İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. S. Hakan YILMAZ
Koordinator E-mail shakany yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kültürel antropoloji toplumları ve kültürleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda dersin amacı öğrencilere kültürel antropoloji ile ilgili genel bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Haftalık olarak belirlenen konular öğretim üyesi tarafından açık, akıcı ve anlaşılır bir şekilde öğrencilere sunulacaktır. Ders sırasında öğrencilerin aktif katılımı sağlanırken dersin karşılıklı bir diyalog içinde oluşması sağlanacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersle ilgili genel bilgi Tezcan Mahmut (2008) Kültürel Antropoloji, Ankara: Maya Akademi
2 Antropolojinin tanımı ve amaçları Kongar Emre (1999) Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Remzi Yayınevi
3 Antropoloji tarihsel gelişimi
4 Kültür nedir? Kültürün özelliklerinin anlatılması
5 Antropoloji çalışmanın yöntem ve teknikleri
6 Kültüre ilişkin temel kavramların tanımlanması
7 Vize
8 İlkel düşünce, ilkel zihniyetin tanımlanması
9 Toplum çeşitlerinin açıklanması
10 Tarım toplumu ekonomik model olarak köy ve tarım toplumunun özellikleri
11 Sanayi toplumu ve sanayi toplumunun temel özellikleri
12 Tarım ve sanayi toplumunun karşılaştırılması
13 Toplumsal değişim ve toplumsal değişimin özellikleri
14 Modern hayatın ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kültürün tanımını yapabilir 4
D.Ö.Ç. 2 İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürleri daha farklı bir çerçeveden gözlemleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Antropolojinin çalışma yöntemlerini gazetecilik mesleğine uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Sosyal bilimlerle ilgili sınırlıda olsa entellektüel bir bilgiye sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Farklı kültürlere karşı önyargılarını ortadan kaldırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20