İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   KAMUOYU ve İLETİŞİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901533 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. F. Betül Aydın
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikli olarak kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarının tartışılması, kamuoyunun anlam ve önemi, kamuoyunun oluşmasını etkileyen unsurlar ve kamuoyunun oluşum aşamaları öğrencilere kavratılacaktır. Daha sonra tarihsel süreçte kamuoyunun ortaya çıkısı, Türkiye kamuoyunun genel özellikleri, kamusal alan ve Türkiye'de kamusal alanın genel nitelikleri, kamu vicdanına çağrı: sivil itaatsizlik konularının öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca medyanın toplumsal etkileri, medya ve şiddet arasındaki ilişki, kamuoyu araştırmaları ve tarihsel gelişimi, siyasal nitelikli nitelikle kamuoyu araştırmalarının seçmen davranışı üzerinde olası etkilerinin öğrencilere öğretilmesi dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve dersin genel konuları, yararlanılacak kaynak eserler, amaç ve alt amaçları üzerine konuşma
2 Kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarının tartışılması Atabek, Nejdet ve Dağtaş, Erdal (1998). Kamuoyu ve İletişim, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayını, ss. 195-215.
3 Kamuoyunun Oluşmasını Etkileyen Unsurlar Kamuoyunun oluşum aşamaları Atabek, Nejdet ve Dağtaş, Erdal (1998). Kamuoyu ve İletişim, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayını, ss. 215-230.
4 Tarihsel süreçte kamuoyunun ortaya çıkısı ve gelişimi Atabek, Nejdet ve Dağtaş, Erdal (1998). Kamuoyu ve İletişim, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayını, ss. 143-174.
5 Türkiye'de kamuoyu ve Türkiye kamuoyunun genel özellikleri Köse, Hüseyin (2007). Küresel Akıntıya Karşı Sivil Arayışlar: Alternatif Medya, İstanbul: Yirmi Dört Yayınevi, ss. 294-320.
6 Kamusal alan, medya çalışmalarında kamusal alan ve Türkiye'de kamusal alan tartışmaları Özbek, Meral (2004). Kamusal Alanın Sınırları. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 19-89., Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 689-713
7 Vize Haftası
8 Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil itaatsizlik Arendt, Hannah vd. (2001). Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
9 Medyanın toplumsal etkileri: İletişim araştırmalarından yola çıkarak tarihsel bir değerlendirme McLeod, Jack M. vd. (2003). Medya Etkilerinin Anaşılması ve Yanlış Anlaşılması, Murat S. Çebi (Çev. ve Ed.), Medya Etki Araştırmaları, Ankara: Alternatif Yayınları, ss. 123-178.
10 Medya ve Şiddet: Medya ve şiddet üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve kullanılan yöntemler Rigel, Nurdoğan (2008). TV, Çocuk ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl, Yasemin Giritli İnceoğlu ve Nurdan Akıner (Eds.), Medya ve Çocuk Rehberi, Konya: Eğitim Kitabevi, 9-29.
11 Popüler Kültür, Reklam ve Moda: Popüler Kültürün Sonucu Olarak Kadın Bedeninin Metalaşması ve Sunumu Bekiroğlu, Onur ve Kutlu, Tezcan Özcan (2009). Popüler Kültür ve Popülerleştirilen Genç Kız İmgesi, Enderhan Karakoç (Ed.), Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım, Konya: LiteraTürk Yayınları, 215-258.
12 Kamuoyu Araştırmalarının Anlamı ve Gelişimi Lake, Celinda C. ve Harper, Pat Callbek (2008). Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz (Çev.), Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 1-19., Atabek, Nejdet ve Dağtaş, Erdal (1998). Kamuoyu ve İletişim, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayını, ss. 231-244.
13 Kamuoyu Araştırmalarının Yayınlanması ve Seçmenler Üzerindeki Etkileri Balcı, Şükrü (2002). Siyasal Kampanyalarda Kamuoyu Araştırmalarının Rolü ve Önemi, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 142-175
14 Dönemin genel bir değerlendirmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 50
Final : 1 49
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1Kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarını; kamuoyunun anlam ve önemini, kamuoyunun oluşmasını etkileyen unsurların neler olduğunu ve kamuoyunun oluşum aşamalarını doğru tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye kamuoyunun genel özellikleri bilir ve doğru analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kamusal alan kavramı hakkında doğru tanımlamalar yapar ve Türkiye'de kamusal alanın genel niteliklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Demokratik toplumlarda bir hak arayışı niteliği taşıyan ve bir anlamda kamu vicdanına çağrı kimliğine sahip sivil itaatsizlik konusu hakkında bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Medyanın toplumsal etkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Medya ve şiddet arasındaki ilişki, medya ve şiddet üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Kamuoyu araştırmaları kavramı; kamuoyu araştırmalarının gerek dünya ve gerekse Türkiye'deki tarihsel gelişimini hakkında bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Siyasal nitelikli nitelikle kamuoyu araştırmalarının seçmen davranışı üzerinde olası etkilerini doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 9 1. Kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarını kamuoyunun anlam ve önemini, kamuoyunun oluşmasını etkileyen unsurların neler olduğunu ve kamuoyunun oluşum aşamalarını doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 10 2. Türkiye kamuoyunun genel özellikleri bilir ve doğru analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 11 3. Kamusal alan kavramı hakkında doğru tanımlamalar yapar ve Türkiye'de kamusal alanın genel niteliklerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 12 4. Demokratik toplumlarda bir hak arayışı niteliği taşıyan ve bir anlamda kamu vicdanına çağrı kimliğine sahip sivil itaatsizlik konusu hakkında bilgi birikimine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 13 5. Medyanın toplumsal etkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 14 6. Medya ve şiddet arasındaki ilişki, medya ve şiddet üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 15 7. Kamuoyu araştırmaları kavramı kamuoyu araştırmalarının gerek dünya ve gerekse Türkiye'deki tarihsel gelişimini hakkında bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 16 8. Siyasal nitelikli nitelikle kamuoyu araştırmalarının seçmen davranışı üzerinde olası etkilerini doğru tanımlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20