İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   SİYASAL DÜŞÜNCELER
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901524 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner ARABACI
Koordinator E-mail carabaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsanlığın birikiminden faydalanarak, farklı siyasal düşünceleri tanıma, düşünceyi geliştirerek sorun çözmede kullanma alışkanlığı geliştirme. Değişik bakışı zenginlik olarak algılayarak, birlikte yaşama anlayışı geliştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze teorik anlatım, örnek sistemler üzerinde çözümlemeler deneme.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve siyasal düşünceler üzerine genel bir giriş Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig Nizamülmülk, Siyasetname Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler Avni ÖZGÜREL, İktidar Oyunu John PERKİNS, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları
2 Siyasal düşünceler alanının başat kavramları.
3 Devletin varlığını açıklayan teoriler.
4 İlk Çağda siyasi düşünce, kanunlarından hareketle Hammurabinin düşüncesi.
5 Çin Medeniyetine şekil verenlerden Konfüçyüste siyasi düşünce
6 Grek site devletlerinde siyasi düşünce Sokrat, Eflatun, Aristo.
7 Vize Haftası
8 İslâm Medeniyetinde siyasi düşünce
9 Farabi, Maverdi, İbn-i Haldunda düşünce.
10 Eski Türklerde siyasi düşünce Yusuf Has Hacib, Nizamül-Mülk.
11 Osmanlıda siyasi düşünce, Osmanlı siyasetnameleri
12 Yeni Çağ Avrupası siyasi düşünce öncüleri Thomas Morus, Machiavelli, Campenella
13 Sömürgecilik, Liberalizm, Kapitalizm, Demokrasi
14 Totaliter düşünceler: Marksizm, Faşizm, Nazizm Sivil İtaatsizlik
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyasal düşünceleri ilgilendiren kavramlarla ilgili genel bir algıya sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Siyasal düşüncelerin, insani arayışlardan beslendiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Değişik arayış ve yönelişlerin insan özlü olduğundan hareketle farklılıkları tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Siyasi düşüncelerin hangi ihtiyaca karşılık geldiğini, işlevlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Düşünceleri tanımlar, farklılıkların birlikte yaşama kültürüne engel olmaması gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Teorik düşünebilir, uygulama için deneme teoriler kurgular. 4
D.Ö.Ç. 7 Sömürgecilik ve sömürgeciliğe uzanan düşünce ve uygulamaları bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Totaliter düşüncelerin, insanlığa nelere malolduğunu bilir, bilgiyi siyasi ahlakla örtüştürür. 4
D.Ö.Ç. 9 Laiklik-Laisizm farkını bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Demokrasinin otoriter düşüncelerden farkını bilir ve uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20