İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ayhan SELÇUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Osman Emre OLKUN
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı kültürlere mensup bireylerin hangi durumlarda ne tür dilsel veya dil dışı tavırlar sergiledikleri/sergileyebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilerin farklılıklara karşı hoşgörü ve empati duygusunu geliştirmek, meslek hayatlarında yabancılarla girecekleri iletişimin ön yargıdan uzak ve sağlıklı bir zeminde yürümesine katkı sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından aktarılacaktır. Teorik olarak anlatılan konular kültürlerarası iletişimi içeren film/belgesel gösterimiyle desteklenecek, söz konusu film ve belgesel üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımları sağlanacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin kapsamı, içeriği ve işlenişiyle ilgili genel bilgi verilmesi ve konuya giriş
2 Kültür kavramı üzerine yapılan tanımlar ve tartışmalar BOZKURT, Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001. KASIR, Hasan Ali, Kültür Bilinci, Denge Yayınları, İstanbul, 1993. OKSAAR, Els, Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı, Ayhan SELÇUK (Çev.), Çizgi Kitabevi, Konya, 2007.
3 Kültürü oluşturan unsurlar ve kültürün özellikleri BOZKURT, Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 KASIR, Hasan Ali, Kültür Bilinci, Denge Yayınları, İstanbul, 1993
4 Kültür çeşitleri (Üst kültür, alt kültür, kitle kültürü, popüler kültür vs) BOZKURT, Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 KASIR, Hasan Ali, Kültür Bilinci, Denge Yayınları, İstanbul, 1993
5 Dil, kültür, iletişim ilişkisi SELÇUK, Ayhan, Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişim, Çizgi Kitapevi, Konya 2005 kARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001
6 Sosyal bir davranış biçimi olarak dil olgusu SELÇUK, Ayhan, Sosyal Bir Davranış Biçimi Olarak Dil, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 503-507, 2007.
7 Kültürlerarası iletişimin ortaya çıkışı ve bunu doğuran sebepler (Film-belgesel gösterimi) KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
8 Kültürlerarası iletişim çalışmalarının konusu ve amacı KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
9 Kültürlerarası iletişim disiplinin kısa tarihçesi KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001 SELÇUK, Ayhan, Soziokulturelle Dimension im Deutschen und Türkischen und Interkulturelle Kommunikation, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara, 1995.
10 Vize Haftası
11 Kişilerarası, kültür içi ve kültürlerarası iletişimin benzerlikleri ve farklılıkları KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
12 Kültürler arasında sözlü-sözsüz iletişim davranışlarında farklılaşma KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
13 Kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörler (Konuyla ilgili film gösterimi) SELÇUK, Ayhan, ?Kültürlerarası İletişimi Olumsuz Etkileyen Bazı Faktörler?, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 447-453, 2005 KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
14 Kültürlerarası iletişim yeterliliği KARTARI, Asker, Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 26
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kültür ve iletişim kavramlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi birikimine sahip olur 4
D.Ö.Ç. 2 2. Dil, kültür ve iletişim olgusu arasında ilişki kurabilir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kültür içi ve kültürlerarası iletişim arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörleri kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 5. Kültürlerarası iletişimin sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri sunar 3
D.Ö.Ç. 6 6. Kültürlerarası iletişim yeterliliği kazanır 3
D.Ö.Ç. 7 7. Kültürel farklılıklara karşı önyargıdan uzak hoşgörülü ve empatik bir bakış açısına sahip olur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20