İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   SPOR HABERCİLİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901529 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle bir uzmanlık alanı haline gelen spor haberciliğinin kavramsal tanımlamalarıyla, tarihsel gelişim süreciyle, haber ve yorum yazma becerisi kazandırılmasıyla eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders yarıyılının sonuna doğru teorik bilgilere sahip olan öğrencilere sınıf ortamında uygulama yaptırılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve Spor haberciliği üzerine genel bir giriş
2 Teknik, estetik, bedensel ve iletişimsel açıdan spor nedir? Johan Huizinga, Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995 Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980.
3 Sporun dünyadaki tarihsel gelişimi Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980.
4 Sporun Türkiyedeki tarihsel gelişimi Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980.
5 Düzenleyen, örgütleyen, yayınlayan ve yapan açısında sporun toplumsal ve kültürel işlevleri Can Kozanoğlu, Türkiyede Futbol ?Bu Maçı Alıcaz?, 2. Basım İstanbul: Kıyı Yayınları, 1990 Füsun Öztürk, Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1998 Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980.
6 Düzenleyen, örgütleyen, yayınlayan ve yapan açısında sporun ekonomik ve politik işlevleri Füsun Öztürk, Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1998.
7 Vize Haftası
8 Spor basını nedir? Diğer Basın ve habercilik türlerinden farkı nedir? A. Yalçın Kaya, "Spor Basınının Kamusal Boyut Ve İşlevleri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 10, 231 - 249, 2000.
9 Spor basınının dünyadaki ve Türkiyedeki tarihsel gelişimi A. Yalçın Kaya, "Dünyada Ve Türkiyede Basının Gelişimi ile Türk Basınında Sporun Haber Öğeleri Açısından İncelenmesi", Selçuk İletişim, 2, 3, 161 - 167, 2002.
10 Spor basınının konu ve içerileri nelerdir? A. Yalçın Kaya, "Spor Basını Konuları, Konuların Seçim Süreci Ve Seçim Ölçütleri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 14, 171 - 191, 2002.
11 Spor haberi nedir? Gazete için, televizyon için, internet için spor haberi nasıl yazılır? A. Yalçın Kaya, "Spor Basınında Dil Kullanımı", Selçuk İletişim , 2, 2, 142 - 149, 2002.
12 Spor basını, spor yorumları ve yorumculuğunun etik boyut ve sorunları A. Yalçın Kaya, "Spor Basınında Dil Kullanımı", Selçuk İletişim , 2, 2, 142 - 149, 2002.
13 Uygulama
14 Uygulama
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 5
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sporu sadece bedensel bir etkinlik olarak tanımlanmasının ötesinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel boyut ve yönleriyle tanımlar. 44
D.Ö.Ç. 2 Sporun Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Spor basınını, diğer basın türlerinden yapı, işleyiş ve işlev anlamında farklılıklarıyla tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Spor basınının ekonomi-politik bağlamında dünyada özellikle de Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bilgiye sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Spor basınının ekonomik, politik, kültürel işlevlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Spor basınının sadece futboldan ibaret olmadığını, bu anlayışın bir konu sıkıntısı yarattığını bilir ve farklı konular üreterek, bu soruna çözüm önerisi getirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Spor haberi, bileşenleri, haber değer etmenleriyle ilgili bütünlüklü bir bakış açısı ve bilgiye sahip olur, bunları uygular. 4
D.Ö.Ç. 8 Spor haber ve yorumculuğunun etik yönüyle ilgili eleştirel ve yapıcı bir bakış açısına sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20