. SPSS istatistik programında data dosyası hazırlama ve veri girişi konusunda donanıma sahip olur.
D.Ö.Ç. 12 12. SPSS istatistik programında analiz yapma, tablo oluşturma ve söz konusu tabloların yorumlanması ve bilimsel rapor yazımı konusunda bilgi birikimine sahip olur.
D.Ö.Ç. 13 1. İletişim araştırmalarının Dünyada ve Türkiye'de gelişimi hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 14 2. Bir bilimsel araştırma tasarımının aşamalarını doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 15 3. Bilimsel araştırma raporu yazımı konusunda gerekli donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 16 4. Bilimsel bir araştırmayı nitel/ nicel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını raporlaştırabilir. 3
D.Ö.Ç. 17 5. Araştırma yöntemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları doğru tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 18 6. Bir yöntem olarak içerik çözümlemesini bilir, kodlama cetveli hazırlayabilir, örnek bir metin üzerinde içerik çözümlemesi yöntemini kullanabilir. 3
D.Ö.Ç. 19 7. Bir yöntem olarak söylem analizini bilir örnek bir metin üzerinde söylem analizi yöntemini uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 20 8. Bir yöntem olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemini bilir örnek bir metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 21 9. Bir yöntem olarak alımlama analizini bilir, örnek bir olay üzerinde hem kaynağı oluşturduğu mesajın ve hem de alıcının çözümlediği mesajın anlamları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 22 10. Saha araştırmasında konu seçiminde, evren ve örneklemin tanımlanmasında, anket formunun hazırlanıp sahada uygulanmasında gerekli bilgi birikimi sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 23 11. SPSS istatistik programında data dosyası hazırlama ve veri girişi konusunda donanıma sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 24 12. SPSS istatistik programında analiz yapma, tablo oluşturma ve söz konusu tabloların yorumlanması ve bilimsel rapor yazımı konusunda bilgi birikimine sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20