İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   TOPLUMSAL CİNSİYET ve MEDYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901534 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Banu Terkan
Koordinator E-mail bterkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Banu Terkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek. 2. Toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini ortaya koymak. 3. Toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkileri belirlemek. 4. Toplumsal cinsiyetin yeniden üretiminde medyanın rolünü ortaya koymak. 5. Medyanın beden üzerindeki politikalarını ortaya koymak. 6. Medyadaki cinsiyetçi temsilleri ortaya koymak. 7. Medyadaki eril dili analiz etmek. 8. Medyanın cinsiyetçi politikalarının ayrımcı ve nefret söylemi üzerindeki etkilerini belirlemek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ders yürütücüsü tarafından anlatılmakta ve tartışma pratiklerine dayalı olarak öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler haftanın zorunlu okumalarını yapmakla yükümlüdürler. Dersin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin derse devam etmesi ve haftanın zorunlu okumalarını yapmaları gerekmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet stereotipleri üzerine tartışma. Dökmen. Z. Y. (2006). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, İstanbul, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji: Temel Kavramlar, 1-30. Connell R W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Cinsel İdeoloji, 315-336. Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası, Metis Yayınları, İstanbul, Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin Arzunun Özneleri, 43-77.
2 Toplumsal cinsiyet ve cinsel ideoloji Toplumsal cinsiyet iktidar ilişkisi üzerine değerlendirme. Dökmen. Z. (2006). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, İstanbul, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji: Temel Kavramlar, 1-30. Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Cinsel İdeoloji, 315-336. Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası, Metis Yayınları, İstanbul, Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin Arzunun Özneleri, 43-77.
3 Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramların analizi. İmançer, D. (2006). ?Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar?, İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ebabil Yayınları, Ankara, 1-19.
4 Bir akademik disiplin olarak kadın araştırmaları/feminist araştırmaların tarihsel gelişimi. Coyner, S. (1995). "Bir Akademik Disiplin Olarak Kadın Araştırmaları", Kumbetoğlu, B. (çev.), Çakır S. ve Akgökçe, N. (yay. haz.), Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem içinde, 15-31. Harding, S. (1995). "Feminist Yöntem Diye Bir Şey Var Mı?", Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem içinde, 34-46. Sancar, S. (2003). "Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar", Toplum ve Bilim, Sayı 97, 164-182.
5 Feminizmin tarihsel gelişimi ve Türkiye'de feminist hareket. Çaha, Ö. (2010). Sivil Kadın, Savaş Yayınevi, Ankara, Feminizm ve Kadınların Sivil Toplumu, 55-93 Türkiye'de Feminist Uyanış: Söylemler ve Politikalar, 177-219.
6 Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları ve hegemonik erkekliğin medya yoluyla üretimi. Baştürk Akca, E. ve Tönel, E. (2011). "Erkek(lik) Çalışmalarına Teorik Bir Çerçeve: Feminist Çalışmalardan Hegemonik Erkekliğe", Erdoğan, İ. (ed.), Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil içinde, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 11-37. Türk, H. B. (2008). "Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkan Olarak Pierre Bourdieu", Toplum ve Bilim, Sayı 112, 119-144.
7 Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları ve hegemonik erkekliğin medya yoluyla üretimi. Sancar, S. (2009). Erkeklik İmkansız İktidar, Metis Yayınları, İstanbul, Erkekliğin Toplumsal İnşasını Anlamak, 23-46.
8 Beden politikaları, bedenin sosyo-kültürel inşası üzerine değerlendirme ve medyanın beden politikaları. User, İ. (2010). "Biyoteknolojiler ve Kadın Bedeni", İnceoğlu,Y. ve Kar, A. (ed.), Kadın ve Bedeni içinde, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 133-166.
9 Beden politikaları, bedenin sosyo-kültürel inşası üzerine değerlendirme ve medyanın beden politikaları. İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (2010). "Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkumiyeti mi?", İnceoğlu,Y. ve Kar A. (ed.), Kadın ve Bedeni içinde, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 65-88.
10 Ara Sınav
11 Haber yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. Köker, E. (2007). "Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 117-147. Uğur Tanrıöver, H. (2007). "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın İhlalleri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, 149-165. Köse, A. (2011). "Türk Basınında Kadın: 2010 Türkiye'sinde Sosyal Haklar Açısından Kadınların Temsili", Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, 401-415.
12 Televizyon dizileri ve televizyon programları yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. Yüksel, A. (1999). "Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye'deki Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Televizyon Dizilerindeki Yansımaları", Kurgu Dergisi, Sayı 16, 67-81. Özsoy, A. (2011). "Yerli Polisiye Televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkek(lik): Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç Örneği", Erdoğan, İ. (ed.), Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil içinde, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 125-160.
13 Sinemada toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. İmançer Takımcı, D. ve Sebik, Ş. (2010). "Sinemada Beden İktidar ve İdeoloji: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Beden Temsili", İmançer Takımcı, D. (ed.), Medya Temsilleri, Nobel Yayıncılık, Ankara, 1-34. Künüçen, H. (2001). "Türk Sinemasında Kadının Sunumu Üzerine", Kurgu Dergisi, Sayı 18, 51-64.
14 Reklamlar yoluyla toplumsal cinsiyetin üretilmesi. Kula, N. (2009). "Erkek Dergilerindeki Reklam Fotoğraflarında (Yeniden Üretilen Metroseksüel Kimlik", Kuruoğlu, H. (ed.), Erkek Kimliğinin Değişe(meye)n Halleri, 81-100. İmançer, D. ve İmançer, A. (2006). "Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler", 121-139. Meral, P. S. (2011). "Erkek Hegemonyasının (Yeniden) Üretimi: Dergi Reklamlarında Hegemonik Erkekliğin Temsili", Batı, U. (2010). "Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri".
15 Yeni iletişim teknolojileri yoluyla toplumsal cinsiyetin üretilmesi. Dorer, J. (2006). "İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri İle Birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış", (İmançer, D. ve İmançer, A. (çev.), İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ebabil Yayınları,199-212. Binark M ve Gencel Bek M (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya Ortamı, 191-199.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 36
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Medyanın toplumsal cinsiyetin yeniden üretimindeki rolünü bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Cinsiyetçi politikalara karşı alternatif medyanın neden önemli olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Medyanın cinsiyetçi politikalarına karşı projeler üretebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Eril bir dilin hangi açılardan cinsiyetçi ve ayrımcı bir söyleme katkı sağladığını çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Günlük hayatın sıradanlaştırılan ilişkileri içinde aslında her bir bireyin farkında olarak ya da olmayarak cinsiyetçi politikaların üretilmesinin nasıl bir parçası olduğunu kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Eleştirel bir medya okuması yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Medyanın cinsiyetçi politikalar üzerindeki rolünü dikkate alarak meslekte daha sorumlu davranabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20