İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   İletişim Sistemleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901525 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. F. Betül Aydın
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikli olarak demokratik toplumlarda medyanın olmasına gereken (normatif) işlevleri, medya ile ekonomik-siyasi-toplumsal çevre ve devlet arasındaki etkileşim öğrencilere kavratılacaktır. Daha sonra çeşitli ülkelerde iletişim alanının düzenlenmesi ve denetiminde etkili olan Siebert ve Patterson tarafından ortaya konular Basının Dört Kuramı'nın (daha sonra gelişmeci kuram ve katılımcı demokratik medya kuramının da eklenmesiyle altı çıkan) öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gerek Avrupa gerekse Türkiye'de iletişim alanının düzenlenme gerekçeleri, denetleme yöntemlerinin öğretilmesi, Türkiye'de iletişim alanının düzenlemesi ile ilgili öğrencilerin bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Demokratik toplumlarda medyanın rolü ve işlevleri Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, ss.1-15. Demir, Vedat (2007). Türkiye'de Medya Siyaset İlişkisi, İstanbul: Beta Basım Dağıtım, ss. 7-30.
2 Bir kurum olarak medya ile ekonomik, siyasi, toplumsal (kültürel) çevre ve devlet arasında etkileşim Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, ss. 15-30.
3 Otoriter medya kuramı ile liberal özgürlükçü medya kuramının kuramsal ve felsefi temelleri, ortaya koyduğu ilkeler Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, ss. 37-52.Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 17-29.Demir, Vedat (2007). Türkiye'de Medya Siyaset İlişkisi, İstanbul: Beta Basım Dağıtım, ss. 31-50.
4 Sosyal sorumluluk kuramı ile Sovyet totaliter medya kuramının kuramsal ve felsefi temelleri, ortaya koyduğu ilkeler Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, ss. 52-61. Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 29-36. Özgen, Murat (2002). Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss. 111-127.
5 Gelişmeci kuram ile katılımcı demokratik medya yaklaşımının kuramsal ve felsefi temelleri, ortaya koyduğu ilkeler Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 38-43. Demir, Vedat (2007). Türkiye'de Medya Siyaset İlişkisi, İstanbul: Beta Basım Dağıtım, ss. 55-65.
6 İletişim alanının düzenlenmesinin gerekçeleri Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 44-61.
7 Vize Haftası
8 İletişim alanının düzenlenmesinin ilkeleri Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 44-61.
9 İletişim alanının denetleme yöntemleri: formel ve informel denetim Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 61-75.
10 Batı Avrupa örnek iletişim düzeni ve Uygulamaları: Fransa ve İngiltere Örneği Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 75-114.
11 Batı Avrupa örnek iletişim düzeni ve Uygulamaları: Fransa ve İngiltere Örneği Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 75-114.
12 Türkiye'de iletişim alanının düzenleme faaliyetleri: Tarihsel arka plan Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 124-190.
13 Yayıncılıkta düzenleyici kurullar ve RTÜK: RTÜK'ün kurulması, görev ve sorumlulukları Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 194-212. Kejanlıoğlu, Beybin vd. (2001). Yayıncılıkta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK, Beybin Kejanlıoğlu vd. (Eds.), Medya Politikaları, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 93-144.
14 Yayıncılık alanında mülkiyet ve kontrol Adaklı, Gülseren (2001). Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol, Beybin Kejanlıoğlu vd. (Eds.), Medya Politikaları, Ankara: İmge Kitabevi, ss.145-204.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 38
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Demokratik toplumlarda medyanın normatif rol ve işlevlerini doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Bir kurum olarak medya ve çevre (sosyal, siyasal, ekonomik çevre ve devletin kendisi) arasındaki etkileşimi analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 3. İletişim alanının düzenlenmesinde etkili normatif medya kuramlarının ortay çıkış koşulları, iletişim alanına getirdikleri düzenleme ilkeleri ve söz konusu kuramlara getirilen eleştirileri açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Dünyada ve Türkiye'de iletişim alanının düzenleme gerekçeleri hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. İletişim alanının denetleme yöntemlerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Medyanın ekonomi-politik yapıları hakkında bilgi verebilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Fransa ve İngiltere örneğinde Avrupa'da iletişim alanının düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili çalışmaları açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Amerika, Avrupa ve Türkiye arasında iletişim sistemleri açısından karşılaştırmalar yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Tarihsel perspektiften Türkiye'de iletişim alanın düzenlemesiyle ilgili yapılan çalışmaları bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. RTÜK'ün görev ve sorumlularını bilir ve açıklamalar yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 11 1. Demokratik toplumlarda medyanın normatif rol ve işlevlerini doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 12 2. Bir kurum olarak medya ve çevre (sosyal, siyasal, ekonomik çevre ve devletin kendisi) arasındaki etkileşimi analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 13 3. İletişim alanının düzenlenmesinde etkili normatif medya kuramlarının ortay çıkış koşulları, iletişim alanına getirdikleri düzenleme ilkeleri ve söz konusu kuramlara getirilen eleştirileri açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 14 4. Dünyada ve Türkiye'de iletişim alanının düzenleme gerekçeleri hakkında bilgi verebilir. 3
D.Ö.Ç. 15 5. İletişim alanının denetleme yöntemlerini açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 16 6. Medyanın ekonomi-politik yapıları hakkında bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 17 7. Fransa ve İngiltere örneğinde Avrupa'da iletişim alanının düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili çalışmaları açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 18 8. Amerika, Avrupa ve Türkiye arasında iletişim sistemleri açısından karşılaştırmalar yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 19 9. Tarihsel perspektiften Türkiye'de iletişim alanın düzenlemesiyle ilgili yapılan çalışmaları bilir. 4
D.Ö.Ç. 20 10. RTÜK'ün görev ve sorumlularını bilir ve açıklamalar yapabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20