İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Nalan OVA
Koordinator E-mail nalan.ova gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yerel haberciliğe ilişkin genel bilginin kazandırılması. Yaygın medya ve Yerel medya arasındaki farkların ortaya koyulması. Yerel medyanın demokratik bir biçimde nasıl yapılandırılabileceğini incelemek. Küresel ve yerel arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derste yaygın ve yerel medyadan seçilen haber örnekleri öğrencilerle birlikte analiz edilerek derse katılım sağlanmaya çalışılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 basın özgürlüğü kavramının tartışılıp sorgulanması J. Keane, (1992). Medya ve Demokrasi. H. Şahin (çev.), İstanbul: Ayrıntı. 1. Bölüm
2 siyaset ve haber medyası arasındaki ilişkinin tartışmaya açılması R.A. Hackett, (1998). "Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi: Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik", İlef Yıllık 1997-1998.
3 haber, siyaset, ekonomi ve toplum arasındaki ilişki ve haber üretim süreci Schudson, Michael, "Haber Üretiminin Sosyolojisi", İLEF Yıllık 1994, s.307-326. Dursun, Çiler, (2004), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi (derl.)Elips,Ankara.(seçme okumalar)
4 haber ve temsil arasındaki ilişkinin sorgulanması R.A. Hackett, (1998). "Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi: Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik", İlef Yıllık 1997-1998.
5 Ulusal\yaygın medya ve Yerel medya arasındaki farkların ortaya koyulması Alankuş. S. (2003). Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
6 Yerel medya ve Örgütlenme Alankuş, S. (2003). Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Kejanlıoğlu, B. (2003) "Medya-Toplum İlişkisi ve Küreselleşmenin Yerel Medyaya Sunduğu Olanaklar" Medya ve Toplum İçinde. Sevda Alankuş (der.) İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları
7 Yerel medyada habercilik Gencel Bek, M. (2003). Yerel Politika ve Yerel Medya. Medya ve Toplum içinde Sevda Alankuş (der.). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Alankuş, S. (2003), Demokratik Bir medya ortamı için yerel medya ve yeni İmkanlar" Medya ve Toplum içinde. Sevda Alankuş (der.) İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
8 Yerel medyada Habercilik Gencel Bek, M. (2003). Yerel Politika ve Yerel Medya. Medya ve Toplum içinde Sevda Alankuş (der.). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Alankuş, S. (2003), Demokratik Bir medya ortamı için yerel medya ve yeni İmkanlar" Medya ve Toplum içinde. Sevda Alankuş (der.) İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
9 Küresel ve Yerel arasındaki ilişkinin kavramsallaştırılması Alankuş, S. (1998). Yerel Medyanın İmkanları. Birikim Dergisi S. 111-112.
10 ara sınav
11 Küreselleşme kavramına genel yaklaşımlar Ritzer, G. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Fukuyama, F. (2011). Tarihin Sonu ve Son İnsan. İstanbul: Profil Yayınları. Alankuş, S. (1998). Yerel medyanın İmkanları. Birikim Dergisi, S. 111-1112.
12 Kent Kültürü ve yerel habercilik Holton, R.J. (1998). Kentler, kapitalizm ve Uygarlık. İstanbul: İmge. Kılıçbay, M. (2000). Şehirler ve Kentler. İstanbul: İmge
13 Kent ve yerel medya Kılıçbay, M. (2000). Şehirler ve Kentler. İstanbul: İmge
14 Yerel medyanın Ekonomi-Politiği Golding, Peter ve Graham Murdock (2002). ?Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.? Medya Kültür Siyaset içinde. Der. Süleyman İrvan. Çev. Dilek Beybin Kejanlıoğlu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara: Alp Yayınevi. Albarran, A. B. (2002) Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Iowa: Iowa State Press.
15 Yerel medyanın Ekonomi-Politiği Golding, Peter ve Graham Murdock (2002). ?Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.? Medya Kültür Siyaset içinde. Der. Süleyman İrvan. Çev. Dilek Beybin Kejanlıoğlu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara: Alp Yayınevi. Albarran, A. B. (2002) Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Iowa: Iowa State Press.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 haber ve siyaset, ekonomi toplum hakkında genel bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 yerel medyada haberlerin nasıl seçilip, haberleştirileceğine dair bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 yerel medyanın yapısı, sorunları ve sorunların çözümüne yönelik genel bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 4 gazetecilik mesleğine dair sorumluluk bilincine sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20