İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   ULUSLARARASI İLETİŞİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0901602 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle temel iletişim, kitle iletişim ve bölüm bilgisini almış olan öğrencilerin uluslararası boyuttaki iletişim süreç, ortam, araçları ve sorunlarla ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve Uluslararası iletişim üzerine genel bir giriş
2 Ulus, kültür, gelişmişlik ve ideoloji kavramları İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
3 İletişim ve uluslararası iletişim kavram ve süreçlerinin tanımlanması İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
4 Uluslararası iletişim bağlamında ürün çeşitlenmesi, çok uluslu-uluslararası şirket, Dikey bütünleşme, deregülasyon İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
5 Küreselleşme, tarihçesi, gerekçeleri, araçları İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
6 Küreselleşme sonuçları
7 Vize Haftası
8 Uluslararası iletişimde teknoloji ve teknolojinin biçimsel öğeleri, teknolojinin otonomus olmayan yapısı ve ahlakı İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
9 Uluslararası iletişimde hammadde ve jeopolitik bir sorun olarak iletişim hammaddesi İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
10 Uluslararası iletişimde haber, haber dolaşımı, haber ajansları, işleyişi ve sorunları İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
11 Haber-olay ilişkisi, haber değer etmenleri, olay ve haber olayı seçimi İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
12 Uluslararası iletişimde yazılım ve donamı bağlamında ilişkiler, farklılıklar İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
13 Uluslararası iletişimdeki sorun ve dengesizliklerin nedeni ve çözüm önerileri İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası İletişim, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1995.
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası iletişim kavram, süreç, araçlarıyla ilgili bütünlüklü bir bilgiye ve bakış açısına sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası iletişimle toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik kurum ve kuruluşların ilintisini ve karşılıklı işlevleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Küreselleşme sürecinde uluslararası iletişimin yerine getirdiği rol ve işlevleri tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası iletişim süreçlerinde teknoloji ve teknolojinin biçimsel ürünlerinin nasıl kullanıldığını bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Uluslararası iletişimde kullanılan hammaddeleri, teminini ve yol açtığı sorular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 Ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlenmelerin uluslararası iletişimde yerine getirdiği işlevleri bilir ve yol açtığı soruları tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 7 Uluslararası iletişimle ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki yasal düzenlemeleri, antlaşmaları bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Gazetecilik ve haberciliğin uluslararası iletişimin süreç ve işlevlerindeki yeri ve önemi nitelendirir. 4
D.Ö.Ç. 9 Uluslararası iletişimde haber, haber dolaşımı ve ajans haberciliğini, dev haber ajanslarını yapı, işlev, işleyiş olarak bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Uluslararası iletişimin dengesizlikleri ve nedenlerini bilir, çözüm önerileri üretir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20